Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage Van Traa-team april 2000-mei 2001

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


|
Voortgangsrapportage Van Traa-team april 2000-mei 2001

'Naar een stedelijk integrale handhaving in Amsterdam'

Het college van B&W heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage over de activiteiten van het Van Traa-team in het afgelopen jaar. Samen met stadsdelen en andere gemeentelijke organisaties, zoals het Gemeentelijk Havenbedrijf, het Gemeentelijk Grondbedrijf en de Stedelijke Woningdienst Amsterdam, onderzoekt het Van Traa-team bepaalde gebieden en deellocaties op misstanden en mogelijke invloeden van criminele organisaties. Hierbij wordt ook samengewerkt met de politie op wijkniveau. Vaak gaat het om economisch belangrijke gebieden die een verhoogd risico vormen voor de handhaving van de rechtsorde.

Zowel uit oogpunt van preventie, maar ook om - waar nodig - bij te sturen en gerichte handhavingacties uit te voeren, worden deze gebieden systematisch in kaart gebracht en - indien nodig - opgeschoond. Criminaliteit en verloedering wordt hiermee aangepakt en voor de langere termijn voorkomen.

De rapportage laat zien dat na de Wallen nu ook de P.C. Hooftstraat, de Javastraat en het Westelijk Havengebied worden gescreend. In Noord is ook een project gestart. Het Wallengebied blijft een belangrijk aandachtspunt. In het Wallengebied zijn momenteel door tussenkomst van het Van Traa-team in totaal 53 panden verworven. Het gaat hier om zogenaamde strategische aankopen van panden die of in handen dreigen te komen van criminelen of van waaruit criminele activiteiten werden verricht. Door screening van nieuwe exploitanten is daar vervolgens weer sprake van bonafide ondernemingen. Zo heeft de gemeente een grote slag kunnen slaan door 12 panden op het sterk verloederde deel van de Nieuwendijk op te kopen in samenwerking met woningbouwcoöperatie Het Oosten en ING Vastgoed.

Een ander knelpunt dat nader onderzocht wordt, is het gegeven dat veel particuliere distributiewoningen gemeubileerd worden verhuurd, veelal via malafide kamerbemiddelingsbureaus. Daarbij is ook sprake van woningonttrekking, met name boven de bordelen. Dit verschijnsel wordt, ook door de bewoners zelf, ervaren als een oorzaak voor verdere criminalisering en verloedering van het Wallengebied. De sociale controle neemt snel af als er uitsluitend maar kort wordt verbleven. Illegalen en criminelen kunnen gebruik maken van deze gemeubileerde onderverhuur.

Gepleit wordt voor een voor het Wallengebied specifieke gebiedsgerichte aanpak op dit punt. Door het landelijk beleid heeft ook de gemeente hier geen greep meer op. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de gemeente weer een duidelijke regiefunctie kan krijgen op deze verhuur in het Wallengebied.

Het Amsterdamse Van Traa-team (genoemd als eerbetoon naar wijlen het Tweede Kamerlid Van Traa als voorzitter van de Parlementaire Enquête Commissie 'Opsporingsmethoden') is een gemeentelijke projectorganisatie en ondergebracht bij de directie Openbare Orde en Veiligheid onder directe verantwoordelijkheid van burgemeester Cohen. Het Van Traa-team is terughoudend met het geven van inhoudelijke informatie over concrete zaken waar men mee bezig is, maar rapporteert onder verantwoordelijkheid van de burgemeester periodiek aan de gemeenteraad.

Het Wallenproject, nu opgenomen als een van de projecten van het Van Traa-team, heeft de afgelopen jaren een methodiek ontwikkeld voor een bestuurlijke aanpak van de (georganiseerde) criminaliteit. Deze methodiek, zo laat de rapportage zien, wordt nu ook op andere locaties in de stad toegepast.

Aangetoond is dat de lokale overheid, samen met politie, justitie en ook de fiscus, een regiefunctie heeft en een belangrijke rol kan spelen in de bestrijding van de criminaliteit. Het Van Traa-team heeft van de minister van Justitie de bevoegdheid gekregen kennis te mogen nemen van gegevens van politie, justitie en fiscus tot januari volgend jaar. De vraag of deze bijzondere aanpak werkt en effect heeft, wordt nader onderzocht. Dit onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door de Vrije Universiteit, afdeling Strafrecht en Criminologie.

Burgemeester Cohen bespreekt de rapportage op 19 juni met de Raadscommissie Algemene Zaken.

Mirjam Otten-

© gemeente Amsterdam - 13-06-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie