Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten 1e kwartaal 2001 Ahold

Datum nieuwsfeit: 07-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Koninklijke Ahold
Zoek soortgelijke berichten
Ahold winst 1e kwartaal 2001 stijgt 50,6% naar Euro 346,6 miljoen

Hoofdpunten uit het bericht:

.Winst stijgt 50,6% naar Euro 346,6 miljoen
.Operationeel resultaat 57,2% hoger naar Euro 711,0 miljoen .Winst per aandeel stijgt 18,3% naar Euro 0,41
.Omzet 65,9% hoger naar Euro 18,2 miljard
.Verwachte groei winst per aandeel hele jaar: 15%, excl. valuta-invloeden

Zaandam, 7 juni 2001

Koninklijke Ahold N.V. heeft over het eerste kwartaal 2001 (16 weken t/m 22 april 2001) voor afschrijving van goodwill een winst behaald van Euro 346,6 miljoen (2000: Euro 230,2 miljoen), een stijging van 50,6%. Na afschrijving van goodwill (met ingang van het eerste kwartaal 2001) bedroeg de winst Euro 316,0 miljoen. Het resultaat voor afschrijving van goodwill per gewoon aandeel steeg met 18,3% naar Euro 0,41 (2000: Euro 0,35). Exclusief valuta-invloeden, vooral het effect van de hogere koers van de Amerikaanse dollar, steeg de winst per aandeel met 13,2%.

Commentaar Ahold President Cees van der Hoeven
Ahold President Cees van der Hoeven zei in een commentaar: Ahold heeft in het eerste kwartaal opnieuw uitstekende resultaten behaald. In de Verenigde Staten hebben zowel onze winkelketens als foodservice-activiteiten hun resultaten aanmerkelijk verbeterd. De kosten voor de ombouw van de Grand Union-winkels naar de Stop & Shop- en Tops-formule zijn al in deze resultaten verwerkt. Tevens is het nog negatieve bedrijfsresultaat van Peapod kleiner dan verwacht. De integratie van ICA in Scandinavië en Superdiplo in Spanje versterkt onze positie in Europa, waaraan ook de Nederlandse activiteiten voortreffelijk bijdragen. Onze activiteiten in Latijns-Amerika hebben uitstekend gepresteerd, zeker gezien de economische omstandigheden in de regio. Ahold ligt goed op koers om de doelstellingen voor het gehele jaar 2001 te realiseren.

Resultaten 1e kwartaal 2001 in vergelijking met vorig jaar

Omzet en resultaat werden in het eerste kwartaal beïnvloed door de hogere gemiddelde omrekenkoers van de Amerikaanse dollar (0,92 versus 0,98). De geconsolideerde omzet steeg met 65,9% naar Euro 18,2 miljard (2000: Euro 11,0 miljard). Exclusief valuta-invloeden bedroeg de autonome omzetgroei 7,4% en de autonome resultaatgroei 15,8%. De operationele cash flow (EBITDA) steeg met 49,9% naar Euro 1.114,7 miljoen. Het operationele resultaat voor afschrijving van goodwill (EBITA) steeg met 57,2% naar Euro 711,0 miljoen (2000: Euro 452,4 miljoen). Het bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill (EBIT) bedroeg Euro 671,2 miljoen. De winst per aandeel voor afschrijving goodwill bedroeg Euro 0,41, 18,3% hoger dan vorig jaar. De toename exclusief valuta-invloeden bedroeg 13,2%.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten steeg de omzet met 60,0% tot USD 10,2 miljard; grotendeels door de consolidatie van omzet van US Foodservice en PYA/Monarch. De omzet van de supermarkt-ondernemingen in de VS nam toe tot USD 6,8 miljard. De retail omzet groeide autonoom met 7,2%. De vergelijkbare omzet groeide met 3,3% en de identieke omzetgroei bedroeg 2,9%. Alle vijf supermarktketens in de VS droegen bij aan de groei van de omzet. U.S. Foodservice behaalde een omzet van USD 3,4 miljard en een autonome omzetgroei van 16,0%.

Het operationeel resultaat nam toe met 44,9% tot USD 454,4 miljoen; gedeeltelijk door de consolidatie van US Foodservice en PYA/Monarch. Het operationeel resultaat van de supermarktactiviteiten bedroeg USD 331,8 miljoen. De kosten voor de ombouw van de Grand Union-winkels (USD 13,9 miljoen) werden ten laste van het resultaat gebracht. Het resultaat van internetkruidenier Peapod was USD 14,4 miljoen negatief. Het operationeel resultaat van de foodservice activiteiten bedroeg USD 122,6 miljoen.

Europa

In Europa steeg de omzet met 77,9% tot Euro 5,7 miljard, vooral door de consolidatie van de ICA Groep in Scandinavië en Superdiplo in Spanje. In Nederland werd de omzetgroei positief beïnvloed door de door Schuitema overgenomen A&P winkels. Ook Albert Heijn behaalde een uitstekende omzetgroei. Alle bedrijven in Europa behaalden hogere omzetten. De autonome retail omzet groeide met 8,0%.

Het operationeel resultaat nam toe met 53,8% tot Euro 188,3 miljoen; gedeeltelijk door de consolidatie van de resultaten van de ICA Groep en Superdiplo. In Nederland droegen vooral Albert Heijn, Schuitema en Deli XL bij aan de stijging van het resultaat. In Tsjechië was het resultaat beter dan vorig jaar. Het resultaat in Polen was negatief, gedeeltelijk door kosten samenhangend met de opening van nieuwe hypermarkten. Het resultaat in Portugal bleef nagenoeg gelijk.

Latijns-Amerika


De omzet in Latijns-Amerika groeide met 9,2% tot Euro 1,2 miljard. Ondanks moeilijke economische omstandigheden behaalden alle werkmaatschappijen hogere omzetten. De autonome retail omzetgroei bedroeg 6,5%. Het operationeel resultaat steeg met 64,5% tot Euro 47,2 miljoen. Alle werkmaatschappijen, in het bijzonder Bompreço in Brazilië en Disco in Argentinië, droegen bij aan de verdere toename van het resultaat.

Azië

In Azië was als gevolg van valuta-effecten de omzet in Euros licht lager dan vorig jaar. In lokale valuta was de omzet hoger dan vorig jaar. Het operationeel resultaat was Euro 4,9 miljoen negatief (2000: Euro 6,1 miljoen negatief).

Corporate kosten
De corporate kosten bedroegen Euro 15,1 miljoen (2000: Euro 13,0 miljoen).

Financiële baten en lasten

Het saldo financiële baten en lasten (Euro 228,2 miljoen negatief) is grotendeels gestegen door de financiering van acquisities en de consolidatie van de interestlasten bij US Foodservice, PYA/Monarch, de ICA Groep en Superdiplo.

De voortschrijdende rentedekking (interest coverage) bedroeg 3,1 en de voortschrijdende ratio netto rentedragende schulden/EBITDA 2,7.

Belastingdruk
De belastingdruk als percentage van de belastbare winst bedroeg 25,3% (2000: 26,5%).

Groepsvermogen
Het groepsvermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal bedroeg 13,4% (ultimo 2000: 12,5%). Na conversie van de uitstaande converteerbare achtergestelde obligaties bedraagt het groepsvermogen 19,7% van het balanstotaal. Het garantievermogen was 20,3% van het balanstotaal (ultimo 2000: 19,5%). Het eigen vermogen bedroeg Euro 2,8 miljard. In het eerste kwartaal van 2001 werd aan het vermogen toegevoegd het netto resultaat van het eerste kwartaal 2001 onder aftrek van het dividend op preferente aandelen en de opbrengst van uitgegeven gewone aandelen in verband met uitgeoefende optierechten. Het negatieve saldo koersverschillen werd in mindering gebracht op het eigen vermogen. In het eerste kwartaal van 2001 werd goodwill verband houdend met acquisities tot en met november 2000 ten laste van het eigen vermogen gebracht. Goodwill in relatie tot acquisities na november 2000 werd geactiveerd.

Bevestiging winstverwachting gehele jaar 2001
De Raad van Bestuur bevestigt dat omzet en bedrijfsresultaat in 2001 naar verwachting in alle werkgebieden van Ahold zullen verbeteren als gevolg van toegenomen autonome groei en de bijdrage van recente acquisities. De nettowinst zal naar verwachting sterk hoger zijn. Exclusief valuta-invloeden en afschrijving van goodwill zal de winst per aandeel voor het gehele jaar 2001 naar verwachting groeien met 15%. Hierin zijn de eerder genoemde buitengewone posten begrepen.

Noot v/d redactie:

- Autonome omzet is exclusief omzet van acquisities en valuta-invloeden

- Identieke omzet is omzet van uitsluitend dezelfde winkels als in de voorgaande periode

- Vergelijkbare omzet is identieke omzet plus omzet uit bestaande, verplaatste winkels

Grafieken en fotos behorend bij dit kwartaalbericht vindt u op de sectie media informatie van www.ahold.com.


Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden © Ahold, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie