Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen over Organisatie Verbod Chemische Wapens

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse ZakenAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Nucleaire Aangelegenheden en Non proliferatie Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 8 juni 2001 Auteur Heleen van der Beek

Kenmerk DVB/NN-254/01 Telefoon + 31 70 3485089

Blad /1 Fax + 31 70 348 5684

Bijlage(n) E-mail heleen-(vander.beek@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van het lid Van den Doel

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 30 mei 2001, kenmerk 2000111420, waarbij gevoegd waren de door het lid Van den Doel, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Van den Doel

Vraag 1

Kunt u aangeven hoe het budget van de Organisatie tot Verbod van Chemische Wapens (OPCW) is opgebouwd? Hoe groot zijn de vaste jaarlijkse bijdragen van de lidstaten en welk deel van het budget moet komen uit betalingen voor verrichte inspecties?

Antwoord

Het budget van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens bestaat aan de uitgavenkant uit de posten administratie, kosten voor verificatie van vernietiging van chemische wapens (artikel IV en V) en van industrie (artikel VI) en internationale samenwerking. Aan de inkomstenkant kent het budget de posten contributies van de lidstaten en de restituties van gemaakte kosten voor artikel IV en V verificatie.

De jaarlijkse bijdragen van de lidstaten zijn gebaseerd op de "scale of assessments" van de Verenigde Naties.

De restituties van gemaakte kosten in verband met artikel IV en V verificatie die in de begroting werden opgenomen bedroegen in 2000 15 % van het totaal, in 2001 13,5% en in 2002 4,8%.

Vraag 2

Welke landen kennen een betalingsachterstand in de jaarlijkse bijdrage? Voor welk totaalbedrag?

Antwoord

In totaal kenden ultimo april 2001 80 landen een achterstand in de jaarlijkse bijdragen. Het betreft een totaalbedrag van 16.893.093 euro. Dit bedrag betreft de achterstand in betalingen vanaf 1993. De achterstand in contributies voor het jaar 2001 bedraagt in totaal 14.449.568 euro. Het betreft dezelfde 80 landen. Van deze 80 landen hebben 31 hun stemrecht verloren, aangezien hun achterstallige bijdrage de cumulatieve bijdrage van twee jaar overstijgt.

Vraag 3

Welke landen lopen achter bij de inspecties en bij de betaling daarvoor?

Antwoord

Over de periode 1 juni 1997 tot en met 31 december 2000 lopen vijf landen achter in de restitutie van kosten gemaakt voor inspecties onder artikel IV en V. Het betreft Bosnië-Herzegovina, India, de Russische Federatie, de Verenigde Staten en Joegoslavië. In totaal betreffen deze niet ontvangen restituties een bedrag van 3.583.353 euro.

Vraag 4

Is het waar dat Rusland de grootste voorraad aan chemische wapens bezit en een achterstand heeft met betrekking tot de afgesproken vernietiging van dit arsenaal?

Antwoord

De Russische Federatie heeft op grond van de eigen opgave een voorraad van ca. 40.000 ton chemische wapens, hetgeen de grootste gedeclareerde voorraad is. Als partij bij het chemische Wapensverdrag heeft het de volkenrechtelijke verplichting deze wapens te vernietigen. Rusland heeft de intentie categorie 1 chemische wapens te vernietigen binnen de door het verdrag gestelde tijdslijnen, te weten 10 jaar na inwerkingtreding van het verdrag, met de mogelijkheid tot een verlenging met 5 jaar. Het voorziet de vernietiging van categorie 2 en 3 chemische wapens vóór 29 april 2002. Om dit ambitieuze werkprogramma uit te kunnen voeren heeft President Putin het Russisch Wapenagentschap ruimte en middelen gegeven: voor het jaar 2001 is reeds een zesvoudige verhoging van het budget voor vernietiging van chemische wapens doorgevoerd. De OPCW heeft Rusland al eenmaal uitstel verleend voor de vernietiging van de eerste 1% chemische wapens, van 2000 tot 2002, maar het is nog niet zeker of deze datum, ondanks de grotere Russische inspanningen, ook daadwerkelijk zal worden gehaald.

Vraag 5

Heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Ivanov bij zijn recente bezoek aan Nederland gevraagd om internationale hulp c.q. een financiële bijdrage voor de vernietiging van zijn chemische wapen arsenaal, naast de al eerder door Nederland in het kader van de CWC toegezegde bijdrage?

Antwoord

De vernietiging van chemische wapens is een zeer complexe en tevens kostbare aangelegenheid. Rusland heeft daarom andere, met name Westerse landen, verzocht om assistentie, vooral van financiële aard, bij het voldoen aan deze verdragsverplichtingen. Meerdere Westerse landen, waaronder ook Nederland, hebben in de afgelopen jaren dergelijke assistentie toegezegd.

Tijdens de gezamenlijke persverklaring van de Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Ivanov, en Directeur Generaal van de OPCW, Bustani, heeft Ivanov gewezen op het feit dat de financiering van de vernietiging van de Russische chemische wapens een nijpend probleem blijft. Ivanov erkende dat de vernietiging van het chemische wapens arsenaal in eerste instantie een Russische verantwoordelijkheid is, doch voegde onmiddellijk toe dat de Russische Federatie tevens geloofde dat de vernietiging een "gezamenlijke oplossing" behoeft. Hij stelde dan ook dat Rusland recht heeft op additionele assistentie.

In mijn gesprek met mijn Russische collega heeft deze laatste niet direct gevraagd naar additionele Nederlandse steun.

Vraag 6

Zo ja, welke (financiële) bijdrage heeft de internationale gemeenschap c.q. Nederland aan Rusland gegeven c.q. toegezegd in het kader van de CWC?

Antwoord

Met Rusland werd in december 1998 een verdrag ondertekend inzake de samenwerking bij de vernietiging van opgeslagen chemische wapens bij de plaats Kambarka (maximaal 25 miljoen gulden). De Russische autoriteiten hebben inmiddels aangegeven prioriteit te geven aan vernietigingsprojecten te Gorni en Shchuch'ye. Nederland is bereid de voorgenomen activiteiten naar Gorni te verleggen. Thans is Nederland doende het verdrag inzake Kambarka te wijzigen - de desbetreffende verdragswijziging zal aan het Parlement worden voorgelegd - en wordt er verder gewerkt aan de totstandkoming van een projectovereenkomst voor Nederlandse financiering van een in Rusland te bouwen transformator voor een voor vernietiging noodzakelijke elektriciteitscentrale.

Vraag 7

Wilt u de Tweede Kamer op korte termijn informeren over de uitkomst van de recente conferentie over de Chemische Wapens Conventie (CWC)?

Antwoord

Ja.

Vraag 8

Welke mogelijkheden ziet u om de financiële noden van de OPCW op te lossen?

Antwoord

De OPCW heeft een bezuinigingsplan ingesteld waarin aanzienlijke bezuinigingen zijn doorgevoerd op niet operationele uitgavenposten van de organisatie. De Uitvoerende Raad zal bezien of het mogelijk is enkele van deze posten in te vullen met vrijwillige additionele fondsen.

Om aan de financiële problemen van 2000 en 2001 tegemoet te komen heeft de Conferentie van Verdragspartijen besloten tot de volgende maatregelen:

a. Het begrotingstekort van 2000 zal worden gecompenseerd met het surplus van 1999. Hiertoe hebben de Verdragspartijen besloten een eenmalige uitzondering toe te staan op de financiële reglementen, die bepalen dat een liquiditeitssurplus teruggestort dient te worden aan de verdragspartijen;

b. De organisatie heeft de bevoegdheid gekregen het "Working Capital Fund" tijdelijk aan te spreken om tegemoet te komen aan eventuele liquiditeitsproblemen in 2001;

c. De inkomsten uit terugbetalingen van voor artikel IV en V inspecties zijn als percentage van de totale inkomsten drastisch verlaagd (zie vraag 1). Het verschil wordt opgevangen door een verhoging van de contributies van lidstaten. Het effect van deze maatregel is dat de organisatie zekerder wordt van haar inkomsten.

d. De begroting voor 2002 zal worden verhoogd met 2,8%.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Hoekema, ingezonden 28 mei 2001

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...