Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraakwijzer Toekomstvisie Amstelveen 2020+

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen


Inspraakwijzer Toekomstvisie Amstelveen 2020+
De Toekomstvisie Amstelveen 2020+ komt tot stand in een open planproces, waarin de burgers van Amstelveen actief betrokken zijn. De Participatieverordening van de gemeente Amstelveen is van toepassing. Op grond van die verordening is ook een inspraakprocedure aan de orde. Hieronder vindt u informatie over die inspraakprocedure. Het betreft:

* Het collegestandpunt Toekomstvisie Amstelveen 2020+
* Waar en wanneer kunt u het collegestandpunt Toekomstvisie
* Amstelveen 2020+ met de bijbehorende stukken inzien?
* Hoe kunt u inspreken?

* Inspraakavond

* Inspreken via internet

Het collegestandpunt Toekomstvisie Amstelveen 2020+ Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen heeft op 29 mei zijn standpunt over de Toekomstvisie Amstelveen 2020+ vastgesteld. Het collegestandpunt is vervat in de nota: Amstelveen 2020+: Samen leven voor de Vitale Stad, die het bureau Zandvoort Ordening & Advies in opdracht van en in nauw overleg met het college heeft geschreven.

Het collegestandpunt zoals verwoord in de nota is mede tot stand gekomen op basis van eerder opgestelde bouwstenen voor de Toekomstvisie Amstelveen 2020+ en een uitgebreide consultatieronde over de polders en een drietal publieke stadsdebatten.

Het opstellen van de Toekomstvisie voor Amstelveen is een vorm van beleidsontwikkeling. Als zodanig is het collegestandpunt onderhavig aan de participatieverordening van de gemeente Amstelveen en maakt een inspraakronde en inspraakbijeenkomst deel uit van de vaststellingsprocedure voor de Toekomstvisie Amstelveen 2020+. De inspraakperiode is van 31 mei tot en met 27 juni. Op 19 juni vindt een inspraakbijeenkomst plaats in het raadhuis.

Waar en wanneer kunt u het collegestandpunt Toekomstvisie Amstelveen 2020+ met de bijbehorende stukken inzien?
Het collegestandpunt over de toekomstvisie voor Amstelveen en alle bijbehorende nota's kunt u vanaf 31 mei tot en met 27 juni inzien bij de afdeling publieksinformatie in de hal van het raadhuis Laan Nieuwer-Amstel 1.

De nota Toekomstvisie Amstelveen 2020+: Samen leven voor de Vitale Stad waarin het collegestandpunt is verwoord ligt ook ter inzage bij de:

Bibliotheek Bankras
Bibliotheek Middenhoven
Bibliotheek Westwijk
Adressen en openingstijden:
www.bibliotheek-amstelveen.nl

Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1

Dorpshuis Nes aan de Amstel
Pastoor van Zantenlaan

Wijkcentrum 't Open Hof
Burgemneester Haspelslaan 129

Wijkcentrum De Bolder
Groenhof 140

Cultuurcentrum VU Griffioen
Uilenstede 106

Tuinzaal Patrimonium
Patriaplein 1

Wijkcentrum De Laagte
Henegouwselaan 2

Wijkcentrum De Meent
Orion 3-5

Wijkcentrum Westend
Westwijkplein 3

Het collegestandpunt en de meeste bijbehorende nota's, verslagen van poldergesprekken en stadsdebatten zijn ook via deze site op te vragen bij Documenten.

De nota Toekomstvisie Amstelveen 2020+ Samen leven voor de Vitale Stad is gratis verkrijgbaar ( een exemplaar per persoon of instantie ) bij de afdeling publieksinformatie in het raadhuis. Meer exemplaren zijn te koop voor fl. 10,00.

Hoe kunt u inspreken?
U kunt op een van de volgende manieren van uw inspraakrecht gebruik maken.

U kunt schriftelijk reageren op het collegestandpunt Toekomstvisie Amstelveen 2020+: Samen leven in de vitale stad.

U kunt op 19 juni mondeling een reactie geven tijdens de die avond plaats hebbende inspraakbijeenkomst in het raadhuis.

U kunt uw reactie via het inspraakformulier op de website www.amstelveen2020.nl naar de gemeente sturen.

Schriftelijke reacties kunt u tot en met 27 juni sturen naar: Gemeente Amstelveen
Projectmanagement Toekomstvisie Amstelveen 2020+ Postbus 4
1180 BA AMSTELVEEN

Alle reacties op het collegestandpunt Toekomstvisie Amstelveen 2020+ worden verzameld en ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd, samen met een ambtelijk advies over de reacties. De inspraakreacties maken deel uit van het definitieve raadsvoorstel Toekomstvisie Amstelveen 2020+. Het eindverslag: de bundel met inspraakreacties en antwoorden wordt aan alle insprekers toegestuurd. Dat gebeurt via de reguliere post. Het college betrekt de reacties bij het vaststellen van het definitieve raadsvoorstel Toekomstvisie Amstelveen 2020+, dat op 12 september aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Inspraakavond
De gemeente organiseert op 19 juni een inspraakbjeenkomst over het college standpunt Toekomstvisie Amstelveen 2020+. Deze wordt gehouden in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1. Het officiële gedeelte start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. U kunt via deze site laten weten of u aanwezig zult zijn. Stuur daarvoor een bericht via

Inspreken via internet
U kunt ook via de website www.amstelveen2020.nl uw inspraakreactie opsturen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het inspraakformulier. Daarbij geldt:

Net als voor de schriftelijke reacties worden de via internet ingestuurde reacties opgenomen in het eindverslag inspraak: de bundel met inspraakreacties en antwoorden die deel uitmaakt van het definitieve raadsvoorstel.

Inzenders van het inspraakformulier ontvangen te zijner tijd net als de inzenders van een schriftelijke reactie het eindverslag inspraak per reguliere post.

Reageren via de site www.amstelveen2020.nl is mogelijk tot en met 27 juni 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie