Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Arnhem - huursubsidie helpt

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Huursubsidie helpt!
In 1997 is de huursubsidieregeling vernieuwd. Dat betekende voor veel mensen een flinke financiële vooruitgang. Huursubsidie is een bijdrage van de overheid in de huur. In principe is de subsidie bedoeld voor huurders die 18 jaar of ouder zijn en een zelfstandige woonruimte bewonen. Dit wil zeggen, dat u in ieder geval de beschikking moet hebben over een eigen keuken én een eigen toilet. Als u op kamers woont, heeft u geen recht op huursubsidie.

Enkele voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn:

Als u al in een huurwoning woontu al in een huurwoning woont U bent 23 jaar of ouder en uw huur is minimaal F357,-- (per 1 juli 2001 F358,--) en maximaal F1149,-- (per 1 juli 2001 F1193,--) per maand, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor huursubsidie. Als u jonger dan 23 jaar bent dan mag de huur maximaal F634,-- (per 1 juli 2001 F658,--) per maand zijn om in aanmerking te komen voor huursubsidie. Of u daadwerkelijk huursubsidie krijgt, is onder andere afhankelijk van:


- de hoogte van de huur in verhouding tot het inkomen van alle gezinsleden;

- de leeftijd van het gezinslid met het grootste inkomen;
de hoogte van het vermogen van alle gezinsleden.

U wilt binnenkort gaan verhuizen Als u gaat verhuizen gelden voor u andere bedragen dan hierboven genoemd. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente of de verhuurder.

Wanneer aanvragenaanvragen Huursubsidie moet u binnen drie maanden na de ingangsdatum van het nieuwe tijdvak aanvragen. Het nieuwe tijdvak begint op 1 juli 2001. U kunt dus tot 1 oktober 2001 huursubsidie aanvragen. Indien u een aanvraag indient na 1 oktober 2001 ontvangt u subsidie vanaf de eerste van de maand nadat u het formulier heeft ingediend. U heeft dan geen recht meer op huursubsidie met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2001. Ook als u verhuist, moet u binnen drie maanden nadat het nieuwe huurcontract is ingegaan een aanvraag indienen. Zorg ervoor dat u uw aanvraag op tijd inlevert.

Ontvangt u op dit moment huursubsidie via de gemeente? Zoals u misschien weet begint op 1 juli 2001 een nieuw huursubsidiejaar. Om in dit nieuwe subsidie-jaar weer een bijdrage te ontvangen, moet weer een aanvraagformulier ingevuld en ingeleverd worden. Indien uw recht op een bijdrage is ingegaan voor 1 januari 2001 is de kans groot dat u een "vervolgaanvraag huursubsidie" krijgt toegestuurd van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze formulieren zijn inmiddels verzonden door het ministerie. Als u geen formulier heeft ontvangen, kunt u telefonisch een aanvraagformulier aanvragen bij de afdeling Aanvullend Inkomen van de gemeente Arnhem. Als u de huursubsidiebijdrage via de gemeente Arnhem ontvangt, moet u het aanvraagformulier ook bij de gemeente indienen. Dit kan zonder afspraak bij het Loket Aanvullend Inkomen van de Gemeente Arnhem. Het adres is Eusebiusbuitensingel 50 in Arnhem. De openingstijden voor het inleveren van de vervolgaanvraag huursubsidie zijn: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Indien uw formulier volledig ingevuld en van de gevraagde bijlagen en gegevens voorzien voor 1 juli 2001 door ons ontvangen is, zal de huursubsidiebijdrage in juli 2001 aan u worden overgemaakt.

Gemeentelijke basisadministratie (GBA) Alle personen die in de woning van de subsidieaanvrager wonen, dienen op het huursubsidieformulier te worden vermeld. Daarnaast moeten ze allemaal zijn ingeschreven in de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Bovendien mogen er geen andere mensen in de GBA zijn ingeschreven die niet op het adres van de subsidieaanvrager wonen. De gemeente controleert de gegevens op uw huursubsidieaanvraag met de gegevens in de GBA. Dit betekent, dat indien de inschrijving in de GBA niet correct is, er geen huursubsidie wordt verstrekt. Als u met al het bovenstaande rekening houdt, dan voorkomt u dat de behandeling van uw huursub-sidieaanvraag vertraging oploopt.

Daling in het inkomen (vangnetregeling huursubsidie) Een eventuele bijdrage huursubsidie voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 wordt berekend op basis van het totale gezinsinkomen over 2000. Is dit inkomen te hoog om in aanmerking te komen voor een bijdrage huursubsidie, maar uw gezinsinkomen is echter op dit moment aanzienlijk lager dan in 2000, bijvoorbeeld door het bereiken van de 65-jarige leeftijd, het vertrek van een medebewoner of het overlijden van een medebewoner, dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijzondere bijdrage in de huurlasten (Vangnetregeling Huursubsidie).Voor nadere informatie en/of een aanvraagformulier voor deze regeling kunt u vanaf 15 juli 2001 contact opnemen met de gemeente.

Doen!
Het blijkt dat niet iedereen die recht op huursubsidie heeft dit ook aanvraagt. Dat is jammer, want huursubsidie kan een verlichting van uw maandelijkse lasten betekenen. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor huursubsidie, kunt u contact opnemen met de gemeente of de verhuurder. Zij hebben uitgebreide informatie voor u beschikbaar.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie