Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag optreden ambtenaren Politie Flevoland

Datum nieuwsfeit: 07-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Politiebericht Flevoland: regio: 7-06-2001
Jaarverslag 2000 - klachtencommissie
De heer mr. P. R. Stoffelen, tel. 0252-532580

Jaarverslag optreden ambtenaren van Politie Flevoland

Conform de regionale klachtenregeling van de politieregio Flevoland beoordeelt sinds 1994 een onafhankelijke klachtencommissie de klachten die bij Politie Flevoland binnenkomen. Zij adviseert de korpsbeheerder, die uiteindelijk het eindoordeel vaststelt over de afhandeling van de klacht. Jaarlijks doet de commissie verslag van haar werkzaamheden. Onderstaand is een korte indruk van het jaarverslag 2000 weergegeven.

In 2000 werden 101 klachten ingediend tegen 83 klachten in 1999. De commissie kreeg in 2000 in totaal 106 klachten onder ogen ter beoordeling / advisering. Van deze 106 klachten waren er 4 in 1998 en 51 in 1999 ingediend. De klachten die in 2000 werden ingediend, bestonden uit 249 onderdelen waarvan er 114 in 2000 werden afgehandeld . Van deze 114 waren 25 onderdelen gegrond, 4 gedeeltelijk gegrond, 47 ongegrond en 28 ter kennis van de commissie gebracht. Ten aanzien van 10 onderdelen onthield de commissie zich van advies. Op 31 december 2000 waren nog 135 klachtonderdelen in behandeling. De korpsbeheerder heeft steeds het advies van de commissie gevolgd.

Ten aanzien van het gestegen aantal in 2000 ingediende klachten is de commissie licht zorgelijk. Het grootst aantal klachtonderdelen had betrekking op onvoldoende dienstverlening en nagenoeg eenzelfde aantal op niet of onvoldoende optreden. Tevens ontving de commissie een aanzienlijk aantal klachten (gedeeltelijk) betrekking hebbend op onbehoorlijke bejegening.
In tegenstelling tot 1999 werden in 2000 minder klachten ingediend over handboeien en over de inzet van diensthonden. Evenals in voorgaande jaren heeft de commissie zich bezig gehouden met de vraag of er structurele tekortkomingen zijn in het functioneren van de politie en zich met extra aandacht gebogen over de klachten per district.
De commissie constateert dat de stijging van het aantal klachten evenredig is verdeeld over beide districten van de politieregio. Daarbij merkt de commissie op dat het aantal klachten in Lelystad ten opzichte van het aantal in Almere zich goed verhoudt tot het aantal inwoners in de respectievelijke plaatsen.
De commissie heeft ten aanzien van het aantal geweldmeldingen speciaal gelet op Almere, waarbij zij constateert dat met betrekking tot de politie in de gemeente Almere 10 klachten, in de gemeente Dronten 1 klacht en in de gemeente Lelystad 3 klachten over geweld werden ingediend. Volgens de commissie blijft het aantal klachten over geweld voor de politie in Almere zorgwekkend, hetgeen betekent dat voor de beheersing van deze geweldsinzet extra aandacht nodig is.

De commissie komt tot de volgende conclusie:
Er is geen reden om te stellen dat er sprake is van structurele tekorten in het politieoptreden in Flevoland. Een aparte opmerking in dit verband moet voor Almere worden gemaakt. Almere heeft wel kans gezien om de afhandeltermijn in met name de tweede helft van 2000 aanzienlijk terug te brengen ten opzichte van de eerste helft van 2000, en met name ten opzichte van de afhandeltermijn die Almere in 1999 nodig had.

De commissie plaatst voorts een gemengd negatieve en positieve opmerking bij de afhandeling van klachten. Negatief vindt de commissie het feit dat de door een burger ingediende klacht bevestigd wordt met een ontvangstbewijs waarin staat dat de klacht in uiterlijk 10 weken wordt afgehandeld, terwijl de burger dan bemerkt dat nog steeds de daadwerkelijke afhandeling pas vele weken later plaatsvindt. De commissie heeft kennisgenomen van een evaluatierapport met betrekking tot klachtafhandeling 1999/2000 naar aanleiding waarvan diverse maatregelen ter verbetering worden getroffen, met name ook betreffende de afhandeltermijn. Dit stemt de commissie positief. De commissie beveelt de korpsbeheerder dan ook aan te bevorderen dat verder gezocht wordt naar maatregelen die kunnen leiden tot verbetering.

Jaarverslag 2000 Commissie van Toezicht voor de politiecellen in de politieregio Flevoland

De commissie van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de bejegening van arrestanten in politiebureaus en op de naleving van de daarop betrekking hebbende voorschriften. De commissieleden bezoeken daarvoor onaangekondigd op wisselende dagen en tijdstippen de bureaus. In 2000 werden door de leden van de commissie 24 bezoeken afgelegd, te weten 4 in Emmeloord, 10 in Lelystad en 10 in Almere. De leden spraken met 82 arrestanten.

De commissie concludeert

· dat de politiecellen in de bureaus voldoen aan de wettelijke eisen;
· dat de arrestantenzorg over het algemeen goed, vriendelijk en professioneel is;

· dat de arrestantenverzorgers gemotiveerd en bekwaam zijn.
Deze conclusies nemen niet weg dat vrijwel bij nagenoeg ieder bezoek blijkt hoe nuttig en wenselijk de bezoeken zijn, zowel voor de arrestanten als voor arrestantenverzorgers en politieambtenaren.

Nadere informatie over dit persbericht / de jaarverslagen kan vanaf donderdag 7 juni 2001, 9.00 uur worden ingewonnen bij:
· De heer mr. P.R. Stoffelen, voorzitter van de klachtencommissie en commissie van toezicht politiecellen, telefoon 0252 53 25 80;
· De heer drs. Ch. Leeuwe, korpsbeheerder van politie regio Flevoland, telefoon 0320 27 82 50

Exemplaren van de jaarverslagen zijn op te vragen bij het secretariaat van de klachtencommissie en commissie van toezicht politiecellen, telefoon 0320 27 77 88 / 27 77 57.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie