Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie van Perspectiefnota van de gemeente Leiden

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Perpectiefnota

Vanmorgen is de concept-Perspectiefnota, waarin de inkomsten en uitgaven van de gemeente Leiden voor 2002 worden aangegeven, door wethouder Van der Sande aan de pers gepresenteerd. Onderstaand geeft de Ondernemingsraad zijn eerste reactie op de nota. De OR zal binnenkort een extra personeelsbulletin over de Perspectiefnota uitbrengen.
Perspectiefnota: Personeel kind van de rekening In het laatste overleg met de gemeentesecretaris stond de Perspectiefnota centraal, en meer in het bijzonder de gevolgen voor het personeel. Die zijn niet best. De bijdrage voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden is gehalveerd. Verder wil het College de personeelslasten terugbrengen door op termijn kosten voor advisering en het in dienst nemen van interims en uitzendkrachten sterk terug te dringen.
Er moest een groot verschil overbrugd worden tussen de geraamde inkomsten en de gewenste uitgaven voor de komende jaren. Naast de uitgaven voor de uitvoering van het bestaand beleid lag er een waslijst van aanvragen voor de oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering en voor nieuw beleid. Daartegenover stonden meerdere tegenvallers aan de inkomstenkant. Het was dus onvermijdelijk dat het College, om voor 2002 tot een sluitende begroting te kunnen komen, alvast flink in de uitgaven ging schrappen.

Mandje met zes ton
De OR toonde begrip voor de noodzaak om te bezuinigen, maar is niet blij met de manier waarop. De problemen die bepaalde diensten hebben met de vervulling van vacatures illustreren de noodzaak voor de gemeente Leiden zich beter te profileren als een aantrekkelijke werkgever. Daarvoor lagen de plannen al geruime tijd klaar. Het bedrag dat nu beschikbaar komt ("Een mandje met zes ton", in de woorden van gemeentesecretaris Paul van den Wijngaart), vindt de OR volstrekt onvoldoende. De extra gelden zouden worden ingezet om een pakket van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden van het personeel te realiseren. Bijvoorbeeld door het invoeren van een 'cafetariasysteem'. Hierbij kunnen werknemers zelf besluiten om verdiend geld of beschikbare vrije tijd naar eigen keuze in te zetten voor zaken als de aanschaf (met belastingvoordelen) van een computer, een fiets, extra pensioenopbouw en opname van onbezoldigd verlof. Daarnaast zouden extra middelen worden ingezet voor onder meer verbeteringen in de reiskostenvergoedingen, kinderopvang, vakantie en verlof. Van de OR wordt nu gevraagd of ze willen meepraten over de verdeling van het overgebleven bedrag. De vraag is of we dat onder deze omstandig-heden nog wel willen.
Werkdruk
Het schrappen van gelden die aan interims en uitzendkrachten worden uitgegeven, zonder dat daar een verhoogd regulier personeelsbudget tegenover staat, gaat onvermijdelijk leiden tot een nog hogere werkdruk dan er nu al is. En uit het werknemerstevredenheidsonderzoek blijkt juist dat hoge werkdruk een van de grootste problemen in onze organisatie is. De OR heeft dan ook laten weten dat een verdere besparing op personeelslasten gewoon niet meer kan als de ambtelijke organisatie wel geacht wordt dezelfde kwaliteit werk te blijven leveren. De rek is er langzamerhand uit. Je kunt wel blijven bezuinigen op personeel, maar dan heeft dat ook consequenties voor wat je van een organisatie mag verwachten.
De OR vraagt bestuur en management dringend de gemaakte keuzes nog eens te heroverwegen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie