Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Scenariostudie financieel-economische criminaliteit in 2010

Datum nieuwsfeit: 12-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

12.06.01

Scenariostudie financieel-economische criminaliteit in 2010

Onlangs is de studie 't Neemt toe, men weet niet hoe. Financieel-economische criminaliteit in 2010 verschenen. De scenariostudie is vervaardigd in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het NPC is een samenwerkingsverband van de overheid en de private sector (VNO-NCW, Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken e.a.). De voorzitter van het NPC, minister Korthals van Justitie, benadrukt in zijn voorwoord dat het noodzakelijk is om na te denken over de dilemma's welke zich zullen gaan voordoen in de komende jaren. In de scenariostudie wordt gewezen op de gevolgen van de toenemende liberalisering, privatisering, internationalisering en digitalisering voor financieel-economische criminaliteit.

In de studie worden twee uiterste scenario's beschreven die zich in het jaar 2010 zouden kunnen voordoen. In het grimmige scenario heeft de overheid de greep verloren op de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Fraude en corruptie hebben onrustbarende vormen aangenomen maar politie, justitie en toezichthouders als de Nederlandsche Bank, de Stichting Toezicht Effectenverkeer en de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn niet bij machte om er iets aan te doen. Het democratisch proces wordt op oneigenlijke wijze beïnvloed. Het vertrouwen in de regulerende en beschermende overheid is verdwenen. Van publiek-private samenwerking is nauwelijks sprake.

Tegenover het grimmige scenario wordt een optimistisch toekomstbeeld beschreven: de overheid heeft geïnvesteerd in financieel en digitaal rechercheren; de aandacht voor financieel-economische criminaliteit staat hoog op de politieke agenda en het opleidingsniveau is sterk verbeterd. Bovendien is sprake van een intensieve publiek-private samenwerking. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt een grote bloei door en de verantwoordelijkheid voor veiligheid wordt breed gedeeld.

In de scenariostudie, welke is vervaardigd door Prof. Dr. A.B. Hoogenboom, verbonden aan Ernst & Young Forensic Services en de Universiteit Nijenrode, onder auspiciën van een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van de heer Prof. Dr. H.G. van de Bunt, wordt een groot aantal beleidsdilemma's aangegeven. Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing wil met deze scenariostudie een startschot geven voor een discussie over de toekomstige aanpak (tien jaar) van financieel-economische criminaliteit. Hiertoe worden beleids- en opiniemakers uitgedaagd hun visie op de toekomstscenario's te geven. Een korte bewerking van het rapport is binnenkort bij het secretariaat van het NPC beschikbaar.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 13-06-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie