Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Gelderland vergadert in 'De Bovenste Polder'

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Geachte redactie, redacteur,

Bijgaand een persbericht, zoals dat ook door de provincie Gelderland verspreid is, over het feit dat de statencie. Economie en Landelijk gebied (onder voorzitterschap van gedeputeerde ir Johan van Boxem, Wagenings afgestudeerde) haar maandelijkse vergadering in Wageningen in de Bovenste Polder houdt op woensdag 13 juni vanaf 13.30 uur. Dit doet de commissie om meer feeling te hebben met wat er lokaal speelt en tegelijk hoopt de stichting De Bovenste Polder op deze wijze te laten zien waar zij mede met gemeenschapsgeld voor ijvert zoals de restauratie maar ook haar rol in de planvorming in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Wij denken dat de bijeenkomst niet alleen inhoudelijk interessant is maar ook een fraaie foto kan opleveren.

Met vriendelijke groet,

Arno Boon
secretaris st. De Bovenste Polder
tel 0650 515264

Commissie Economie en Landelijk gebied vergadert in ' De Bovenste Polder' op 13 juni

De Commissie Economie en Landelijk Gebied vergadert op woensdag 13 juni a.s. om 14.00 uur bij de Stichting de Bovenste Polder in Wageningen. Commissievergaderingen van de provincie zijn openbaar. Voorafgaand aan de vergadering is er om 13.30 uur een informele bijeenkomst met De Bovenste Polder. De statenleden die zitting hebben in de commissie krijgen hier dan een rondleiding en informatie Geïnteresseerden voor de commissievergadering kunnen vooraf ook deelnemen aan deze korte rondleiding.

Enkele agendapunten die tijdens de commissievergadering ter sprake komen zijn: Energie in Gelderland:Tweede Tranche RBV/Ruimte voor Ruimte, concretisering sturingswens van Geldreland voor de Rijkswerkgroep; geven van een subsidie in de kosten van verwerving van ruim 66 hectare reservaatsgrond door de Vereniging Natuurmonumenten; Evaluatie Landbouw en Zorg in Gelderland en een beleidsnotitie industriezandwinning. De complete agenda van de commissie is in te zien op de provinciale website onder www.gelderland.nl / fractueel - kalender.html .

Bovenste Polder
De voormalige steenfabriek 'De Bovenste Polder' is sinds 1988 in gebruik als atelier voor kunstenaars, oefenruimte voor bands en opslagruimte voor een kanovereniging. Met de restauratie was in de jaren '96-'98 zo'n 1,8 miljoen gulden gemoeid. Zo'n tweederde van dat bedrag is bijeengebracht door overheden, cultuurfondsen, particulieren en het (regionale) bedrijfsleven, eenderde is als hypotheek gefinancierd.
De Bovenste Polder is ook bijzonder om enkele bouwkundige zaken waaronder het toepassen van warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en ventilatieluchtwarmtepompen ten behoeve van warm tapwater. De eerste categorie maakt gebruik van bodemwater. De tweede vorm van duurzame energievoorziening is gebaseerd op energieterugwinning waarbij warme ventilatielucht de bron is. Ook beschikt de Bovenste Polder over een biologische afvalwatervoorziening, een zogenaamde helofytenfilter.
Nu staat de 2e fase op stapel. In dit traject heeft de provincie ¦169.000.- toegekend voor de restauratie van de schoorsteen. Daarnaast staat de herinrichting van het terrein en herbouw van het clubgebouw annex botenloods van de naburige waterscouting Musinga Rijn op de rol. In totaal zijn met de plannen circa 1 miljoen gulden gemoeid.

De Stichting De Bovenste Polder is gehuisvest op Aan de Rijn 5, een zijweg van de Veerweg.
Als u in Wageningen de ANWB-borden richting (veer) Zetten volgt en vlak voor einde van de bebouwde kom scherp rechts gaat, bent u op de Veerweg. Na ongeveer 300 meter slaat u linksaf (doodlopende weg, Aan de Rijn); aan het eind is het gebouw van de stichting.

Noot voor de pers
Meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u krijgen bij Bauke Jansen, secretaris van de commissie Economie en Landelijk gebied (026) 3599523 en Barbara Veltrop, afdeling communicatie (026) 3599028.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie