Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerleden krijgen Burgerinitiatiefwet Schiphol aangeboden

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT

Amsterdam / Utrecht, 6 juni 2001

Milieu- en bewonersorganisaties bieden Kamerleden Burgerinitiatiefwet Schiphol aan

Tweede Kamerleden van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat hebben vanmorgen de Burgerinitiatiefwet Schiphol in ontvangst genomen van vier milieu- en bewonersorganisaties. In deze Initiatiefwet beschrijven de organisaties exact hoe de nieuwe milieu- en veiligheidsgrenzen voor Schiphol eruit moeten zien, volgens de politieke beloftes
van het kabinet.

In reactie op het gepresenteerde wetsvoorstel zei Paul Rosenmöller (GroenLinks): 'Schiphol: er is geen beleidsterrein waar de overheid zo onbetrouwbaar is gebleken. Tot nog toe moesten de ecologische grenzen steeds wijken voor de economische wensen. Met de Burgerinitiatiefwet gebeurt eindelijk wat de minister had moeten doen: het stellen van heldere milieunormen.' Dick Stellingwerf (ChristenUnie): 'Het is onaanvaardbaar dat Schiphol zomaar z'n gang kan gaan. De politiek heeft de verplichting de
minister aan haar woord te houden. Dat kan met deze wet.' Jan van Walsem (D66): 'In het Schipholdossier is de geloofwaardigheid van de politiek in het geding. De minister wil afwijken van een consistente lijn in het Schipholbeleid. Ik heb daar geen goede argumenten voor gehoord. Ik heb
veel steun aan deze Burgerinitiatiefwet.' Rob van Gijzel (PvdA): 'De milieubeweging wil de milieu- en veiligheidsgrenzen in de wet zelf opnemen. De minister niet. Deze initiatiefwet levert de Kamer bruikbare elementen op voor die discussie. De politiek moet haar beloften aan de omwonenden nakomen.'

De Burgerinitiatiefwet is een gelijkwaardige vertaling van de Planologische Kernbeslissing (PKB) uit 1995. Hiermee maken de organisaties waar wat het kabinet had beloofd, maar vervolgens heeft verzuimd na te komen in zijn Ontwerpwet Luchtvaart. In dit wetsontwerp van minister Netelenbos worden de milieugrenzen versoepeld en is geen sprake van een gelijkwaardige vertaling. De burgerinitiatiefwet bevat milieunormen die bescherming bieden aan de omwonenden op het gebied van geluidsoverlast, stank, luchtvervuiling, broeikaseffect en externe veiligheid, inclusief het groepsrisico.
Deze veiligheidsnorm biedt bescherming aan dichtbevolkte gebieden tegen neerstortgevaar. Minister Netelenbos wil de geluidsoverlast uitsluitend vlakbij Schiphol begren-zen en stelt dat de geluidsoverlast verder weg van Schiphol zal verminderen door middel van strikte handhaving van vliegroutes. Maar de luchtvaartsector (Luchtverkeersleiding) stelt dat dit laatste niet mogelijk is. Om dit probleem te ondervangen, stellen de organisaties een netwerk van 389 geluidhandhavings-punten voor, dat bescherming biedt aan een groter gebied rond Schiphol.

De milieunormen uit de Burgerinitiatiefwet garanderen dat het milieu rond Schiphol er beter op wordt dan in 1990. Dit werd in 1995 beloofd en vervolgens vastgelegd in de PKB. De organisaties stellen voor de verantwoordelijkheid voor het stellen van normen voor milieu en externe veiligheid volledig over te hevelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar het Ministerie van VROM.

De Burgerinitiatiefwet Schiphol is een coproductie van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Milieufederatie Noord-Holland, Platform Leefmilieu Regio Schiphol en de advocaten Phon van den Biesen en Ernestine Meijer van het advocatenkantoor VAN DEN BIESEN PRAKKEN BÖHLER.

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie, 020 5507 333
Persvoorlichting Stichting Natuur en Milieu,
Marijke Brunt, 030 2331328

Noot: de volledige Burgerinitiatiefwet en een
samenvatting ervan vindt u op:
www.milieudefensie.nl

terug naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie