Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiële situatie Den Haag geeft voorlopig positief beeld

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

2001-06-08: Financiële situatie 2001 geeft voorlopig positief beeld pag.nr.=7264

De tussenstand van de gemeentelijke financiën voor dit jaar laat voorlopig een positief resultaat zien. In het eerste concernbericht wordt uitgegaan van een positief resultaat van circa 15 mln. ( fl. 32 mln). De uitvoering van de actiepunten uit de begroting 2001 en het collegeprogramma vertoont tot dusver goede voortgang.

Belangrijke aandachtspunten ten opzichte van de begroting 2001 zijn:
*

noodzakelijk extra onderhoud wegverharding Lozerlaan/Van Alkemadelaan;
*

extra intensivering inburgering nieuwkomers;

*

uitvoering uitbreiding kinderopvang;

*

start proeftuin maatschappelijke gezondheidszorg (praktijkverpleegkunde en geestelijke gezondheidszorg voor allochtonen);

*

onderzoek kosten leerlingenvervoer.

Het eerste concernbericht geeft een tussenstand van het gevoerde beleid en een prognose voor het financiële jaarresultaat. Daaruit komt naar voren dat de uitvoering van het voorgenomen beleid voor een groot deel op schema ligt, terwijl de gemeente financieel binnen de grenzen van de begroting blijft. Het positieve resultaat over 2001 wordt geraamd op circa 15 mln. (fl. 32 mln).

Het positieve resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een voordeel op de algemene uitkering van het gemeentefonds, een hoger dan verwachte dividend-uitkering van Eneco en incidentele vrijval van kapitaallasten.

In de eerste maanden van 2001 is sprake geweest van een versnelling in de eurovoorbereidingen van de gemeente. Via de 2-maandelijkse monitor is de voortgang bij de diensten bewaakt. Daarbij zijn geen knelpunten gebleken.Uit een monitor van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken is onlangs gebleken dat de gemeente Den Haag goed op schema ligt en op onderdelen vooruitloopt op de landelijke normplanning.

8 juni 2001

last update: 8 juni 2001 ;pag.: 7264; auteur: 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie