Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord CAO-GGZ: inclusief AMS

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Principe-akkoord CAO-GGZ: inclusief AMS!

LAD-bericht van 8 juni 2001

De CAO-akkoorden in de zorg volgen elkaar nu in snel tempo op. Werknemersorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg waaronder LAD/FHZ bereikten eind mei een principe-akkoord met GGZ Nederland voor de CAO-GGZ! Ook de medisch specialisten in deze sector krijgen een specifieke arbeidsvoorwaardenregeling gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in algemene ziekenhuizen (AMS). Een belangrijk punt op de LAD-agenda dat met succes werd opgenomen in het principe-akkoord.

Werkgevers en werknemers willen met dit CAO-akkoord de arbeidsvoorwaarden in de GGZ-sector (psychiatrische ziekenhuizen, riagg's en ribw's) over de gehele linie verbeteren om de personeelsproblematiek in de sector het hoofd te bieden. Met als doel de uitval door arbeidsongeschiktheid of vertrek naar andere zorgsectoren tot een minimum te beperken en het aantrekken van nieuw personeel gemakkelijker te maken. De CAO-afspraken gelden tot mei 2002 voor de ruim 57.000 werknemers in de GGZ. Wij geven u de hoofdlijnen van het akkoord...

Primaire beloning aanzienlijk beter
Per 1 juni worden de salarissen met 4% verhoogd. In diezelfde maand ontvangen alle GGZ-medewerkers daarnaast een eenmalige uitkering van 0,6% van het jaarsalaris. De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd met 2% waardoor het GGZ-personeel in december 2001 een eindejaarsuitkering van in totaal 3% van het brutojaarsalaris inclusief vakantietoeslag ontvangt.

Modernisering arbeidsvoorwaarden
Om beter in te spelen op de wensen van de individuele werknemers wordt uiterlijk

1 juli 2002 een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ingevoerd. Per 1 januari is de jaarurensystematiek van toepassing op basis waarvan compensatie van feestdagen en overwerk plaatsvindt. De huidige regeling reiskosten wordt zodanig aangepast aan de gewijzigde fiscale wetgeving dat werknemers daarvan optimaal profiteren. Er zijn diverse verbeteringen aangebracht in de kinderopvang en de toeslagen voor de crisisdiensten. Ook wordt meer aandacht besteed aan loopbaanbegeleiding en leeftijdsbewust loopbaan- en personeelsbeleid. Partijen hebben de intentie uitgesproken met ingang van de volgende CAO toe te werken naar een 50/50-verdeling van de pensioenpremie.

AMS ook voor GGZ!
Belangrijk onderdeel van dit CAO-akkoord is dat de medisch specialisten in de GGZ een aparte arbeidsvoorwaardenregeling krijgen. Deze wordt geënt op de AMS zoals overeengekomen tussen NVZ en LAD in samenspraak met de Orde. Leden van de LAD werkzaam in de GGZ hebben zich in de ledenraadplegingen al positief uitgesproken over de inhoud van de AMS. De LAD is dan ook blij dat de eerste stap is gezet om te komen tot eenzelfde arbeidsvoorwaardenregeling voor de GGZ- sector. Het is een belangrijk onderdeel van het streven naar inkomensharmonisatie van medisch specialisten, dus ook voor degenen die werken in de GGZ!

Financiering ook hier voorwaarde
Afgesproken is dat de LAD nader overlegt met GGZ Nederland over de branchespecifieke elementen die voor de GGZ tot aanpassing en/of aanvulling van de AMS kunnen leiden. Zij streven daarbij naar invoering (met terugwerkende kracht) per 1 juli 2001. Dit alles onder voorbehoud van extra financiering. Indien deze financiering niet beschikbaar komt, zullen partijen nader overleg voeren over de invoering van deze regeling.
De financiering is trouwens het hete hangijzer bij de implementatie van de AMS (geweest). De LAD hoopt dat dit in de GGZ soepeler en voorspoediger verloopt.

LAD-leden beslissen!
Ook dit CAO-resultaat past binnen het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid 2001. Het komt bovendien voor een groot deel tegemoet aan de inzet van de werknemersorganisaties bij de CAO-GGZ. Het LAD-bestuur heeft dit akkoord dan ook met een gerust hart voorgelegd aan de leden werkzaam in de GGZ-sector.

De LAD-leden werkzaam in de GGZ ontvingen een circulaire met de hoofdlijnen van het akkoord. Hun mening geeft uiteindelijk de doorslag bij ondertekening van de CAO-GGZ. De tekst van de circulaire vindt u via onderstaande link:
Zie ook : Circulaire principe-akkoord CAO-GGZ

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Circulaire CAO-onderhandelaarsakkoord NSPH/NSOH

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie