Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vooruitzichten halfjaar en gehele jaar 2001 van Wessanen

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Bron: Wessanen NV
Zoek soortgelijke berichten
Wessanen NV

Amstelveen, 13 juni 2001

Vooruitzichten halfjaar en gehele jaar 2001

De Concerndirectie van Koninklijke Wessanen nv doet vandaag de volgende mededelingen:

- Verkoop volledige 35% participatie Campari bij beursgang
- Verkoop Marigold en Crowley vertraagd vanwege aanvullend antitrustonderzoek
- Vooruitzichten halfjaar en gehele jaar 2001
Verkoop volledige 35% participatie Campari bij beursgang Gunstige marktontwikkelingen en het volledig concentreren op onze strategie heeft Wessanen doen besluiten haar volledige aandeel van 35% in Campari te verkopen bij de geplande beursgang van deze onderneming begin juli 2001.

Verkoop Marigold en Crowley vertraagd vanwege aanvullend antitrustonderzoek Vanwege belangrijke ontwikkelingen op de Amerikaanse zuivelmarkt, met name met betrekking tot de verwachte fusie van Suiza Foods en Dean Foods, wordt de verkoop van Marigold Foods en Crowley Foods verder onderzocht door de Amerikaanse anti-trustautoriteiten. Wessanen verstrekt op verzoek uitvoerige aanvullende informatie. Naar verwachting zal dit de afronding van de verkoop vertragen tot in het derde kwartaal van dit jaar.

Vooruitzichten halfjaar en het gehele jaar 2001
Halfjaar 2001
Terwijl Tree of Life Inc., USA, zich fundamenteel positief blijft ontwikkelen, zal er in de eerste helft van 2001 sprake zijn van een circa 5% lagere omzet. Dit als gevolg van een lagere economische groei in de Verenigde Staten en een lagere verkoop van vitamines en kruiden en daarnaast incidentele factoren, zoals een additionele werkweek in 2000 ten opzichte van 2001 en bewust gesaneerde omzet. Als gevolg van bovengenoemde factoren verwachten wij slechts een geringe autonome groei in de Verenigde Staten in 2001. De ontwikkelingen bij Tree of Life in Europa waren in de eerste helft van 2001 gunstig, met een stevige omzetgroei. De integratie van de geacquireerde bedrijven verloopt volgens plan. Door de goede ontwikkelingen in Europa zal het bedrijfsresultaat van onze natural & specialty foods groep toenemen. Door de reeds genomen maatregelen verwachten wij voor geheel 2001 te komen tot hogere operationele marges in vergelijking met 2000.
De zuivelbedrijven zijn in de loop van de eerste helft van 2001 geconfronteerd met hogere grondstofkosten, die slechts op termijn kunnen worden doorberekend. De overige activiteiten laten per saldo een tevredenstellende ontwikkeling zien, waarbij de convenience food activiteiten een lager bedrijfsresultaat bij de cereals meer dan zullen compenseren. Wij handhaven onze eerdere verwachting dat de nettowinst in de eerste helft van 2001 met 3 à 5% zal stijgen ten opzichte van de eerste helft van 2000.

Gehele jaar 2001
Voor het gehele jaar 2001 handhaven wij onze verwachting dat de activiteiten, exclusief de zuivelbedrijven in de Verenigde Staten en Leerdammer Company, een stijging van het bedrijfsresultaat met tenminste 15% ten opzichte van 2000 zullen laten zien.

Onze zuivelbedrijven, waarvoor gelet op de onzekerheid ten aanzien van de des-investeringen geen inschatting voor de bijdrage aan het jaarresultaat van Wessanen zijn gegeven, zullen naar alle waarschijnlijkheid een beduidend lagere bijdrage gaan geven. Dit als gevolg van circa EUR 15 miljoen hogere grondstofkosten bij met name de Europese zuivel-bedrijven en de verwachte deconsolidatie van de Amerikaanse zuivel in het derde kwartaal. Hierdoor verwachten wij dat de nettowinst voor afschrijving goodwill voor het gehele jaar 2001 uitkomen op EUR 75 tot 80 miljoen (2000: EUR 98,4 miljoen).

Door de vertraging die is ontstaan bij de verkoop van de zuivelbedrijven in de Verenigde Staten en het stopzetten van het verkoopproces van Leerdammer Company, zal de voorgenomen inkoop van aandelen later dan voorzien in 2001 worden uitgevoerd. Dit, gekoppeld aan het bovengenoemde lagere resultaat van de zuiveldivisie, leidt ertoe dat de doelstelling van tenminste gelijkblijvende winst per aandeel in 2001 vergeleken met 2000 niet kan worden gerealiseerd.

De halfjaarcijfers zullen op 29 augustus 2001 worden gepubliceerd. Op deze datum zal ook een verdere detaillering van de verwachte jaarcijfers over 2001 worden gegeven.

Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie