Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording vragen over het Chemische Wapen Verdrag

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=416658Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Nucleaire Aangelegenheden en Non proliferatie Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 8 juni 2001 Auteur Heleen van der Beek

Kenmerk DVB/NN-242/01 Telefoon + 31 70 3485089

Blad /1 Fax + 31 70 348 5684

Bijlage(n) E-mail heleen-(vander.beek@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van het lid Hoekema

over het Chemische Wapen Verdrag

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 29 mei 2001, kenmerk 2000111200, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Hoekema

Vraag 1

Hoe ernstig zijn de financiële problemen van de Organisatie tot Verbod van Chemische Wapens?
Wat zijn de voornaamste oorzaken van deze problemen?

Antwoord:

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens bevindt zich sinds enkele maanden in een penibele financiële situatie. Voor het jaar 2000 had de organisatie te kampen met een liquiditeitstekort van rond de 5 miljoen euro. Voor het jaar 2001 wordt een liquiditeitstekort verwacht van rond de 6,7 miljoen euro, aldus Directeur Generaal José Bustani in zijn openingstoespraak voor de Conferentie van Verdragspartijen, welke van 14 tot en met 19 mei 2001 plaatsvond.

De voornaamste oorzaak van deze financiële tekorten is gelegen in de begrotingsstructuur van de organisatie. De inkomsten van de OPCW zijn voor een deel afhankelijk van de restitutie van in verband met artikel IV en V (inspectie van destructie van chemische wapens) door de organisatie uitgegeven gelden volgens het principe "de bezitter betaalt". Het netto bedrag, de begroting min de voorziene restituties, wordt aan de Verdragspartijen als contributie in rekening gebracht. De destructie van chemische wapens verloopt evenwel niet altijd volgens planning, waardoor ook de inspecties worden uitgesteld. De restitutie van de geboekte bedragen vindt derhalve niet of later dan voorzien plaats, waardoor de organisatie inkomsten derft. Tegelijkertijd heeft de organisatie wel uitgaven gehad in de vorm van, onder andere, de salarissen van de inspecteurs. Dit geldt te meer indien inspecties niet plaats hebben als gevolg van vertraging in destructie-programma's.

Bovendien betaalt een aantal Verdragspartijen de contributies relatief laat. Het totaal aan uitstaande contributies per ultimo april 2001 bedroeg 16,9 miljoen euro. Hiervan is 11,1 nog dit jaar verwachtbaar. De contributies dienden reeds aan het begin van dit jaar voldaan te zijn.

Tenslotte heeft DG Bustani in zijn openingsspeech voor de Conferentie van Verdragspartijen erkend dat de procedures voor de interne bewaking van de liquiditeitspositie verre van perfect zijn gebleken.

Vraag 2

Welke maatregelen zijn c.q. zullen worden genomen, mede op grond van afspraken die tijdens de vorige week gehouden jaarvergadering zijn gemaakt?

De OPCW heeft een bezuinigingsplan ingesteld waarin aanzienlijke bezuinigingen zijn doorgevoerd op niet operationele uitgavenposten van de organisatie. De Uitvoerende Raad zal bezien of het mogelijk is enkele van deze posten in te vullen met vrijwillige additionele fondsen.

Om aan de financiële problemen van 2000 en 2001 tegemoet te komen heeft de Conferentie van Verdragspartijen bovendien besloten tot de volgende maatregelen:

a. Het begrotingstekort van 2000 zal worden gecompenseerd met het surplus van 1999. Hiertoe hebben de Verdragspartijen besloten een eenmalige uitzondering toe te staan op de financiële reglementen, die bepalen dat een liquiditeitssurplus teruggestort dient te worden aan de verdragspartijen;

b. De organisatie heeft de bevoegdheid gekregen het "Working Capital Fund" tijdelijk aan te spreken om tegemoet te komen aan eventuele liquiditeitsproblemen in 2001;

c. De begroting voor 2002 zal worden verhoogd met 2,8%.

Vraag 3

Is het een gebruikelijk beeld in de VN dat een vijfde van de partijen bij het Chemisch Wapens Verdrag de contributie niet (tijdig) voldoet? Hebben deze landen hun stemrecht verloren?

Bij de VN maakt een groot aantal lidstaten zich schuldig aan het niet tijdig betalen van de contributie. Het aantal landen met een betalingsachterstand van meer dan twee jaar, de termijn die van belang is voor het verliezen van het stemrecht in de Algemene Vergadering van de VN, is echter beperkt. In de OPCW, waar eenzelfde regel geldt, hebben 31 van de 143 verdragspartijen hun stemrecht inmiddels verloren.

Vraag 4

Voorziet u een spoedig akkoord met Rusland over de daadwerkelijke vernietiging van de 40.000 ton chemische wapens in dit land? Wie zal deze operatie financieren?

De Russische Federatie heeft als verdragspartij bij het Chemische Wapensverdrag en op grond van de door haarzelf gedane opgave van ca. 40.000 ton chemische wapens de volkenrechtelijke verplichting deze wapens te vernietigen. Het is dus niet zo dat er nog een akkoord over deze vernietiging gesloten zou moeten worden; het betreft een geldende verdragsverplichting. Eveneens uit hoofde van verdragsverplichtingen is het de Russische Federatie die de kosten van deze vernietiging dient te dragen.

Aangezien het bij de vernietiging om een zeer complexe en tevens kostbare aangelegenheid gaat, heeft Rusland andere, met name Westerse landen, verzocht om assistentie, vooral van financiële aard, bij het voldoen aan deze verdragsverplichtingen. Meerdere Westerse landen, waaronder ook Nederland, hebben in de afgelopen jaren dergelijke assistentie toegezegd. Concrete programma's op het gebied van vernietiging van Russische chemische wapens hebben de afgelopen jaren echter een moeizame start gehad. Op dit moment bestaan betere vooruitzichten dat Rusland inderdaad een aanvang zal maken met de vernietiging van zijn voorraden chemische wapens.

Rusland heeft de intentie categorie 1 chemische wapens te vernietigen binnen de door het verdrag gestelde tijdslijnen, te weten 10 jaar na inwerkingtreding van het verdrag, met de mogelijkheid tot een verlenging met 5 jaar. Het voorziet de vernietiging van categorie 2 en 3 chemische wapens vóór 29 april 2002. Om dit ambitieuze werkprogramma uit te kunnen voeren heeft President Putin het Russisch Wapenagentschap ruimte en middelen gegeven: voor het jaar 2001 is reeds een zesvoudige verhoging van het budget voor vernietiging van chemische wapens doorgevoerd.

Wat betreft de Nederlandse hulpinspanningen bij de vernietiging van chemische wapens in Rusland werd met Rusland in december 1998 een verdrag ondertekend inzake de samenwerking bij de vernietiging van opgeslagen chemische wapens bij de plaats Kambarka (maximaal 25 miljoen gulden). De Russische autoriteiten hebben inmiddels aangegeven prioriteit te geven aan vernietigingsprojecten te Gorni en Shchuch'ye. Nederland is bereid de voorgenomen activiteiten naar Gorni te verleggen. Thans is Nederland doende het verdrag inzake Kambarka te wijzigen - de desbetreffende verdragswijziging zal aan het Parlement worden voorgelegd - en wordt er verder gewerkt aan de totstandkoming van een projectovereenkomst voor Nederlandse financiering van een in Rusland te bouwen transformator voor een voor vernietiging noodzakelijke elektriciteitscentrale.

Kenmerk
DVB/NN-242/01
Blad /1

1 Financieel Dagblad, 15 mei jl. Haagse Courant, 16 mei jl.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...