Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'SMS gedragscode DMSA is praktisch onuitvoerbaar'

Datum nieuwsfeit: 12-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Geachte redactie,

Vandaag heeft de DMSA haar plannen bekend gemaakt voor het opstellen van een SMS gedragscode waardoor consumenten zo min mogelijk ongevraagde reclame per SMS zouden hoeven te ontvangen. Zie het persbericht onderaan dit E-mail bericht. Er zit echter een addertje onder het gras...

Visie Richard Lamb


Onderstaand een eerste reactie van E-commerce deskundige Richard Lamb, directeur van www.E-commerce.nl en auteur van het boek 'E-commerce.nl, Succesvol Elektronisch Zakendoen' (waarin opgenomen de gedragscode voor Elektronisch Zakendoen van ECP.NL). Voor een toelichting is hij bereikbaar op 070 - 511 44 44 en Richard.Lamb@E-commerce.nl .

Richard Lamb:
SMS gedragscode van de DMSA is onredelijk en praktisch onuitvoerbaar


De door de DMSA voorgestelde gedragscode gaat er vanuit dat een consument zich actief moet afmelden als men geen SMS-berichten met reclame wil ontvangen(!)
Dit principe is vergelijkbaar met een JA/NEE-sticker bij een brievenbus. De elektronische media mogen op dit vlak, vanweg hun ernorme impact, echter niet vergeleken worden met de traditionele media (DMSA doet dat wel).

De voorgestelde SMS gedragscode werkt volgens het zogenaamde 'opt-out' regime: dat wil zeggen dat personen ongevraagd mogen worden benaderd met reclame, totdat zij te kennen hebben gegeven dit niet op prijs te stellen. De DMSA streeft er naar om voor de media waarvoor 'opt-out' geldt een zelfreguleringcode in het leven te roepen.

Het is echter onredelijk om van consumenten te verwachten dat zij zich actief moeten opstellen om geen reclameberichten meer per SMS te hoeven ontvangen. Veel mensen die gebruik maken van een mobiele telefoon weten niet hoe zij met hun SMS om moeten gaan. Bovendien zullen niet alle bedrijven, die zich bezig houden met SMS-messaging, zich conformeren aan de door de DMSA voorgestelde SMS gedragscode.
Denk hierbij aan de sex-industrie die op een agressieve manier gebruik maakt van SMS-reclameberichten. Daarmee is de door de DMSA voorgestelde SMS gedragscode niet alleen onredelijk maar ook praktisch onuitvoerbaar.

Richard Lamb,
E-commerce.nl
070 - 511 44 44
06 - 223 833 26
www.E-commerce.nl

Richard@E-commerce.nl
Adviesgroep Nieuwe Media
Postbus 202, 2300 AE Leiden


Richard Lamb is 1 van de 10 meest gevraagde sprekers in Nederland
Bron: Management Team, 6 april 2001

----- Original Message -----
From: Genevion Keune
To:
Sent: Tuesday, June 12, 2001 1:20 PM
Subject: DMSA persbericht

DMSA - P e r s b e r i c h t

DMSA werkt aan een SMS code
Consument ontvangt geen ongevraagde reclame via SMS

De DMSA stelt een zelfreguleringcode op voor het
versturen van ongevraagde reclame via SMS. In overleg met de aanbieders van mobiele telecommunicatiediensten zijn de technische en juridische mogelijkheden onderzocht om te komen tot een goede code. Het streven is de code onder te brengen bij de Stichting Reclame Code.

SMS-reclame is toegestaan, maar met spelregels
Voor ongevraagde reclame via SMS geldt, als voor vele andere vormen van commerciële communicatie, een opt-out regime. Dat wil zeggen dat personen ongevraagd mogen worden benaderd met reclame, totdat zij te kennen hebben gegeven dit niet op prijs te stellen. De DMSA streeft er naar om voor media waarvoor opt-out geldt een zelfreguleringcode in het leven te roepen. Zo zijn er al opt-out codes voor ongevraagde reclame via post, telemarketing en e-mail.

In 1999 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) zich uitgesproken over ongevraagde reclame via e-mail. De SER heeft de regering unaniem geadviseerd dat voor bedrijven die deelnemen aan zelfregulering opt-out zou moeten gelden. Bedrijven die aan de zelfregulering niet deelnemen zouden alleen reclameboodschappen mogen verspreiden als zij vooraf specifieke toestemming hebben gekregen van de consument. De DMSA ondersteunt dit advies en meent dat hetzelfde ook zou moeten gelden voor ongevraagde reclame via SMS.

De codes werken allen volgens hetzelfde principe. Consumenten die geen ongevraagde reclame willen ontvangen, kunnen zich laten "registreren" in het antwoordnummerbestand voor het desbetreffende medium. Leden van de DMSA zijn gebonden zich aan de zelfreguleringcodes te houden. Zij mogen consumenten die zich hebben laten opnemen in het desbetreffende antwoordnummerbestand dus niet meer benaderen. Daarnaast staat deelname open voor niet-leden van de DMSA. Dank zij de antwoordnummerbestanden hoeft de consument zich straks niet bij elk bedrijf afzonderlijk af te melden om geen ongevraagde reclame meer te ontvangen. Een enkele afmelding volstaat.

Nadere voorschriften
Daarnaast schrijft de concept SMS-code voor dat het voor de ontvanger van ongevraagde reclame via SMS duidelijk moet zijn dat het om een reclameboodschap gaat. Ook moet de ontvanger zonder moeilijke omwegen kunnen achterhalen wie de afzender is. De code stelt grenzen aan de tijdstippen waarop reclame via SMS mag worden verstuurd. Tenslotte moet in de SMS de ontvanger worden gewezen op de mogelijkheid aan te geven geen ongevraagde reclame via SMS meer te willen ontvangen.

Reclame Code Commissie
Zoals ook bij andere codes het geval is, wordt ernaar gestreefd de SMS-code uiteindelijk onder te brengen bij de Stichting Reclame Code (SRC). De code wordt dan ook door andere marktpartijen ondersteund en de code maakt dan deel uit van de Nederlandse Reclame Code. Hierdoor kan de Reclame Code Commissie als onafhankelijke instantie uitspraken doen naar aanleiding van klachten over schendingen van de code. De DMSA zal met aanbieders van mobiele telecommunicatiediensten en andere marktpartijen verder praten om de SMS-code onder te brengen bij de SRC en om ervoor te zorgen dat de SMS-code zo snel mogelijk in werking treedt.

Amsterdam, 12 juni 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie