Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijstands-, IOAW, IOAZ en WIK-uitkeringen per 1 juli hoger

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie

8 juni 2001 Nr. 01/098

Bijstandsuitkeringen, IOAW- en IOAZ-grondslagen en WIK-uitkeringen per 1 juli 2001

De bijstandsuitkeringen, de IOAW- en IOAZ-grondslagen en de uitkeringen op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) worden per 1 juli 2001 verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen. Het netto bijstandsbedrag voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden gaat per 1 juli 2001 met 34,91 ( 15,84) per maand omhoog.

De Algemene bijstandswet kent landelijke normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar, voor mensen die 65 jaar of ouder zijn, voor gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor elk van deze groepen geldt een apart bedrag. Voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar is dat 100 procent van het nettominimumloon, voor alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70 procent en voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50 procent. Het uitgangspunt bij de norm voor deze categorieën alleenstaande ouders en alleenstaanden is dat de (woon-)kosten met anderen kunnen worden gedeeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente een toeslag geven van maximaal 20 procent van het netto minimumloon. De normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder zijn gelijk aan de netto AOW-bedragen. Voor hen geldt geen aparte toeslagenregeling.

Met ingang van 1 januari 2001 hebben bepaalde categorieën bijstandsgerechtigden recht op een voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Deze moet door de bijstandsgerechtigde zelf worden aangevraagd. De gemeente houdt bij de bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering rekening met deze voorlopige teruggaaf. Het inkomen van bijstandsgerechtigden bestaat in die gevallen dus uit twee delen: een deel van de Sociale Dienst en een deel van de Belastingdienst.

Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is, in samenwerking met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, een publieksbrochure gemaakt. Deze is bij de gemeenten verkrijgbaar.

Bedragen voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar die een

bedragen

(bedragen

uitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet

in guldens

in euro's)

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden

per maand

2237,53

( 1015,34)

vakantie- uitkering

115,29

( 52,32)

totaal

2352,82

( 1067,66)

Alleenstaande ouders

per maand

1566,27

( 710,74)

vakantie- uitkering

80,70

( 36,62)

totaal

1646,97

( 747,36)

Alleenstaanden

per maand

1118,77

( 507,67)

vakantie- uitkering

57,64

( 26,16)

totaal

1176,41

( 533,83)

Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar:

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

per maand

447,50

( 203,07)

vakantie- uitkering

23,06

( 10,46)

totaal

470,56

( 213,53)

Bedragen voor mensen van 65 jaar of ouder die een uitkering

krijgen op grond van de Algemene bijstandswet

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners 65 jaar of ouder

per maand

2320,04

( 1052,79)

vakantie- uitkering

119,54

( 54,24)

totaal

2439,58

( 1107,03)

- één partner jonger dan 65 jaar

per maand

2361,74

( 1071,71)

vakantie- uitkering

121,69

( 55,22)

totaal

2483,43

( 1126,93)

Alleenstaande ouders

per maand

2098,34

( 952,19)

vakantie- uitkering

108,12

( 49,06)

totaal

2206,46

( 1001,25)

Alleenstaanden

per maand

1650,82

( 749,11)

vakantie- uitkering

85,06

( 38,60)

totaal

1735,88

( 787,71)

Bedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een

uitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners jonger dan 21 jaar

per maand

773,28

( 350,90)

vakantie- uitkering

39,84

( 18,08)

totaal

813,12

( 368,98)

- één partner jonger dan 21 jaar

per maand

1505,40

( 683,12)

vakantie- uitkering

77,57

( 35,20)

totaal

1.582,97

( 718,32)

Alleenstaanden

per maand

386,64

( 175,45)

vakantie- uitkering

19,92

( 9,04)

totaal

406,56

( 184,49)

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun last komen, gelden hogere bedragen:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

- beide partners jonger dan 21 jaar

per maand

1220,78

( 553,97)

vakantie- uitkering

62,90

( 28,54)

totaal

1.283,68

( 582,51)

- één partner jonger dan 21 jaar

per maand

1952,91

( 886,19)

vakantie- uitkering

100,62

( 45,66)

totaal

2.053,53

( 931,85)

Alleenstaande ouders

per maand

834,14

( 378,52)

vakantie- uitkering

42,98

( 19,50)

totaal

877,12

( 398,02)

Eigen vermogen

Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is:

voor gezinnen;

20.600,--

( 9348,--)

voor alleenstaanden.

10.300,--

( 4674,--)

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in het huis namelijk nog eens 15.000,-- ( 6810,--) volledig vrijgelaten en van het meerdere de helft.

De totale vermogensvrijlating is begrensd tot 80.600,-- ( 36575,--) voor gezinnen en 70.300,-- ( 31901,--) voor alleenstaanden

Ziekenfonds-/ ziektekostenpremie

Wie verplicht verzekerd is bij een ziekenfonds moet van zijn/haar uitkering de nominale ziekenfondspremie betalen. Wie niet verplicht verzekerd is, ontvangt bij het normbedrag een vergoeding voor de betaling van een particuliere ziektekostenverzekering, die dezelfde risico's dekt als de verplichte ziekenfondsverzekering. De vergoeding wordt verminderd met het bedrag dat een verplicht verzekerde in dezelfde omstandigheden als nominale premie aan het ziekenfonds moet betalen.

IOAW en IOAZ

De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. De IOAW geldt, nadat de uitkeringsperiode voor de werkloosheidswet inclusief de vervolguitkering is verstreken.

Voor de IOAZ komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moeten beëindigen.

De bruto grondslag bedraagt voor:

Gehuwde en ongehuwde partners die beide 21 jaar of ouder zijn

per maand

2.559,88

( 1161,63)

vakantie- uitkering

204,80

( 92,93)

totaal

2.764,68

( 1254,56)

Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met

een of meer kinderen

per maand

2.310,16

( 1048,31)

vakantie- uitkering

184,81

( 83,86)

totaal

2.494,97

( 1132,17)

Alleenstaanden

- vanaf 23 jaar

per maand

1.963,33

( 890,92)

vakantie- uitkering

157,07

( 71,28)

totaal

2.120,40

( 962,20)

- van 22 jaar

per maand

1.564,12

( 709,77)

vakantie- uitkering

125,13

( 56,78)

totaal

1.689,25

( 766,55)

- van 21 jaar

per maand

1.315,46

( 596,93)

vakantie- uitkering

105,24

( 47,76)

totaal

1.420,70

( 644,69)

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. Op de grondslagen worden de bruto inkomsten uit of in verband met arbeid van de werkloze of zelfstandige en zijn of haar partner in mindering gebracht. In tegenstelling tot de bijstandswet wordt geen rekening gehouden met andere inkomsten en met vermogen. Alleen bij de IOAZ wordt van vermogens boven de 226.000,-- ( 102.554,--) een inkomen van 4 procent van dat meerdere verondersteld.

Wet inkomensvoorziening kunstenaars

Een uitkering volgens de WIK bedraagt voor alleenstaande kunstenaars 70 procent van de landelijke bijstandsnorm, inclusief de maximale toeslag voor een alleenstaande. Alleenstaande ouders en gehuwden of ongehuwd samenwonenden krijgen een iets hoger percentage.

De uitkering bedraagt voor:

Alleenstaanden

Per maand

1096,39

( 497,52)

vakantie- uitkering

56,49

( 25,63)

totaal

1152,88

( 523,15)

Alleenstaande ouders

Per maand

1543,89

( 700,58)

vakantie- uitkering

79,55

( 36,10)

totaal

1623,44

( 736,68)

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden

Per maand

1767,65

( 802,12)

vakantie- uitkering

91,08

( 91,08)

totaal

1858,73

( 843,45)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie