Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring EU over de verkiezingen in Belarus

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

Belarus : announcement of presidential elections Press Release: Brussels (11-06-2001) - Press: 229 - Nr: 9751/01


Brussel,
11 juni 2001

9751/01 (Presse 229)

P 113/01

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de EU

over de verkiezingen in Belarus

Naar aanleiding van de aankondiging van Belarus dat er op 9 september presidentsverkiezingen zullen worden gehouden, wil de EU nogmaals haar steun voor democratische ontwikkelingen in Belarus betuigen en het belang van vrije en eerlijke verkiezingen onderstrepen.

Zoals de EU reeds herhaalde malen heeft benadrukt, vormen de komende verkiezingen een gelegenheid voor Belarus om zijn betrekkingen met de EU en de internationale gemeenschap te verbeteren. De EU verzoekt de autoriteiten derhalve, de nodige maatregelen te nemen opdat er een eerlijke verkiezingscampagne en vervolgens eerlijke verkiezingen gehouden kunnen worden.

De EU wil er in dit verband bij de Belarussische regering op aandringen, haar verbintenissen uit hoofde van het OVSE-document van Kopenhagen na te komen en zich te onthouden van inmenging in het werk van de oppositie en van onafhankelijke bewegingen. De eerbiediging van het beginsel van vrijheid van vergadering staat daarbij centraal. De EU wil de Belarussische regering er ook aan herinneren dat de verslaggeving over alle kandidaten in de staatsmedia objectief moet zijn. Onafhankelijke kranten moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen werken als kranten die in handen van de staat zijn, en mogen niet gediscrimineerd worden.

Het democratisch gehalte van de verkiezingen kan worden bevorderd door volledig rekening te houden met de aanbevelingen van de OVSE, bijvoorbeeld wat betreft de uitvoering van de kieswet. In dit verband herinnert de EU eraan dat het recht van Belarussische staatsburgers om op te treden als binnenlands waarnemer bij de verkiezingen, in de wet is vastgelegd. De regering dient de totstandbrenging en opleiding van binnenlandse netwerken van onpartijdige waarnemers derhalve niet tegen te werken. De EU spreekt nogmaals haar bezorgdheid uit over decreet nr. 8 en de mogelijke implicaties daarvan voor de activiteiten van non-gouvernementele organisaties, met name op het gebied van institutionele ontwikkeling en opleiding.

De rol van de OVSE in de verkiezingsperiode is van groot belang. De EU steunt ten volle het werk dat de Adviserende en Toezichthoudende Groep van de OVSE (de AMG) in het kader van haar mandaat verricht, en zal gedurende de verkiezingsperiode nauw overleg plegen met de OVSE. De EU verwacht dat de Belarussische autoriteiten een dialoog met de AMG zullen voeren en constructief met ambassadeur Wieck zullen samenwerken.

De EU is bereid een dialoog met de Belarussische regering aan te gaan om democratische presidentsverkiezingen te bevorderen. De EU zou bereid zijn een eerste stap ter normalisering van haar betrekkingen met Belarus te zetten indien de verkiezingen door binnenlandse en wellicht ook ODIHR-waarnemers volgens internationale normen als vrij en eerlijk worden bestempeld.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie