Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Eindhoven - bestemmingsplannen

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bestemmingsplannen

Voorbereidingsbesluiten
In het Informatiecentrum van het Stadskantoor en op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten liggen op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage de voorbereidingsbesluiten voor:

* het pand Geldropseweg 448.
Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 mei 2001, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Geldropseweg 448, zoals dat op tekening nummer 66759 nader is aangegeven. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 21 mei 2002.
* de A2 - A67 (Poot van Metz).

Het gaat hier om de verklaring van de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 mei 2001, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied zoals dat nader is aangegeven op de tekeningen nummers 66628, 66629 en 66763. Het voorbereidingsbesluit vervalt op 6 juni 2002. Een en ander gebeurt overeenkomstig artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Eenieder kan, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze voorbereidingsbesluiten schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

* naam en adres van de indiener,

* de dagtekening,

* de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en

* de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient te worden verzonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Onherroepelijk goedgekeurde plannen
Bij de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer ligt met ingang van 14 juni 2001 voor eenieder ter inzage:

* de gedeeltelijke herziening van de voorschriften van de bestemmingsplannen Acht Noord C, I Acht Noord C, Mensfort-Rapenland 1996, Centraal Woensel, De Hurk 1988, Achtse Barrier 1996, Stratum buiten de ringweg en Gestelse Ontginning 1993, zoals deze door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 13 november 2000 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 22 februari 2001, nummer 727689. Deze herziening heeft betrekking op de actualisering van de voorschriften inzake de toelaatbaarheid van perifere detailhandel op bedrijfsterreinen.

* het bestemmingsplan XI Acht, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 18 december 2000 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 15 maart 2001, nummer 733742.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het verruimen van de woonfunctie voor de panden Waalstraat 4e, 4f, 4g en 4h, alsmede het actualiseren van de functie voor de panden Maasstraat 52 t/m 58.

* het bestemmingsplan Buitenplaats Tegenbosch, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 13 november 2000 en gedeeltelijk is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 20 maart 2001, nummer 727890.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van woningen op en nabij het voormalig sportpark Tegenbosch. Omdat niemand tijdig beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zijn de goedkeuringen onherroepelijk geworden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie