Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Extra geld voor bodemsanering bedrijfsterreinen

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Extra geld voor bodemsanering bedrijfsterreinen (12-6-2001)

De overheid stelt extra geld beschikbaar om bedrijven te stimuleren vrijwillig hun ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen te saneren. Tot 2023 zal daarvoor een bedrag van maximaal 2,5 miljard gulden beschikbaar worden gesteld. Minister Pronk (VROM) en minister Jorritsma (Economische Zaken) zullen daartoe op 11 juni 2001 een convenant over bodemsanering bedrijfsterreinen ondertekenen met de heer Schraven, voorzitter van het VNO/NCW, de heer De Boer, voorzitter van MKB-Nederland en de heer van Kemenade, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. De voorzitter van de directieraad van de VNG, de heer Van den Berg heeft het convenant op een eerder tijdstip ondertekend.

Stimulering bodemsanering

De ministers van VROM en van EZ willen de sanering van bedrijfsterreinen stimuleren. Minister Pronk streeft ernaar, conform de NMP-3 doelstellingen, dat ernstige bodemverontrei-niging waarvan de sanering urgent is, binnen 25 jaar gesaneerd wordt. Minister Jorritsma wil bijdragen aan een revitalisering van verouderde en verontreinigde bedrijfsterreinen en aan (meer) ruimte voor nieuwe bedrijvigheid op bestaande verontreinigde terreinen.Of een bijdrage in de bodemsaneringskosten wordt toegekend, en zo ja, hoe hoog die zal zijn, hangt onder meer af van de periode van verontreiniging en de betrokkenheid daarbij van de eigenaar. Bijdragen kunnen worden toegekend tot maximaal 60%. Voor het MKB gelden gemiddeld iets hogere percentages ter compensatie van schaalnadelen.

Aan de subsidieregeling is een draagkrachtregeling verbonden om er voor te zorgen dat gezonde bedrijven niet failliet gaan aan de bodemsaneringskosten. Het bedrijfsleven zal haar leden over de subsidieregeling en de draagkrachtregeling informeren en stimuleren dat bedrijven gebruik zullen maken van de regelingen.

Bedrijfsterreinen

Om de sanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen te stimuleren, is in 1991 de zogenaam-de BSB-operatie, de vrijwillige aanpak van bodemverontreiniging door bedrijven, opgezet. Inmiddels is circa 89% van de ruim 208.000 potentieel verontreinigde bedrijfsterreinen geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat ca. 15.000 bedrijven in de komende periode hun terrein zullen moeten saneren. De totale geschatte saneringskosten bedragen circa 10 miljard gulden. De overheidsbijdrage in de bedrijvenregeling is bestemd voor de ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen waarvan de sanering urgent is.

Het gaat om bedrijfsterreinen die nog in gebruik zijn en dat ook na sanering zullen blijven. Onderdeel van de regeling is ook dat de eigenaar of de erfpachter van zo'n terrein zonodig wordt verplicht dit terrein te saneren. Alle urgente saneringen moeten vóór 1 januari 2023 afgerond te zijn. Eigenaren of erfpachters die in aanmerking willen komen voor de bedrijvenregeling moeten zich vóór 31 december 2005 aanmelden bij het bevoegd gezag bodemsanering.

(bron: www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=4659)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie