Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Lisse - verkeersbesluit Vierkant

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

Verkeersbesluit Vierkant
Vanaf 8 juni tot en met 16 september 2001 wordt een gedeelte van de Heereweg afgesloten. De afsluiting geldt wekelijks op vrijdag, zaterdag en zondag van 18.00 uur tot 24.00 uur. Afgesloten wordt het gedeelte vanaf de kruising met de Kanaalstraat tot Heereweg nr. 232, en vanaf de Grachtweg ter hoogte van nr. 2.

Dit verkeersbesluit maakt het mogelijk om tijdens genoemde periode op het Vierkant terrassen te plaatsen. De bedoeling is het Vierkant op deze wijze te verlevendigen. Om de veiligheid voor het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen is het noodzakelijk het Vierkant af te sluiten. Het gebied is dan hoofdzakelijk nog toegankelijk voor voetgangers en uiteraard ook voor de auto´s van de direct-omwonenden. De afsluiting zal onder meer plaatsvinden door middel van de plaatsing van borden 'gesloten in beide richtingen voor bestuurders' (witte bord met de rode rand).

Het verkeersbesluit ligt ter inzage op de afdeling Weg- en waterbouw van de gemeente Lisse. Belanghebbenden kunnen tot en met 4 juli 2001 tegen het verkeersbesluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. Gelijktijdig met de indiening van een bezwaarschrift, bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de arrondissementsrechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.MILIEU

Actie regenton
Op 23 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het houden van de actie regenton. Dit houdt in dat inwoners van Lisse voor een scherpe prijs een regenton kunnen aanschaffen. Wij willen hiermee het gebruik van regenwater stimuleren. Denkt u maar eens aan het sproeien van tuin- en kamerplanten en het wassen van de ramen en de auto. Door voor deze klusjes regenwater te gebruiken, kunt u besparen op het gebruik van drinkwater. Andere manieren van waterbesparing zijn het gebruik van waterbesparende douchekoppen, het plaatsen van doorstroombegrenzers op kranen en een bespaarknop op het toilet.

Vindt u ook dat het regenwater benut moet worden? Profiteer dan van deze voordelige actie en koop tussen 6 en 29 juni bij het loket op de eerste etage van het gemeentehuis (geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur) voor 43,-- een regentonbon. De actie is alleen bedoeld voor inwoners van Lisse dus wij verzoeken u ter legitimatie even uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart mee te nemen. Het is daarnaast de bedoeling dat u gelijk aangeeft of u de ton op zaterdag 23 juni of 7 juli afhaalt. Op deze dagen kunt u namelijk van 09:00 tot 12:00 uur in de hal van het gemeentehuis de bon inruilen voor een regenton. Dit gebeurt onder toeziend oog van onder andere wethouder Van Zijl die als wethouder van milieuaangelegenheden betrokken is bij deze actie.

U kunt de regenton bekijken in de hal van het gemeentehuis. Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Milieu en Bouwkunde, telefoon: (0252) 433 238.WELZIJN

Collectieve Ziektekostenverzekering in Lisse: beter verzekerd tegen een lagere prijs!
Wij hebben het al eerder aangekondigd: inwoners van Lisse met een inkomen tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en een bescheiden vermogen kunnen met ingang van 1 juli a.s. gebruik maken van een aanvullende ziektekostenverzekering van zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid. Deze nieuwe aanvullende verzekering heet Av-speciaal.

Wie komen er voor in aanmerking?
Iedereen met een inkomen op het sociaal minimum (=110% van de bijstandsnorm) kan in principe aan de Av-speciaal deelnemen. De regeling is niet alleen bedoeld voor mensen met een (bijstands)uitkering van de gemeente Lisse. Ook wanneer u bijvoorbeeld een Aow-, Waz- of Wajong-uitkering ontvangt kunt u meedoen. Zelfs mensen die werken en hiermee een inkomen verdienen tot het sociaal minimum kunnen meedoen!

Wat kost het u?
De gemeente Lisse is van mening dat goede zorg ook voor de lage inkomens bereikbaar moet zijn. Normaal gesproken is de premie fl. 26,00 per maand. De gemeente heeft besloten om de helft van de premie (= fl. 13,00 per maand per verzekerde van 18 jaar en ouder) voor haar rekening te nemen. U bent daarom voor slechts fl. 13,00 per maand op de best mogelijke manier verzekerd tegen ziektekosten.

Welke kosten worden vergoed?
De Av-speciaal vergoedt bijna alle kosten en kent daarom een uitgebreidere dekking dan bijvoorbeeld de Av-top verzekering maar is desondanks goedkoper. Op het gemeentehuis is een lijst verkrijgbaar waarop de verschillen in vergoedingen per verzekeringsvorm (Av-standaard, Av-top en Av-speciaal) tot in detail zijn uitgewerkt. Bovendien biedt de Av-speciaal het voordeel dat u in principe slechts te maken hebt met één loket, namelijk dat van Zorg & Zekerheid. Immers, als gevolg van de uitgebreide dekking van de Av-speciaal, zult u normaal gesproken geen beroep meer hoeven te doen op de bijzondere bijstand.

Wat moet u doen?
Als u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt, kunt u deze uiteraard altijd stellen. U kunt de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid iedere werkdag bellen op telefoonnummer (0252) 433 138. U kunt hier ook een folder, de genoemde vergoedingenlijst en een aanmeldingsformulier voor de Av-speciaal krijgen.

Tenslotte wordt op een drietal voorlichtingsbijeenkomsten het één en ander uitgebreid toegelicht. De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

woensdagmiddag 13 juni 2001 vanaf 15.00 uur in Dienstencentrum "De Beukenhof", Eikenlaan 2a te Lisse donderdagmiddag 14 juni 2001 vanaf 14.00 in het gemeentehuis te Lisse
vrijdagochtend 15 juni 2001 vanaf 10.45 uur in "Rustoord", Rustoordlaan 1 te Lisse (onder voorbehoud).
Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:
Rooversboekdijk 55 - slopen 24 paardenstallen met asbesthoudende golfplaten
LisseRond nabij de Ringvaart - twee bruggen en een visvlonder Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.
Emmastraat 14 - vergroten woning (aanbouw en vergoten kap) Anna Blamandreef 90 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde Anna Kaulbachstraat 8 - vergroten woning Heereweg 27-27A-29-29A - bouw vier woningen met garages 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt DIVERSEN
Onkruidbestrijding
Door de hogere temperaturen is het onkruid weer flink gaan groeien. De komende weken worden de straten daarom selectief bespoten met een verdelgingsmiddel. Dit betekent dat alleen op plekken wordt gespoten waar ook daadwerkelijk onkruid staat. Het middel dat wij hiervoor gebruiken is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Bekostigingsbesluit
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 23 mei 2001 het aangevuld bekostigingsbesluit ten behoeve van Vennestraat e.o. vastgesteld. Dit besluit maakt het mogelijk om de kosten voor de aan te leggen ontsluitingsweg tussen de Heereweg en de Vennestraat en de daarbij behorende voorzieningen volledig te verhalen op de percelen die profijt hebben van deze aan te brengen voorzieningen. Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na de datum van dit blad. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 140 van de Gemeentewet ligt het besluit voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Financieel Beleid en Belastingen. Iedereen kan op verzoek en tegen betaling van leges een afschrift krijgen van dit besluit. Van 3 tot en met 9 juni collecteert het Nationaal Epilepsie Fonds/De Macht van het Kleine. De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) heeft een collectevergunning van 10 tot en met 16 juni.
Lisse, 6 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie