Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstellen Belangen Harmelense Inwoners aan gemeente

Datum nieuwsfeit: 09-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Harmelen, 8 juni 2001


Belangen Harmelense Inwoners doet gemeente begrotingsvoorstellen, waaronder renovatie Mauritshof

In het gemeentebestuur is men doende met de begroting voor het jaar 2002 en verder. Daarvoor is momenteel het zogenoemde voorjaarsoverleg gaande. Vanuit de Harmelense situatie doet de vereniging Belangen Harmelense Inwoners per brief de Raad en het College een aantal voorstellen. Een aantal raken ook de andere kernen.


Tekst van de brief:

Met belangstelling hebben wij ervan kennis genomen dat u doende bent de begroting voor 2002 (en verder) voor te bereiden. Als inbreng hiervoor hebben wij een aantal voorstellen:

1. Renovatie Mauritshof

Dit is een wijk in de kern Harmelen, die al sinds jaren in een slechte staat verkeerd. Naast de verzakking levert vooral de riolering grote problemen op. Het tweede is ongetwijfeld het gevolg van het eerste. Dit wordt geacht bekend te zijn bij de raadsleden die uit Harmelen zijn gekomen.
Een aantal jaren geleden is door de toenmalige wethouder van Financiën toegezegd dat, 'wanneer er nieuwe gelden ter beschikking komen, deze wijk dan prioriteit 1. zal hebben'. Ondanks dat er genoeg geldgenerende projecten zijn opgezet, is die toezegging tot nu toe niet gestand gedaan.
Wij dringen er ten sterkste op aan de renovatie van die wijk in 2002 te hand te nemen.

2. Paardenbelasting

Het bevreemdt onze vereniging nog steeds dat voor honden hondenbelasting moet worden betaald en voor paarden (nog) niet. Hondenbezitters moeten de uitwerpselen oprapen, maar de paardenuitwerpselen blijven liggen. Dit is veelvuldig op fietspaden te zien, ondanks dat ruiters wettelijk gezien zich niet eens op fietspaden mogen bewegen (is dit bij de gemeente en de maneges wel bekend?).
Om ongelijkheid van behandeling te voorkomen stellen wij voor ook paardenbelasting in te voeren.

3. Ruinieren van wegen en bermen

Vooral in de buitengebieden is er sprake van dat de kanten van wegen en vooral de bermen aan gort worden gereden. Enerzijds geschiedt dit door vrachtverkeer dat uit eigen economisch belang steeds groter en zwaarder wordt - waarop de bedoelde wegen niet op zijn berekend - en ten behoeve van het belang van de ondernemers ter plekke. Anderzijds gebeurt dit door tractoren van de bedrijven ter plekke, loonbedrijven en aannemers die in de wijde omtrek daarmee transporten uitvoeren.
Onze vereniging vindt het onterecht dat onlangs de gemeente bij monde van de wethouder m.b.t. de recente situatie aan de Dorpeldijk via de pers liet weten 'dat de gemeente toch al van plan was de bermen op te vullen'. Dat houdt namelijk in dat de inwoners de schade moeten betalen die door bedrijven wordt veroorzaakt en die bedrijven daarmee indirect subsidiëren. En dat terwijl voor tractoren van de agrarische bedrijven, glastuinders, loon-bedrijven en aannemers niet eens wegenbelasting behoeft te worden betaald.
Wij dringen er ten eerste op aan dat hiervoor een oplossing wordt gezocht (toegang tot een bepaalde breedte/ tonnage, meer eenrichtingsverkeer, extra baatbelasting e.d.) waardoor de schade wordt beperkt en de gemeente (= de inwoners) niet voor de kosten opdraait.
Wij vertrouwen er op dat onze voorstellen zullen worden behandeld en zijn uitermate benieuwd naar uw reactie.


Nadere informatie: J. Bakker, ( 0348-44.2016reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie