Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Kok bij opening Onderwijskansenparade

Datum nieuwsfeit: 07-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Toespraak van de minister-president bij de opening van de Onderwijskansenparade in het Congresgebouw te Den Haag op donderdag 7 juni 2001

Dames en heren,

Het is goed te zien dat u met zo velen de Onderwijskansenparade bezoekt. U toont daarmee uw sterke betrokkenheid bij onderwijs in het algemeen en bij het bestrijden van onderwijsachterstanden meer in het bijzonder. Onderwijs is, zoals we allemaal weten, niet alleen cruciaal voor de ontwikkeling van de economie, maar zeker ook voor het bij elkaar houden van onze samenleving. Iedereen - jong en oud - heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen en zo een volwaardige plek in die samenleving te verwerven. Daar is maatwerk voor nodig: voor ieder kind en zeer in het bijzonder voor kinderen die helaas al met een achterstand het onderwijs binnenkomen, het thema van deze dag.

De afgelopen jaren is er in het onderwijsachterstanden-beleid fors geïnvesteerd. En daar gaan wij mee door.
Dat is hard nodig, want er zijn ook vandaag de dag nog veel leerlingen die met een achterstand groep 1 van de basisschool binnenkomen. En achterstand die - dat weten we allemaal - niet eenvoudig valt weg te werken. Een goede startpositie is voor kinderen van het allergrootste belang. Daarom moeten onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen al vóórdat zij naar de basisschool gaan.
Dat is de grote opgave waar we de komende jaren samen voor staan.

Ons basisonderwijs telt circa 450.000 achterstandsleerlingen, kinderen met verschillende achtergronden en uiteenlopende problemen. Het is bepaald niet zó, dat die leerachterstanden alléén, of voornamelijk, voorkomen bij kinderen van allochtone afkomst.
Verhoudingsgewijs is dit uiteraard een kwetsbare groep, onder meer vanwege taalachterstanden en culturele factoren.
2

Kijken we echter naar de absolute aantallen, dan zien we dat autochtone kinderen toch nog altijd ruim de helft van het aantal leerlingen met een achterstand vormen.

Deze autochtone achterstandsleerlingen hebben vaak hardnekkige problemen thuis: langdurige werkloosheid van ouders, slechte huisvesting, verslavingsproblemen, eenoudergezinnen.
Als we die problemen goed opsporen en van passende antwoorden weten te voorzien, dan bewijzen we de kinderen waar het om gaat de beste dienst die maar denkbaar is.
Maar dat is erg moeilijk én tijdrovend.

Het aantal allochtone achterstandsleerlingen in het basisonderwijs bedraagt momenteel circa 200.000: ook dat aantal is veel te groot. Ook hier speelt een veelheid van factoren een rol, teveel om op te noemen. Bijzondere aandacht vraagt natuurlijk de voortgang die met inburgering en integratie wordt geboekt.
Verloopt dat alles moeizamer, dan zijn de achterstandsproblemen van kinderen in het onderwijs groter.

Vergeleken met enkele jaren geleden is het opleidingsniveau van allochtonen gelukkig aanzienlijk hoger.
Dat is bemoedigend.
Onderwijs vervult in het integratieproces een voorname rol. Niet alleen waar het gaat om het opdoen van kennis, maar ook bij het aanleren van sociale vaardigheden en algemene vorming: van groot belang om in onze maatschappij een volwaardige plaats te verwerven.

Deze zogeheten 'socialisatie' is om die reden een belangrijk onderdeel van de inburgering van nieuwkomers, de inburgering die het integratieproces moet versnellen en ondersteunen.
Met de wet op de inburgering heeft het kabinet inburgering verplicht gesteld. Daarmee zeggen we in feite: "Grijp de kansen die u geboden worden. Leer onze samenleving kennen, onze taal, onze veelzijdige cultuur. Gun uzelf een solide plaats in de maatschappij".
3

In het inburgeringsbeleid - niet alleen voor nieuwkomers, maar ook voor hen die al wat langer in Nederland wonen - vormen opvoeders een speciale doelgroep. Zij bepalen voor een aanzienlijk deel het schoolsucces van hun kinderen. Trajecten gericht op opvoedingsondersteuning stimuleren en versterken de ouderbetrokkenheid bij de opleiding van hun kinderen.

In het bestaan en zeker in de omvang van onderwijsachterstanden mogen we niet berusten.
Zij zitten ons ideaal in de weg van optimale kansen voor ieder kind, in een samenleving nota bene waar aan goed geschoolde en hoogopgeleide mensen, ook jonge mensen, dringend behoefte bestaat.

Dames en heren,

Het onderwijs heeft veel op zijn bord, om het zo uit te drukken. Leerlingen optimale kansen bieden, zo een stevige basis leggen voor hun deelname aan de samenleving, normen en waarden overdragen.
En tegelijkertijd: bijdragen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Dat is nogal wat.
Het onderwijs kan en mag echter niet de pakezel worden van de samenleving. Onderwijs van en voor iedereen wil ook zeggen: we krijgen het alleen samen voor elkaar.
Scholen moeten zich in de eerste plaats kunnen richten op hun onderwijstaak. Het kabinet - met de bewindslieden van OCW voorop - wil aan scholen voluit de mogelijkheden geven om zich zo veel en zo goed mogelijk aan het geven van onderwijs te wijden.
Aan lokale overheden komt de taak toe zorg te dragen voor voldoende samenhang en kwaliteit in zaken als onderwijs, zorg, veiligheid en opvang. Zo kan de overheid aan het onderwijsveld richting en ruimte geven, waarbinnen de scholen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en daarover rekening en verantwoording afleggen.
4

Een ieder - ouders, leerlingen, sociale partners, belangenorganisaties en overheden - heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Hoe constructief die samenwerking kan uitpakken, laten bijvoorbeeld de brede scholen zien.
Een ontwikkeling van onderop, waarbij partners op plaatselijk niveau onder regie van de gemeenten met elkaar werken aan één gezamenlijk doel: het bevorderen van de ontwikkelingskansen van kinderen.

Nog geen jaar geleden is het onderwijskansenplan in het leven geroepen om scholen te stimuleren hun leerlingen doelgericht en effectief gelijke kansen te bieden, beginnend bij de grootste knelpunten.
Dankzij de voortvarende aanpak van alle betrokkenen is staatssecretaris Adelmund er in dat kleine jaar in geslaagd om met reeds 36 grote en middelgrote steden onderwijskansenconvenanten af te sluiten.
Maatregelen zijn in voorbereiding voor succesvol onderwijskansenbeleid in wat kleinere gemeenten.

Gemeenten, rijk, inspectie en scholen hebben hun krachten gebundeld in het onderwijskansenbeleid.
Tal van maatregelen schragen dit beleid: van een sterke intensivering van voor- en vroegschoolse educatie, het stimuleren en ondersteunen van toegespitst taalonderwijs en een gerichte inzet van informatie- en communicatietechnologie, tot en met het bevorderen van een grotere ouderbetrokkenheid en de inzet van concrete instrumenten om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Het samen optrekken van partijen in het onderwijskansenbeleid is heel bijzonder en ook zeer noodzakelijk.
Want alleen gezamenlijke inspanningen kunnen het gewenste resultaat dichterbij brengen.
De som is duidelijk groter dan het geheel der delen. Het kabinet is zeer gemotiveerd om de samenwerking met u allen te zoeken en te verdiepen en zich daarvoor in te spannen.
Ik hoop dat deze dag ertoe kan bijdragen dat u - met onze onderscheiden verantwoordelijkheden als vertrekpunt - indringend nader met elkaar in gesprek kunt
5

komen, waar nodig de klokken gelijk kunt zetten, van elkaars ervaringen kunt leren, en elkaar vooral extra kunt inspireren om samen de schouders te zetten onder het belangrijke maatschappelijke vraagstuk dat onderwijskansenbeleid heet.

Ik wens u allen een vruchtbare dag toe.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...