Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groningen - Jaarplan 2001 sociaal structuurplan gereed

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen


Jaarplan 2001 sociaal structuurplan gereed
22-05-2001

B en W hebben het jaarplan 2001 van het Sociaal Structuurplan vastgesteld. Het beschrijft het sociaal beleid van de gemeente Groningen en biedt een overzicht van de programmas en projecten die de gemeente in 2001 op dit gebied uitvoert. Daarnaast geeft het een overzicht van de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van deze projecten. De programmas hebben betrekking op de themas Leefkwaliteit, Opgroeien in de stad, Kwetsbare groepen en Culturele minderheden.

B en W willen in 2001 f 5.410.000 investeren in het verbeteren van de leefkwaliteit in de stad. Hierbij gaat het onder meer om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, wijkvernieuwing en de veiligheid op straat.

Voor het thema Opgroeien in de stad wordt een bedrag van f 7.915.000 gereserveerd. Hieronder valt onder meer een geleidelijke uitbreiding van het aantal vensterscholen over de hele stad.

Het college wil in 2001 f 5.050.000 besteden aan het thema Kwetsbare groepen. Daarbij gaat het onder meer om sociale activering van langdurig werklozen, inkomensondersteuning voor mensen die dit nodig hebben en hulp voor mensen in problemen, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en (ex) psychiatrische patiënten.

Een voorbeeld van een project dat samenhangt met het thema Culturele minderheden is het Ganashi-project. Dit project zich richt op het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende organisaties en instellingen die zich bezig houden met mensen uit de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap.

Ook wil het college allochtonen die al langere tijd in Groningen wonen, maar niet echt onderdeel van onze samenleving uitmaken ondersteunen.

In totaal is f 1.415.000 gemoeid met het thema Culturele minderheden.Daarnaast wordt f 600.000 gestoken in de vernieuwing van de zorg- en welzijnssector. In dit kader willen B en W onder meer kleinschalig onderzoek in buurten en wijken doen naar de resultaten van het gemeentelijke sociaal beleid. B en W willen bovendien mobiliteits- en loopbaantrajecten opzetten inde welzijns- en zorgsector.

Het jaarplan 2001 wordt woensdag 6 juni om 17.00 uur in de raadscommissie Sociaal Beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn (SAW) besproken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie