Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 07-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen

datum: week 23

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een garage achter de woning Doggersvaart 25 (ontvangen 28 mei 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Breeuwaterstraat 55 (ontvangen 28 mei 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning 2e Vroonstraat 77 (ontvangen 28 mei 2001);


-het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 4 (ontvangen 29 mei 2001);


-het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 19 (ontvangen 29 mei 2001);


-het maken van een verdieping op de woning Vogelzand 2401 (ontvangen 29 mei 2001);


-het uitbreiden van de bedrijfsruimte Nieuweweg 17 (ontvangen 30 mei 2001);


-het uitbreiden van de garage/berging bij de woning Meester J. Henderikxstraat 41 (ontvangen 30 mei 2001);


-het bouwen van een berging bij de woning Vogelzand 2513 (ontvangen 30 mei 2001);


-het plaatsen van een kap op de schuur bij de woning Vlamingstraat 29 (ontvangen 30 mei 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Wierbalg 1949 (verzenddatum 30 mei 2001);


-het uitbreiden van de recreatiewoning Gentiaan 23 (verzenddatum 30 mei 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 252, 1800 AG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning resp. meldingen bouwvoornemen ontvangen:


1. het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 2134;


2. het uitbreiden van de woningen Wierbalg 1183 en 1184;


3. het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Doorzwin 1124;

4. het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 3212;

5. het uitbreiden van de woning Bassingracht 142;

6. het plaatsen van een tuinhuisje achter de recreatiewoning Parnassia 14.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van de navolgende vrijstellingen:

ad 1 en 2: op grond van het bepaalde in artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

ad 3 en 4: op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c, derde lid onder f van de voorschriften van het bestemmingsplan Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening;

ad 5: op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 4, lid 4, van de voorschriften van het uitwerkingsplan Onrust 1975";

ad 6: op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 1, lid 1, van het bestemmingsplan De Zandloper 1985, eerste herziening (1992).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 8 juni 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Bekendmaking ingevolge de Inspraakverordening

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in te zetten ten behoeve van het bouwplan tot het vestigen van een hoveniersbedrijf op de Middenvliet 8b, alsmede het bouwen van een kweekkas en het uitbreiden van de bestaande hal met een portaal.

Het bouwplan, alsmede de ruimtelijke onderbouwing, liggen met ingang van 8 juni 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis op de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke vragen, opmerkingen en bedenkingen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 7 juni 2001.

drs. J.M. Staatsen, burgemeester.

W.F.H. v.d. Paard, loco-secretaris.

Streekplan Noord-Holland-Noord

Ontwerp Partiele Herziening

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 1 mei 2001 de partiële streekplan herziening Noord-Holland-Noord in ontwerp vastgesteld. Het plan zal een nieuw planologisch kader vormen voor enkele onderdelen uit het geldende streekplan Noord-Holland-Noord voor de periode tot en met 2004. Het plan maakt de ontwikkeling mogelijk op onderdelen van woningbouw, bedrijventerreinen en recreatieve voorzieningen. Bovendien zijn enkele onderdelen van verkeer- en vervoerbeleid en een uitbreiding van een zoekgebied voor bollenteelt geformuleerd.

Het ontwerp van de partiële streekplanherziening Noord-Holland-Noord ligt van 11 juni 2001 tot en met 9 juli 2001 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het Centraal Informatiepunt (op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur) en bij de Openbare Bibliotheek op het Bernhardplein 76 (geopend ma 13.00-17.00 uur; di. 13.00-20.00 uur; wo 10.00-17.00 uur; do 13.00-20.00 uur; vr. 10.00-17.00 uur; za 11.00-14.00 uur).

Gedurende de periode van 11 juni 2001 tot en met 9 juli 2001 bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk bedenkingen in te dienen bij Provinciale Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. Provinciale Staten stellen belanghebbenden en degenen die tijdig hun bedenkingen hebben ingediend in de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp.

De ontwerp partiële herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord is tegen kostprijs te bestellen bij de provincie Noord-Holland (tel. 023-5144300).

Laaste verandering: juni 07, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie