Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

AOb inventariseert Integraal Personeelsbeleid op scholen

Datum nieuwsfeit: 12-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Onderwijsbond

Integraal Personeelsbeleid: hoe staat het ermee op uw school?

Met ingang van het schooljaar 2000-2001 hebben onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs en in de BVE geld gekregen voor Integraal Personeelsbeleid (IPB).
In het hieronder als Word-document (budgetipb.doc) te downloaden overzicht, is per sector aangegeven hoeveel geld in aanmerking komt om (voor een deel) opgenomen te worden in een budget IPB per school/bevoegd gezag.

Hierover waren afspraken gemaakt in twee opeenvolgende onderwijs-caos, die van 1999-2000 en die van 2000-2002.
Dit eerste jaar was vooral bedoeld om de introductie van IPB voor te bereiden. Nu het volgende schooljaar al weer in zicht komt, is dit een goed moment om te kijken hoe het met die voorbereiding staat: wat is er al gebeurd en wat moet nog (beter) worden aangepakt?

We hebben een lijst 'Invoering IPB' ontwikkeld waarin u kunt aflezen in welke fase uw school zich bevindt. Bij deze lijst treft u tevens een toelichting die we hieronder integraal hebben opgenomen. We adviseren u eerst de toelichting op deze lijst te raadplegen. De lijst (en toelichting) kunt u hieronder als Word-document (invoeringipb.doc) downloaden.

Gedeelten van deze toelichting kunt u terugvinden in de tekst 'Integraal personeelsbeleid, pleidooi voor een gefaseerde invoering', gepubliceerd in het blad IP-Bericht, dat alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs ontvangen.

Toelichting bij lijst 'Invoering IPB'
Wat is IPB?
Integraal personeelsbeleid betekent: goede werkomstandigheden, tijd en geld voor ontwikkeling, zeggenschap over uw werk. De onderwijs-cao 1999-2000 noemt: ontwikkeling en tegengaan van werkdruk. Het betekent ook werken in een organisatie waar u meebepaalt wat je met elkaar wilt bereiken en wat er voor nodig is om dat te realiseren. Welke kwaliteiten moeten er 'in huis' zijn om het onderwijs optimaal te verzorgen, nu en in de toekomst? Maar ook omgekeerd: van welke kwaliteiten van werknemers wordt een speerpunt gemaakt? Deze onderlinge afstemming van personeelsbeleid en instellingsbeleid vormt de kern van IPB. Helaas komen wij te vaak een definitie van IPB tegen waar eenzijdig het personeelsbeleid moet worden afgestemd op de instellingsdoelen. Nadeel hiervan is ook dat de ontwikkeling van werknemers alleen kan plaatsvinden binnen de vastgestelde instellingsdoelen en dat werknemers geen ruimte krijgen voor employability, ontwikkeling gericht op verbeteren van hun arbeidsmarktperspectief. In de uitwerkingen in Uitleg van de onderwijs-cao 1999-2000 wordt wel degelijk aangegeven dat het ook om employability gaat.

Voorbereiding
De start vormt een intentieverklaring van het bevoegd gezag. De werkgever stelt vast dat IPB-beleid ontwikkeld zal worden en vervolgens zal worden ingevoerd in de school/scholen; wat onder IPB wordt verstaan en hoe het beleid tot stand komt en wanneer. Voordat beleid wordt ontwikkeld is een evaluatie van het bestaande beleid aan te raden, plus een inventarisatie onder het personeel van de meest urgente aspecten van IPB. Personeel dient betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het beleid. Uiteindelijk legt het bevoegd gezag een voorstel voor aan de PMR.
Wil de uitvoering optimaal plaatsvinden dan dienen de volgende randvoorwaarden vervuld te zijn. Er is een 'budget IPB' gereserveerd. Zon budget bestaat uit gelden, bestemd voor personeelsbeleid, zoals het geld uit de onderwijs-caos en scholingsgelden. De directie heeft IPB in haar takenpakket en is deskundig. De organisatiestructuur maakt uitvoering van IPB mogelijk. Degenen die IPB uitvoeren (bijvoorbeeld degenen die loopbaangesprekken voeren) zijn geschoold. Werknemers zijn geïnformeerd en in staat gesteld zich te scholen. De eerste gelden voor IPB zijn m.n. bedoeld voor de scholing van het management. Maar niet uitsluitend. De AOb vindt dat juist ook werknemers geschoold moeten worden over beleid dat hen per definitie aangaat. Tenslotte dient er draagvlak te zijn onder het personeel en de directie.

Uitvoering
Een basis
IPB vraagt om een cultuur waarin werknemers ervaren dat ze serieus genomen worden in hun werk en hun wensen ten aanzien van hun werkomstandigheden. Bijvoorbeeld: als je als werknemer ervan overtuigd bent dat een functioneringsgesprek je werkelijk verder brengt, dan zul je ook vertrouwen hebben in een gesprek waar je loopbaanwensen centraal staan. Daarom pleit de AOb ervoor eerst een 'basis personeelsbeleid' te realiseren en dan pas over te gaan op de nieuwere aspecten van IPB, zoals loopbaangesprekken. Zon basis bestaat uit: professioneel gevoerde functioneringsgesprekken en honorering van daar gemaakte afspraken, een taakbeleid met draagvlak onder het personeel, zorg voor beginnend en ouder personeel, werkoverleg en deelname van het personeel aan het tot stand komen van beleid. Vanzelfsprekend hoort het personeelsbeheer (o.m. administratie) op orde te zijn.

IPB in de volle breedte
Vervolgens kan dan het gehele IPB op de rails worden gezet: het hele beleid rond werkomstandigheden en de ontwikkeling van personeel. Voor informatie over alle aspecten van IPB wordt verwezen naar de brochure IPB en de info IPB 'Tijd voor personeel = tijd voor kwaliteit' van de AOb, die u hier kunt aanvragen.

Beloningsbeleid, een mogelijk sluitstuk van IPB

Wanneer IPB in de volle breedte 'in uitvoering' is, kan gesproken worden over de mogelijkheid vormen van extra beloning in te voeren. In de uitwerkingen in Uitleg van de onderwijs-cao 1999-2000 wordt gesproken over een 'basisniveau IPB' dat eerst gerealiseerd moet zijn (niet te verwarren met de basis aan personeelsbeleid die de AOb als start van IPB bepleit). Zon volgorde ligt voor de hand: eerst moet personeel in staat gesteld zijn zich verder te ontwikkelen, dan kan het daarvoor pas worden beloond. Het gaat hier nadrukkelijk om beloning van ontwikkeling, van een individuele werknemer of een team en niet om prestatiebeloning.
De AOb streeft naar een 'keurmerk IPB'. Hiermee wordt de kwaliteit van het personeelsbeleid zichtbaar gemaakt. Bovendien kan op basis hiervan beoordeeld worden of een mogelijke invoering van vormen van extra beloning bespreekbaar is. Tot op dit moment bestaat zon keurmerk nog niet. Zolang hanteren we een eigen 'checklist IPB'. Deze checklist kunt u hieronder als Word-document (checklistipb.doc) downloaden.

Voor nadere informatie over IPB en beloning en de checklist, zie de AOb-brochure IPB.

Wat doet de AOb?
In de rayons vinden activiteiten plaats, in deze fase met name gericht op voorlichting, aan mr-en, op scholen en tijdens regionale bijeenkomsten. Informatie kunt u krijgen bij uw rayonkantoor. Rayonkantoor Noord
Rayonkantoor Oost
Rayonkantoor Noord-West
Rayonkantoor Zuid-West
Rayonkantoor Zuid

De afdeling Scholing en Ondersteuning van de AOb verzorgt cursussen over IPB voor medezeggenschapsraden en voor individuele personeelsleden (onderwijsondersteunend, onderwijsgevend en leidinggevend personeel).

Klik hier voor meer informatie.
budgetipb.doc invoeringipb.doc checklistipb.doc

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...