Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanmelden voor koninklijke onderscheiding Ede

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Procedure Lintjesregen 2002 van start:

Aanmelden voor koninklijke onderscheiding

Eind april ontvingen zeventien inwoners van de gemeente Ede ter gelegenheid van Koninginnedag een koninklijke onderscheiding. Inmiddels is in het gemeentehuis van Ede de voorbereiding van de Lintjesregen volgend jaar al weer begonnen. Dit gebeurt op verzoek van het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. De voorstellen daarvoor moet de burgemeester medio september indienen bij de Commissaris van de Koningin. Deze aanvraag is bewerkelijk en kost mede door de vakantieperiode geruime tijd. U kunt tot 1 juli kandidaten voordragen voor een koninklijke onderscheiding in april 2002. In deze publicatie leest u meer over het decoratiestelsel en de procedure.

Orde van de Nederlandse Leeuw

Rangorde:


- Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
- Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Criteria voor verlening:

Een onderscheiding in de orde van de Nederlandse Leeuw wordt toegekend voor zeer exeptionele verdiensten. Het moet dan gaan om persoonsgebonden uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten, die van invloed zijn op of een vèrstrekkende betekenis hebben voor de samenleving.

In veel gevallen zijn dit prestaties die weliswaar niet direct bedoeld waren om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, maar dat effect wel hebben. Hierbij kunt u denken aan personen die uitmunten op het gebied van sport, kunsten, wetenschappen en economie. Het gaat om de puur individuele genialiteit die voor de samenleving bijzonder waardevol is gebleken; bijvoorbeeld innovatief ondernemerschap en prestaties in de zin van technisch vernieuwende activiteit.

De hoogte van de graad van de onderscheiding is afhankelijk van de aard en de omvang van de exceptionele verdiensten.

Orde van Oranje-Nassau

Rangorde:


- Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau
- Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
- Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

- Officier in de Orde van Oranje-Nassau

- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Criteria verlening onderscheiding:

Bij een onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau moet sprake zijn van bijzondere verdiensten voor de samenleving. Bijvoorbeeld iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd; of iemand die een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Bij de beoordeling wordt bekeken in hoeverre de bijzondere verdiensten meer zijn dan wat kon worden verwacht op grond van zijn/haar scholing of maatschappelijke functie. Ook tellen de aard en het belang van de bijzondere verdiensten mee. Voor het aspect tijd geldt, dat iemand die in korte tijd zeer veel voor de samenleving heeft betekend, net zo goed voor een onderscheiding in aanmerking komt als iemand die dat over langere tijd heeft gedaan, maar met een geringere intensiteit. De maatschappelijke uitstraling en de betekenis van de bijzondere verdiensten wegen dus zwaarder dan de tijdsduur. Overigens kunnen bijzondere verdiensten uit het verleden nog voor decoratie in aanmerking komen, indien er op dit moment nog aantoonbare en ononderbroken verdiensten zijn.

Decoratie in deze orde geldt voor (onbetaalde) activiteiten. Bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie kunnen in combinatie met de onbetaalde activiteiten slechts aanvullend zijn. Maar er kan ook sprake zijn van uitsluitend bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie, bijvoorbeeld als deze niet vreemd zijn aan de hoofdfunctie of in het verlengde daarvan liggen. Relevant is daarbij dat de maatschappelijke uitstraling van deze bijzondere verdiensten uit zal moeten gaan boven wat normaal gesproken van iemand in een der­ gelijke functie mocht worden verwacht. Bovendien moeten deze als bijzondere verdiensten voor de maatschappij herkenbaar zijn en niet alleen tegenover de werkgever. Een en ander zal duidelijk uit de onderbouwing van het decoratievoorstel moeten blijken. De bewijslast ligt derhalve bij de voorsteller.

Wat betreft de hoogte van de graad van de onderscheiding geldt dat deze afhankelijk is van de omvang, intensiteit, diversiteit, duur en maatschappelijke betekenis van de verdiensten.

Gelegenheid voor uitreiking

Een koninklijke onderscheiding kan worden verleend bij algemene gelegenheid, ook wel bekend als "de Lintjesregen" of bij tussentijdse gelegenheid.

De algemene gelegenheid vindt plaats ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, doorgaans eind april op de laatste werkdag voor Koninginnedag. Decoratie bij algemene gelegenheid geschiedt op grond van de totale verdiensten of wanneer de datum van een tussentijdse gelegenheid niet gehaald kan worden. In het laatste geval dient het voorstel wel vóór 1 november (sluitingsdatum algemene gelegenheid) bij het Kapittel der Civiele Orden te zijn.

Een tussentijdse gelegenheid is een situatie waarmee de bijzondere verdiensten onlosmakelijk verbonden zijn, bijvoorbeeld een jubileum of een afscheid. Een verjaardag telt niet mee als bijzondere gelegenheid.

Verdiensten

Als het decoratievoorstel bijzondere verdiensten vermeldt die niet verbonden zijn met een tussentijdse gelegenheid, dan worden deze in principe meegewogen voor de betreffende gelegenheid. Maar de waardering van deze bijzondere verdiensten mag niet uitstijgen boven de waardering van de verdiensten, die verbonden zijn met de gekozen tussentijdse gelegenheid. Indien de andere bijzondere verdiensten een hogere waardering rechtvaardigen, dan moet het voorstel voor de algemene gelegenheid worden ingediend.

Bij tussentijdse gelegenheid is derhalve altijd sprake van gelijkwaardig gewaardeerde bijzondere verdiensten.

Voorbeelden:

Aanleiding: bijzondere verdiensten voor een vereniging; waardering: Lid Oranje Nassau. Voorgestelde gelegenheid: jubileum of iets dergelijks bij de vereniging. Daarnaast nog bijzondere verdiensten op andere terreinen; waardering eveneens Lid Oranje Nassau. Voorgestelde (tussentijdse) gelegenheid is mogelijk.

Aanleiding: bijzondere verdiensten voor een vereniging; waardering: Lid Oranje Nassau.
Voorgestelde gelegenheid: jubileum o.i.d. bij de vereniging.

Daarnaast nog bijzondere verdiensten op een veel breder terrein op regionaal en landelijk niveau; waardering: Ridder Oranje Nassau of hoger.
Gelegenheid: niet de voorgestelde gelegenheid maar de eerstvolgende algemene gelegenheid.
Verdiensten in de niet-betaalde nevenfunctie(s) + meer dan karaktervolle vervulling van de hoofdfunctie: decoratie bij Algemene Gelegenheid.

Procedure

Om iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding dient u een formulier voor het doen van een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding aan te vragen bij de burgemeester, als de betrokken persoon in de gemeente Ede woont. Dit kunt u doen via de hoofdafdeling Algemene en Juridische Zaken van de sector Burger- en Bestuurszaken (doorkiesnummer 68 04 33). Daar kunt u tevens terecht voor meer informatie.

Op het formulier vult u de persoonsgegevens in van de betrokkene en de voorsteller en motiveert u uitgebreid het voorstel. In ieder geval geeft u de effecten aan die de omschreven verdiensten voor de samenleving hebben of hadden. Het spreekt vanzelf dat betrokkene zelf daarvan niet op de hoogte is. Vervolgens zendt u het formulier met eventueel noodzakelijke bijlagen aan de burgemeester.

De burgemeester beoordeelt in eerste instantie de mogelijkheid tot en de hoogte van de decoratie. Zo nodig laat hij nadere informatie inwinnen. Hij zendt het voorstel met zijn advies naar de Commissaris van de Koningin. Vervolgens zendt deze het voorstel met zijn advies naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Het Kapittel adviseert uiteindelijk de betreffende minister. De minister stelt een ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) op over de toekenning van de voorgestelde onderscheiding. Na ondertekening van het KB door Hare Majesteit de Koningin is de onderscheiding toegekend. Op het gewenste tijdstip worden de versierselen, die bij de koninklijke onderscheiding horen, door de burgemeester uitgereikt.

Wordt het voorstel voor een onderscheiding echter door de minister afgewezen, dan ontvangt de burgemeester daarvan bericht.

Voor 1 juli 2001

Indien u een voorstel doet iemand voor een koninklijke onderscheiding voor te dragen, dient u er rekening mee te houden dat de periode tussen het moment van indienen van het voorstel en het beoogde moment van uitreiking minimaal vier maanden duurt.

Voorstellen voor decoratie bij algemene gelegenheid (de "Lintjesregen") kunnen het gehele jaar door worden ingediend doch uiterlijk 1 juli 2001 voor de algemene gelegenheid in 2002. Deze voor­ stellen moeten namelijk medio september bij de Commissaris van de Koningin zijn en vóór 1 november 2001 bij het Kapittel der Civiele Orden.

Informatie

Meer informatie over het decoratiestelsel is verkrijgbaar bij de afdeling AJZ van de gemeente Ede (telefoon 68 04 33) en via de landelijke internetsite www.lintjes.nl

Voorts bestaan er boeken over Koninklijke Onderscheidingen: Van bijzondere verdiensten tot Koninklijke Onderscheiding (ISBN 90 12085055) en Doe wel en zie niet om (ISBN 90 12089484).Ede, 6 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...