Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag gemeente Zwijndrecht aan raad aangeboden

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Jaarverslag: Met visie

Het jaarverslag 2000 van gemeente Zwijndrecht is in de raadsvergadering van donderdag 31 mei aan de raad aangeboden. Centraal in het verslag staat de vraag: `Wat is er van de voornemens terechtgekomen?' Voor alle belangstellenden is een exemplaar van het jaarverslag af te halen bij het informatiecentrum in het gemeentehuis.

Visie
In het afgelopen jaar heeft Zwijndrecht haar toekomst vormgegeven in een bestuurlijke visie en een stedelijke en sociale structuurvisie. Deze drie vormen een basis voor de verdere beleidsvorming en zijn ook in het jaarverslag als leidraad genomen. Het opstellen van de bestuurlijke visie is een bijna logisch gevolg van het opstellen van de visie op Zwijndrecht in 2030 die in 1999 is afgerond. Samenwerking staat in de bestuurlijke visie centraal. Samen komen we verder, doen we meer en gaat het beter. Samenwerking met bedrijven en inwoners neemt hierbij een belangrijke plaats in. Ontwikkelingen op het gebied van de ruimte en de voorzieningen zijn in de toekomst voor Zwijndrecht essentieel.

Ontwikkelingen
Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed gehad op `de activiteiten van onze gemeente in het afgelopen jaar. Na de vuurwerkramp in Enschede heeft veiligheid de hoogste prioriteit gekregen. Er is een beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening opgesteld en de brandweer wordt voortaan nadrukkelijker en eerder betrokken bij planontwikkelingen.

De interactiviteit groeit. Hiertoe zijn Internet en de bereikbaarheid via e-mail van de organisatie verder uitgewerkt. Ook de communicatie met de inwoners wordt steeds interactiever. Bedrijven en inwoners worden steeds meer en eerder betrokken bij de voorbereiding en besluitvorming. Samenwerking in de regio is een ontwikkeling die steeds meer vorm krijgt. Hiermee wordt de efficiency vergroot en de kwetsbaarheid verminderd.

Activiteiten
In het jaarverslag worden veel van de activiteiten uit het afgelopen jaar genoemd. Hierbij passeren grote ruimtelijke ordeningsprojecten zoals de ontwikkeling van het sportcomplex en bedrijventerrein Bakestein, de ontwikkeling van een visie op het centrum van Zwijndrecht, (her)ontwikkeling Winkelcentrum Walburg en woningbouw aan de Westkeetshaven de revue. Op sociaal gebied is er onder andere gewerkt aan het minimabeleid, is besloten twee bibliotheekvestigingen te houden, is de horecanota vastgesteld en zijn diverse speelvoorzieningen gerealiseerd. Er zijn ook verschillende projecten op het gebied van wijkbeheer (bijvoorbeeld de instelling van de wijk onderhoudsploegen), verkeer en veiligheid (invoering regel bromfietser op de rijbaan, vaststelling verkeerscirculatieplan en 30km/uur gebieden, invoering betaald parkeren, start bouw geluidsschermen langs de A16) en onderwijs (vorming bestuurscommissie voor openbaar onderwijs en LOC) gerealiseerd.

Financiën
Door een mix van mee- en tegenvallers is een positief saldo ontstaan. De grootste meevallers het afgelopen jaar waren de hogere algemene uitkering, een hoger voordelig rentesaldo, lagere kosten bijstandsverlening en lagere kapitaallasten. De belangrijkste tegenvallers waren de hogere kosten voor de brandweer, hogere kosten voor de inzet van externen wegens knelpuntbestrijding en lagere opbrengsten leges van bouwvergunningen. Indien u geïnteresseerd bent in het volledige jaarverslag kunt u een exemplaar afhalen bij de informatiebalie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie