Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweederde bedrijven wisselt snel van ICT-dienstverlener

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ONDERZOEKSRESULTATEN Trends in ICT 2001
CONFRONTEREND EN VEELBELOVEND

Onderzoek onder 650 Nederlandse bedrijven toont aan: Automatisering overkomt je ... Tweederde van de ondervraagde bedrijven wisselt op korte termijn van ICT-dienstverlener... Ruim 60% verwacht forse stijging investeringen in e-commerce en efficiency-verbetering... Prettig werkklimaat allesbepalend voor succes ICT afdelingen...Veilig Internet is attitude- en communicatiekwestie... Outsourcing nog beperkt, maar veelbelovend....

ZEIST, 14 juni 2001 --- De resultaten uit het door Ernst & Young gehouden onderzoek Trends in ICT 2001 worden vandaag gepresenteerd in het Figi Hotel in Zeist. Het jaarlijkse onderzoek heeft tot primair doel een actueel beeld te geven van de trends in de (Nederlandse) markt voor informatietechnologie, communicatie en telecommunicatie. Door een schriftelijke enquête heeft Ernst & Young in februari en maart van dit jaar de gegevens verzameld van ruim 650 deelnemende bedrijven en deze verwerkt in het jaarboek Trends in ICT 2001.

Automatisering is iets wat je overkomt!
Bijna 90% van de grote bedrijven lukt het niet om binnen het budget en binnen de tijdsplanning ICT-projecten te realiseren. De oorzaak ligt grotendeels in het niet of nauwelijks meten van projecten. Bij de start van een project wordt wel een rendementsafweging gemaakt, maar controle tussentijds en evaluatie achteraf blijven uit. Uitzondering op deze uitspraak vormen bedrijven die relatief veel geld aan ICT uitgeven.

Creëren prettig werkklimaat belangrijke factor voor succes De ICT-afdelingen binnen organisaties noemen het creëren van een prettig werkklimaat als de belangrijkste factor voor succes. De hoogte van het salaris wordt als niet bepalend genoemd. Opleiding en ontwikkeling scoren het hoogst. De trend voor de ICT-managers van de toekomst zal zijn ethiek, creativiteit, efficiency, kennis en kunde.

Ruim 60% heeft Internet op de werkplek en ruim 80% gebruikt e-mail Telefoon en fax hebben plaatsgemaakt voor e-mail als communicatiemiddel. Bij grote ondernemingen wordt zelfs door 90% gebruik gemaakt van e-mail. Internet op de werkplek wordt ook als nuttig ervaren en fungeert als medium voor informatie-uitwisseling. Het schrikbeeld van verminderde productiviteit door Internet op de werkplek, wordt door het onderzoek direct ontzenuwd. 55% van de onderzochte bedrijven ziet géén verschil in productiviteit en verwachten dit ook niet. Bijna 30% van de ondernemingen verwacht zelfs een verhoging van de productiviteit. Bedrijven met een eigen website zijn ook in aantal toegenomen. 80% beschikt inmiddels over een eigen website, die voornamelijk wordt ingezet als informatiebron voor externen.

Veilig Internet begint bij jezelf
Het onnodig slechte imago rond betalingsverkeer via Internet wordt deels veroorzaakt door miscommunicatie tussen leverancier en gebruiker. De onveiligheid van het Internet wordt gezien als de belangrijkste rem in de groei van hetzelfde Internet. Bij aanschaf van software of hardware worden beveiligingslekken 'gratis' meegeleverd door de leverancier. Deze lekken zorgen voor extra problemen en onveiligheid. Onjuiste implementatie van software en hardware door onkundig personeel zal steeds meer problemen oproepen, dan oplossingen geven. Outsourcing van dergelijke activiteiten zal in de toekomst fors toenemen.

Daarnaast staat de veiligheid bij e-commerce centraal. Een keurmerk zou een mogelijke oplossing zijn om het gebrek aan vertrouwen te verminderen. Maar slechts één op de vijf onderzochte bedrijven ziet daar iets in. Met name automatiseerders zien een keurmerk vooral als toegevoegde waarde, mits dat keurmerk wordt toegekend door een accountantsorganisatie.

Gelukkig wordt het vertrouwensprobleem niet alleen gesignaleerd, maar ook adequaat aangepakt. Bijna 70% van de respondenten geeft aan, dat er nu en in de toekomst veel meer aandacht wordt besteed aan deze vertrouwensaspecten.

Groeiexplosie e-commerce!
Op dit moment bedraagt het aandeel van de omzet dat via e-commerce wordt behaald gemiddeld 7% van de totale omzet. Er wordt echter een explosieve groei verwacht. Over twee jaar zal bijna eenvijfde van de omzet worden behaald via e-commerce. Over vijf jaar zelfs eenderde. Bedrijven met relatief hoge ICT-budgetten verwachten de grootste groei. Zij geven aan dat bij hen nú reeds eenvijfde van de omzet via e-commerce wordt gerealiseerd. Over vijf jaar verwachten deze bedrijven zelfs 50% via e-commerce om te zullen zetten.

Uit het onderzoek blijkt dat de groeikansen in e-commerce op dit moment het meest gunstig zijn voor kleinere handels-organisaties en dienstverleners. Op dit moment zijn de omzetten die in de consumentenmarkt via e-commerce worden bereikt, bijna twee keer zo groot als in de zakelijke markt. De algemene verwachting is echter dat de rollen over twee jaar zijn omgedraaid.

ICT-leverancier, vriend of vijand?
Drie van de vijf grote bedrijven geven aan inmiddels voor een andere ICT-leverancier gekozen te hebben of dit binnenkort te doen. Redenen daarvoor zijn het gebrek aan kennis bij de ICT-leverancier over de business van de klant, een gebrek aan lef om 'nee' te durven zeggen én de onwil om risico te delen. Het gemiddelde van de meer dan 1200 uitgedeelde rapportcijfers is een zuinige 6,4 voor de ICT-leveranciers. Opvallende uitschieters naar boven zijn de van oorsprong Noord-Amerikaanse ICT-dienstverleners met een hardware achtergrond met een gemiddelde van een 6,9. De uitkomst voor telecomdienstverleners is in dit kader ronduit bedroevend met een gemiddeld rapportcijfer van 5,5.

De logische veronderstelling dat een meer terughoudend ICT-investeringsklimaat eind 2000 en begin 2001 zou leiden tot betere prestaties van de ICT-leveranciers, blijkt onjuist. Ook de oordelende deelnemers aan de enquête van dit jaar, krijgen het niet voor elkaar om zelf een betere sturing aan het management van de ICT-leverancier en de ICT-projecten te realiseren.

De branches waar het meest van leverancier wordt veranderd is de handel en de zakelijke dienstverlening. De bouwbranche steekt kennelijk minder tijd en energie in het zoeken naar een nieuwe leverancier, slechts 17% is daar het afgelopen jaar van ICT-leverancier veranderd.

Belangrijke verbeterpunten voor ICT-leveranciers:
Verbeter de kennis van de business van de klant
De leverancier moet zelf risico durven nemen
De leverancier moet het lef hebben om 'nee' te zeggen

Outsourcing ICT-diensten in Nederland nog in de kinderschoenen Outsourcing is booming business buiten Nederland. In ons land wordt slechts 10% van de ICT processen uitbesteedt. 60% van de onderzochte bedrijven besteedt één of meer diensten uit. Salarisadministratie spant daarbij de kroon. Dat is opvallend te noemen, in verband met het vertrouwelijke karakter daarvan, maar dat kennelijk geen rol van betekenis speelt. Kleinere bedrijven en bedrijven met een relatief laag ICT-budget besteden eerder uit.

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de ICT-investering Ten opzichte van voorgaande jaren is er een verschuiving gaande wat ICT-investeringen betreft in grote bedrijven in vergelijking met kleinere bedrijven. Relatief gezien besteden grote bedrijven 50% meer aan ICT. Het ICT-budget zal overigens in de komende twee jaar sterk stijgen. Ruim 60% van de grote ondernemingen houdt rekening met een belangrijke stijging van de ICT-investeringen in de komende twee jaar. Met name in e-commerce en efficiency-middelen zal beduidend meer geïnvesteerd worden. Dat is goed nieuws voor de ICT-leveranciers, maar dan moet wel het roer om en zal het komende jaar beter moeten worden gescoord!

Over Trends in ICT 2001
Voor het zesde achtereenvolgende jaar heeft Ernst & Young ICT Leadership het onderzoek Trends in ICT in relatie tot management en organisatie gehouden. De enquête die voor het eerst ook via de website kon worden beantwoord, werd door ruim 650 functionarissen ingevuld. Dit is een toename van 73% ten opzichte van 2000.

Het onderzoek, gehouden in februari en maart 2001, vond plaats in een hectische periode voor de gehele technologiesector. Niet alleen een terughoudend investeringsgedrag bij de gebruikers, maar ook een algehele malaise ten aanzien van de waardering door beleggers van de ICT sector, teisterde op dat moment de markt.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin doorgaans terughoudend werd gereageerd op concrete, vaak voor het bedrijf privacy-gevoelige vragen, ondervond Ernst & Young dit jaar een verregaande spontaniteit in de beantwoording van de meeste vragen. Dit maakt de analyses en uitkomsten dit jaar animerend en leerzaam.

Bij het samenstellen van de vragen voor de enquête hebben de onderzoekers zich geconcentreerd op de ontwikkeling van ICT en de bedrijfsvoering. Er is gekeken naar de ontwikkeling van de business en de aansluiting van ICT daarop. Ook is bij die ontwikkeling nadrukkelijk de rol onderzocht van de directies van ICT-gebruikende ondernemingen, hun interne ICT-afdelingen en ook van de externe ICT-dienstverleners.

Het jaarboek Trends in ICT 2001 wordt uitgegeven door Ernst & Young ICT Leadership, sectorgroep Technology Communications and Entertainment/TCE.

ISBN 90-802706-8-7
Prijs: Hfl. 69,95, ? 31,74 (inclusief BTW)
Te bestellen via http://www.trends-in-ict.nl Bezorgkosten bedragen Hfl. 12,50, ? 5,67 in Nederland. Het jaarboek is ook te koop bij de boekhandels Broese in Utrecht, Scheltema in Amsterdam en Donner in Rotterdam.

Over Ernst & Young
Met ruim vijfduizend professionals in Nederland, biedt Ernst & Young ondersteuning en oplossingen in accountancy, belastingadvies, juridische dienstverlening en corporate finance. Daarnaast wordt creativiteit en professionaliteit ingebracht in vraagstukken en uitdagingen op het vlak van interim management, informatietechnologie, human resource management en logistiek. In de multi-disciplinaire sectorgroep Technology, Communications & Entertainment (TCE), met specifieke kennis van en affiniteit met ICT in brede zin, vinden klanten een waardevolle gesprekspartner bij het bepalen van strategie. De specialisten van TCE maken zich sterk voor nieuwe, creatieve concepten waarmee aanbieders zich kunnen onderscheiden op basis van hun eigen krachtige propositie, in de optiek van Ernst & Young een belangrijke vereiste om marktposities veilig te stellen en uit te bouwen.

Ernst & Young ICT Leadership, onderdeel van Ernst & Young Interimmanagement BV en verbonden aan de sectorgroep TCE, richt zich op het leveren van ICT interimmanagement, van CIO tot programma-manager. ICT Leadership heeft een samenwerkingsverband met de Erasmus Universiteit, waar we o.a. CIO's opleiden. Daarnaast organiseert ICT Leadership Future Vectory's voor CEO's en CIO's van bedrijven uit verschillende branches om met hen en onze interimmanagers een toekomstvisie op ICT te ontwikkelen. Ook het jaarlijkse onderzoek Trends in ICT en counseling van ICT opdrachtgevers is één van de activiteiten van ICT Leadership.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie