Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belgie handhaaft mogelijkheid belangenvermenging advocaten

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

Regering handhaaft mogelijkheid tot belangenvermenging advocaten (14/06/01)

De Commissie voor de Justitie van de Kamer stemde op woensdag 13 juni 2001 over de artikelen van het wetsontwerp ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in België van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie. (DOC 50 1120)

De VU amendementen tot invoering van een verbod op samenwerkingsverbanden tussen advocaten, accountants, revisoren en andere beroepen werden weggestemd.

In de recente wetgeving op het notariaat werd, mede onder impuls van de VU, dergelijk verbod ook ingevoerd voor de notarissen. De VU wou een identieke bepaling laten opnemen voor de advocatuur. Zonder dergelijk verbod rijzen er immers reuzengrote problemen van belangenconflicten, ontstaat er gevaar voor het beroepsgeheim en voor de onafhankelijkheid van de advocaat. De partij zit daarmee op één lijn met de Vereniging van Vlaamse Balies.

Ter zake geldt een Europese richtlijn (98/5/EG) van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB/L77 van 14 maart 1998). Op te merken valt dat deze richtlijn reeds op 14 maart 2000 in werking had moeten treden.
Regeringscommissaris Willockx slaagde er ondanks zijn zeer intense inspanningen niet in ook deze richtlijn tijdig om te zetten. De VU had reeds op 29 maart 2000 een wetsvoorstel tot omzetting van deze richtlijn ingediend (0557/001).

Door de meerderheid werd als argument ingeroepen dat de multiprofessionele samenwerking nu verboden is door een reglement van de Nationale Orde van Advocaten. Dit overtuigt geenszins. De Orde van Vlaamse balies en de Orde van Franstalige en Duitstalige balies kunnen immers straks zelf nieuwe reglementen uitvaardigen. Bovendien stoort de Brusselse Franstalige balie zich niet aan het nationaal reglement. Brussel Frans laat immers zogezegde kostenassociaties toe. Trouwens, tussen volledige associaties en kostenassociaties is er slechts een schemerzone.

De facto hebben de Big Five reeds advocaten in dienst. Door de beslissing van de meerderheid krijgt de globalisering van de advocatuur een stevige duw in de rug en evolueert een bepaald deel van het advocatenberoep van een vrij beroep naar een meer mercantiele professie.
Jammer.

Auteur:
VU-kamerfractie
Geert Bourgeois, kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie