Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpbeschikking wet Milieubheer van Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Ontwerpbeschikking wet Milieubheer

Kennisgeving

Algemeen
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergun-ning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking).

Onderwerp
Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel hebben op
21 februari 2001 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieube-heer ontvangen.
Het gaat om een aanvraag van St. Anny Food BV om een revisievergunning voor een snackfabriek aan de Burgemeester Schalijlaan 58-62-64 te Capelle aan den IJssel. De verandering omvat onder meer wijziging van de indeling en de uitbreiding van de inrichting met pand nummer 58.

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel hebben het voornemen de gevraag-de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van
14 juni 2001 tot en met 11 juli 2001 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel (op werkdagen tot 19.00 uur);
- in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandse-weg 565 te Schiedam.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovenge-noemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR tele-foonnummer 010 - 2468 402 en de gemeente Capelle aan den IJssel telefoon-nummer 010 - 2848 662.

Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het gemeentehuis van
Capelle aan den IJssel en in het kantoor van de DCMR.

Bedenkingen
Wanneer u bedenkingen heeft over de inhoud van de ontwerpbeschikking kunt u deze tot en met
11 juli 2001 schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van
Capelle aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendge-maakt als u hierom, bij voorkeur in een aparte brief, vraagt.

Als u behoefte hebt aan een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking kunt u daarom telefonisch bij de DCMR verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mondeling gemotiveerde bedenkin-gen inbrengen. Een verzoek om een gedachtenwisseling kan tot uiterlijk één week voor het einde van de inzageter-mijn worden gedaan.

U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bedenkin-gen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Inlichtingen
Voor informatie over de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunt u zich wenden tot
de heer C.A. Vogel van de DCMR, telefoonnummer 010 - 2468 682 of de heer H.J. de Vries,
unit Handhaving en Vergunningen van de gemeente Capelle aan den IJssel,
telefoonnummer 010 - 2848 662

Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR telefoonnum-mer 010 - 2468 402.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie