Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie Dagarrangementen naar basisschool de Leeuwerik

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Heinkenszand, 8 juni 2001

De Commissie Dagarrangementen komt naar basisschool de Leeuwerik in Lewedorp

Veel ouders ervaren dat de voorzieningen niet zijn afgestemd op hun dagritme. De openingstijden van scholen, kinderopvang en vrijetijdsvoorzieningen sluiten vaak niet op elkaar aan, of de gebouwen liggen ver van elkaar, waardoor ouders het gevoel krijgen van hot naar her te vliegen.

Op 14 juni vanaf 12.45 uur komt een interviewteam van de Commissie Dagarrangementen met leerlingen van de basisschool De Leeuwerik en hun ouders praten over hun wensen rond samenwerking tussen school, kinderopvang en vrijetijdsvoorzieningen.

Tussen de middag en na school(tijd) worden ouders geïnterviewd over de knelpunten die zij nu ervaren bij het indelen van hun dag en over hun ideeën voor verbeteringen. Vanaf 14.00 wordt met kinderen gesproken over wat zij belangrijk en leuk vinden tijdens de opvang voor school, tussen de middag of na school. Op andere locaties, het verenigingsgebouw, de voetbalvereniging en een supermarkt zullen "beeldenbussen" worden geplaatst met
"ideeënstickers". Dit zijn voorgedrukte formulieren waarop mensen hun antwoord kunnen geven op vragen van de Commissie. Ingevulde formulieren worden vervolgens in de beeldenbus gedeponeerd.

Allereerst wil de Commissie graag weten op welke momenten op de dag ouders de grootste knelpunten ervaren bij de combinatie van werk en zorg. De tweede vraag richt zich op de samenstelling, kwaliteit en locatie van onderwijs en opvang van de kinderen. Is er bijvoorbeeld belangstelling voor een gelegenheid waar hun kinderen onder begeleiding kennis maken met cultuur, (nieuwe) hobby's of sporten? Of is er meer vraag naar professionele opvang van kinderen tijdens de lunch?

In totaal worden 10 scholen door heel Nederland bezocht en zullen ongeveer 500 gesprekken met ouders en kinderen worden gevoerd. Samen met de reacties uit de beeldenbussen hoopt de Commissie op ongeveer 1000 reacties

De Commissie rekent er op dat veel ouders hun stem willen laten horen. Naast de interviews en "ideeënstickers" bestaat ook de mogelijkheid voor ouders om via het Internet hun wensen kenbaar te maken. Dat kan via internetsite van dagarrangementen: dagarrangementen.net

Deze campagne op scholen en via het Internet past in het streven van de Commissie om in overleg met ouders en hun kinderen, te komen tot een sluitend aanbod van onderwijs en kinderopvang.

De Commissie Dagarrangementen is geïnstalleerd door Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede op initiatief van vier andere bewindspersonen (OcenW, VWS, BZK en EZ). Onder voorzitterschap van Henk Pijlman (oud-wethouder van Groningen en initiatiefnemer van de Vensterscholen) adviseert de Commissie over de uitbreiding van samenwerking tussen onderwijs-, opvang, en vrijetijdsvoorzieningen. Het streven is een dagarrangement dat voorschoolse opvang, onderwijs, opvang tussen de middag en een scala van activiteiten na schooltijd omvat. Kernwoorden hierbij zijn kwaliteit, veiligheid, inspiratie, vrijheid en rust. Ouders kunnen naar eigen wens gebruik van de aangeboden faciliteiten.

Begin 2002 komt de commissie met haar definitieve adviezen.

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom. Voor meer informatie over het verloop van de dag kunt u contact opnemen met Antje Tenhaaf (06-22236924), voor vragen over de Commissie Dagarrangementen met Mw. A. Duin (070) -3765912.

Heinkenszand, 8 juni 2001

Borselse senioren fietsweek

Voor senioren die van fietsen houden en willen blijven fietsen.

11 JUNI T/M 15 JUNI

Werkgroep "Fietsen" van de Seniorenraad Borsele organiseert in samenwerking met het VrijwilligersHuis een themaweek rondom de fiets voor alle senioren in de gemeente Borsele.
De volgende activiteiten worden georganiseerd:

Maandag 11 juni
Informatiemiddag over "aangepast fietsen"
Plaats: Woonzorgcentrum Dijkstede, Heinkenszand Tijd: 13.30 -16.30 uur
Entree: gratis

Wat kunnen de senioren allemaal verwachten op deze dag. Allerlei informatie over "speciale" fietsen. Tevens kunnen de senioren ook verschillende fietsen proberen en er zijn accessoires om het fietsen aangenamer/gemakkelijker te maken. Verder kunnen de senioren informatie over fietsroutes in en om de gemeente krijgen.

Veel senioren krijgen te maken met lichamelijke beperkingen. Het opstappen wordt moeilijker, of het omkijken gaat niet zo makkelijk meer. Hiervoor bestaan hulpmiddelen. Kom eens kijken en praat er eens over met de specialisten.

Heeft u ooit op een driewielfiets gereden? Probeer het eens!

Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met: Fa. Beenhakker, revalidatietechniek
Jacobusse Tweewielers
WVG loket

Woensdag 13 juni
Praktische/voorlichtingsdag rondom het thema "Veilig en gezond op de fiets"
Plaats: Jeugdhoeve `s-Heerenhoek
Tijd: 09.00 - 16.00 uur
Kosten: f 12,50 p.p. incl. lunch

Wat houdt deze dag in:

* bespreken van moeilijke verkeerssituaties
* nieuwe verkeersregels

* keuring van uw fiets

* voorlichting door de politie

* keuring van uw ogen

* praktische tips over veilig op- en afstappen etc.
* oefeningen over noodstops en uitwijkmanoeuvres
* nog vele andere zaken

Fiets meenemen:
Omdat er een aantal oefeningen op de fiets gedaan worden en er een keuring van de fietsen zal plaatsvinden is het noodzakelijk dat de senioren op de fiets naar deze dag komen. Men kan natuurlijk ook de fiets in of achterop de auto meenemen.

Inschrijving:
Voor deze dag dient u in te schrijven bij het VrijwilligersHuis, telefoonnummer (0113) 311999.

Medewerking aan deze dag verlenen:
Jacobusse Tweewielers
De Visser Optiek
Politie
Fietsersbond

Vrijdag 15 juni
Fietstocht van ca. 30 km. langs de mooiste plekjes van de gemeente en een bezoek aan Erica's tuinen te `s-Gravenpolder. Verzamelen: Dorpshuis Versvliet `s-Heer Abtskerke Inschrijving mogelijk vanaf 10.00 uur.
Vertrek: 11.00 uur
Kosten: f 5,00 p.p. incl. koffie

Bij slecht weer wordt de fietstocht uitgesteld naar 22 juni. Als men op 15 juni wilt weten of de fietstocht doorgaat, kunt u na 9.00 uur bellen naar het VrijwilligersHuis, telefoonnummer (0113) 311999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie