Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer


woensdag 13 juni 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer om 13.00 uur.
De Kamer stelt haar agenda voor de komende periode vast.

Hierna rondt de Kamer het debat af over een wijziging van het wetboek van strafrecht en strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd. De verdachte krijgt in ruil voor de getuigenverklaring een lagere straf dan gebruikelijk is.

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de aanpassingswetten in verband met de komst van de Euro. Het betreft hier het omzetten van de rijkswetgeving in euro's om boetetarieven naar beneden te kunnen afronden.

Ten slotte debatteert de Kamer op hoofdlijnen over de wijziging van de wet exploitatie zorginstellingen. De wijziging heeft als doel te komen tot een vereenvoudigd systeem van planning en bouw van zorginstellingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Grotestedenbeleid" en veiligheid en leefbaarheid in grote steden.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 tot ca. 10.25 uur - Klompézaal

Agenda: het kiezen van een voorzitter.
Economische Zaken: 10.30 tot ca. 12.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over de ontwikkelingen van de Wereld Handelsorganisatie (WTO).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over verschillende onderwerpen met betrekking tot Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT).

Defensie: 11.30 tot ca. 13.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Grave (Defensie) over de adviesaanvraag van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) inzake Defensie-onderzoek en parlementaire controle.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de aanpak en handel in bedreigde dier- en plantsoorten (CITES-project).

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over verschillende onderwerpen met betrekking tot verloskunde en kraamzorg.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.30 tot ca. 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over nationaal en internationaal stoffenbeleid (Strategienota "Omgaan met stoffen").

Rijksuitgaven: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over het Voortgang van "Van beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording".

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 16.30 tot ca. 18.30 uur Groen van Prinstereraal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie) en Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretarissen De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kalsbeek (Justitie) over de voogdijregeling en migratie van Antilliaanse jongeren.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 17.00 tot ca. 18.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met de Nationale Ombudsman over het jaarverslag 2000.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 18.00 tot ca. 20.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de financiële verantwoording van het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het jaar 2000.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 11.00 uur - Regentenkamer
Agenda: gesprek met de heer drs. H. Nijenhuis, toekomstig chef de Poste te Santigo de Chile.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.25 uur Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 12.00 tot ca. 13.30 uur Logement

Agenda: gesprek met een delegatie van de Duitse Bondsdag.
Buitenlandse Zaken: 12.30 tot ca. 14.00 uur - Stadhouderskamer
Agenda: gesprek met de heer Indulis Berzins, minister van Buitenlandse Zaken van Letland.

Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.30 tot ca. 14.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: gesprek met Oud-Indiëgangers.
Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 15.00 uur - Regentenkamer
Agenda: gesprek met de heer P. de Heer, toekomstig ambassadeur van Peking.

Justitie: 14.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken: 15.00 tot ca. 16.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met de heer drs. G.H.B. Verberg van de N.V. Nederlandse Gasunie.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen om 16.30 uur de heer Barghouthi (Union of Palestinian Medical Relief Committees) en mevrouw Montell van B'Tselem (Israëlische mensenrechtenorganisaties) in het kader van de situatie in de Palestijnse bezette gebieden (Suze Groenewegzaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie