Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanwijzing waterbergingsgebied aan Groningen en Drenthe

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 13 juni 2001 Persbericht nr. 119

Gezamenlijk persbericht van de provincies Groningen en Drenthe

Achttien locaties in Groningen en Drenthe aangewezen als waterbergingsgebied

De Stuurgroep Water 2000+ heeft vandaag het rapport "Hoog water: een visie op waterhuishouding in de 21e eeuw" gepresenteerd. Het meest opvallende voorstel betreft de aanwijzing van ruim 9000 hectare waterbergingsgebied, verdeeld over 18 lokaties in Groningen en Noord-Drenthe. Zo'n 4000 hectare daarvan liggen in het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest en 5000 hectare liggen in het waterschap Hunze en Aa's. Onder extreme omstandigheden, als de boezems niet meer in staat zijn het water tijdig af te voeren, zal het water tijdelijk in deze gebieden worden geborgen.

Het zijn vrijwel allemaal laaggelegen natuur- of landbouwgebieden met relatief weinig bebouwing en infrastructuur, die dicht tegen de boezemwateren aan liggen. Landbouwgronden worden eens in de 100 jaar of nog minder frequent ingezet. Deze gebieden krijgen "noodberging" als nevenfunctie; primair blijven het landbouwgebieden. Bergingsgebieden die eens in de 25 tot 30 jaar moeten worden ingezet zijn natuurgebieden.
Vandaag zijn ook alle inwoners van bergingsgebieden, die een agrarische functie hebben, schriftelijk geinformeerd over de plannen. Zij kunnen telefonisch en via een speciale pagina op de provinciale internet-sites (www.prvgron.nl en www.drenthe.nl) nadere inlichtingen inwinnen.

Als de aanwijzing van bergingsgebieden definitief is en de schadevergoedingsregeling is vastgesteld, zal worden begonnen met de inrichting. Die omvat onder meer het tegen het water beschermen van in de gebieden gelegen woningen en bedrijfsgebouwen. De stuurgroep heeft ook andere mogelijkheden om wateroverlast te voorkomen bestudeerd, zoals de verzwaring van bestaande of de bouw van nieuwe gemalen, de verhoging van boezemkaden en het optimaal benutten van de bestaande bergingscapaciteit. In hoofdlijnen stelt de stuurgroep voor om boezemkaden te verhogen en bergingsgebieden aan te wijzen en in te richten.
De colleges van GS van Groningen en Drenthe en de dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's hebben voorlopig ingestemd met de voorstellen van de Stuurgroep.

Inspraak

Voordat de provincies de gebieden definitief als bergingsgebieden aanwijzen is er een inspraakprocedure. In beide provincies wordt de aanwijzing vastgelegd in het POP. In dat kader worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, die naar verwachting na de komende zomer plaatsvinden.

In de komende maanden zullen de statencommissies en de algemene besturen van de waterschappen de voorstellen behandelen. De provincie Groningen streeft ernaar in september een
ontwerp-streekplanuitwerking, als eerste stap in de voorbereidingsfase, klaar te hebben. In het vierde kwartaal van 2001 vinden er voorlichtingsbijeenkomsten en bestuurlijk overleg plaats. De voorbereiding wordt afgesloten met de vaststelling van de ontwerp-planuitwerking in het voorjaar van 2002. Na de voorbereidingsfase wordt gestart met de vaststellingsfase, waarin de ter visie legging, een hoorzitting en besluitvorming door het college plaatsvinden. De vaststelling wordt na de zomervakantie van 2002 afgerond.

De provincie Drenthe zal gelijktijdig een gedeeltelijke herziening van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) in procedure brengen. Vervolgens zullen over dit onderwerp nog voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden.
Eind 1998 vormden de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat de stuurgroep Water 2000+. De stuurgroep is begin 1999 gestart met de eerste fase van het project Hoog Water, die nu is afgerond. De wateroverlast in 1998 vormde de directe aanleiding voor het project. Toen is gebleken dat goed ingerichte noodbergingsgebieden een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij het voorkomen van ongecontroleerde overstromingen. In het kader van het project is de toale waterbeheersing bestudeerd. Gekeken is naar kadeverhoging, uitbreiding van de huidige bemaling, uitbreiding van de beschikbare berging en combinaties daarvan. Ook het effect van het bovenstrooms langer vasthouden van water is beoordeeld.

De Groningse waterbergingsgebieden beslaan samen een oppervlakte van bijna 6000 hectare. Daarvan is ongeveer eenderde deel "regulier bergingsgebied" en tweederde deel "noodbergingsgebied". Van het beoogde Groningse waterbergingsgebied heeft ongeveer de helft de landbouwfunctie. De andere helft omvat bestaand of toekomstig natuurgebied en de Blauwe Stad. De reguliere bergingsgebieden hebben allemaal de natuurfunctie. De Blauwe Stad is ook voorgesteld als regulier bergingsgebied. Gebieden met een blijvende landbouwfunctie worden alleen ingezet als noodbergingsgebied en hoeven dus het minst frequent te worden gebruikt.

In de provincie Groningen gaat het om veertien gebieden. Als noodbergingsgebieden worden voorgesteld de polders De Oude Riet en De Dijken in het Zuidelijk Westerkwartier, een gedeelte van polder De Delthe bij Middelstum, de Onner- en Oostpolder in Haren, polder Westerlanden ten noorden van Meeden, de Turfwaard bij Oude Pekela, de Ulsderpolder tussen Winschoten en Nieuweschans en de Vriescheloervennen bij Bellingwolde. De reguliere bergingsgebieden zijn de Westerbroekstermadepolder en de Rolkepolder bij Hoogezand, de Binnen Aa bij Nieuweschans en de Blauwe Stad.

De polders De Dijken, De Oude Riet en Turfwaard worden wel aangewezen als noodbergingsgebied, maar met het inrichten van deze gebieden wordt gewacht tot de resultaten van de tweede fase van het project Hoog Water bekend zijn.
In Drenthe gaat het om 3400 ha. Daarvan is slechts 200 ha. in het waterschap Hunze en Aa's gelegen. Dat betreft een deel van de polder Lappenvoort die als noodberging is aangewezen.

De overige 3200 ha. liggen in het waterschap Noorderzijlvest. 600 ha. daarvan zijn gedacht als "regulier bergingsgebied" en 2600 ha. als "noodbergingsgebied". In Noorderzijlvest gaat het om de Eelder- en Peizermade waarvan het noordelijk deel als reguliere berging is gedacht en het zuidelijk deel als noodberging. Ook de polder Matsloot
- Roderwolde en het gebied Leutingewolde zijn als noodbergingsgebied aangewezen. De exacte begrenzing van de gebieden moet nog bepaald worden.
De gebieden in Drenthe die als bergingsgebied in aanmerking komen zijn iin het POP ingedeeld in zone 4 en 5. Dat zijn gebieden met een gemengde natuur en landbouwfunctie of een natuurfunctie.

Hoe verder:

De stuurgroep gaat nu verder met fase 2 van het project Hoog Water. Daarin wordt een strategische visie op het waterbeheer voor de lange termijn ontwikkeld. Uit de toekomstvisie moet uiteindelijk een koers voor de ontwikkeling van de waterhuishouding in de komende 30 jaar worden uitgezet. In de vervolgfase van het project zal ook worden gekeken naar extra bergingsmogelijkheden in onder meer het Lauwersmeergebied en in de nieuwe waterrijke woonwijk Meerstad. Daarnaast komen andere waterbeheersingsaspecten aan bod, zoals situaties van extreem laag water door langdurige droogte. De stuurgroep wil met deze studies inhoud geven aan de afspraken die zijn vastgelegd bij de ondertekening van de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw in februari van dit jaar. De afspraken betreffen het realiseren van een integrale aanpak van veiligheid, wateroverlast, watertekort, verdroging en waterkwaliteit in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen in de regionale stroomgebieden. De totale studie moet uitmonden in de Drents-Groningse bijdrage aan het Nationaal Bestuursakkoord dat medio volgend jaar zal worden ondertekend.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129
of met:
Andrea van den Boogaart, stafgroep communicatie van de provincie Drenthe, tel. 0592 365267

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...