Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Loonontwikkeling belangrijker dan vennootschapsbelasting'

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: CDA
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Balkenende: aandacht voor loonontwikkeling belangrijker dan verlaging vennootschapsbelasting

Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter Jan Peter Balkenende vindt het goed dat de "Studiegroep Vennootschapsbelasting in internationaal perspectief" zich heeft beziggehouden met het "indringende" vraagstuk van de vennootschapsbelastinghervorming, omdat langzaam maar zeker het Nederlandse vestigingsklimaat dreigt te verslechteren. "Maar", zegt Balkenende "eigenlijk moet er aandacht worden geschonken aan een breder geheel van vestigingsfactoren. Er moet een bredere discussie worden gevoerd. Het gaat dan ook om zaken als infrastructuur, een goed opgeleide beroepsbevolking."

De Studiegroep - onder leiding van oud-staatssecretaris van Economische Zaken Yvonne Van Rooy (CDA) - heeft op verzoek van staatssecretaris Bos van Financiën (PvdA) - onderzoek gedaan naar de consequenties van verlaging dan wel hervorming van het vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie; welke gevolgen dit heeft voor de aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat.

Ook is er gekeken naar de wijze waarop aanpassing van de vennootschapsbelasting bij kan dragen aan een versterking van de economische structuur. Centraal stond de vraag of Nederland op het gebied van de vennootschapsbelasting Europees gezien nog in de pas loopt of dat er aanleiding is tot bijsturing.

Aanbeveling studiegroep Van Rooy
Volgens de studiegroep is bijsturing gewenst, want zo schrijft de studiegroep in haar rapport Verbreding en verlichting: "De recente en toekomstige ontwikkelingen in het vennootschapsbelastingtarief in andere EU-landen en de in versneld tempo voortgaande internationalisering van de kapitaalmarkt nopen thans tot een heroverweging van het Nederlandse tarief en de effectieve druk van de vennootschapsbelasting. Om de tariefontwikkeling weer enigszins in de pas te laten lopen bij de Europese ontwikkelingen is een verlaging van het tarief en de effectieve druk noodzakelijk. (...) Een verlaging van de vennootschapsbelasting stimuleert de investeringsdynamiek, verbetert het innovatievermogen en moedigt ondernemerschap aan en kan langs die weg bijdragen aan het verhogen van de productiviteitsgroei."

De studiegroep is van mening dat een verlaging van het huidige tarief met ten minste 5 over de gehele linie noodzakelijk is. Volgens Jan Peter Balkenende is er echter nog geen echte noodzaak voor verlaging, omdat het vennootschapsbelastingtarief in Duitsland nog altijd hoger is. "Belangrijker dan enige lastenverlichting voor het bedrijfsleven is aandacht voor de Nederlandse loonontwikkeling en inflatie."

Wat betreft de financiële dekking van de voorstellen merkt Balkenende op dat de kleinverbruikers van energie nu als gevolg van de energieheffing zwaarder dreigen te worden belast dan de grootverbruikers, omdat de laatsten in de meeste voorstellen van de studiegroep Van Rooy worden ontzien. Hij vindt dat geen goed voorstel.

Balkenende verwacht dat de vennootschapsbelasting onderwerp van gesprek zal worden bij de volgende kabinetsformatie, want de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2002 zijn inmiddels al door het kabinet vastgesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie