Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim kwart van bedrijven in Unie niet klaar voor de euro

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Hoofd Bedrijfschap Ambachten

11 juni 2001

Ruim kwart van bedrijven in Unie niet klaar voor de euro

Een kwart tot een derde van de bedrijven in de twaalf lidstaten van de eurozone is nog helemaal niet voorbereid op de omschakeling naar de euro, op 1 januari 2002. De Europese federatie van accountants (FEE) luidde de noodklok tijdens een conferentie in Brussel.

Een derde van de winkeliers prijst op 1 juli niet dubbel Een derde van de winkeliers zal op 1 juli niet gaan dubbelprijzen, zo blijkt uit een NIPO-onderzoek. Een deel van de weigeraars zal in de loop van het jaar wel de prijs in zowel euros als guldens vermelden. Ook zijn er detaillisten die pas in 2002 als de invoering van de euro een feit is, de nieuwe munteenheid gebruiken.

Meerderheid mkb-ondernemers heeft geen vertrouwen in economie Uit onderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf blijkt dat 66,2% geen vertrouwen heeft in de economie. Als gevolg daarvan deelt bijna 80% mede geen investeringsplannen te hebben en 74% stelt nieuwe medewerkers nog slechts op contractbasis aan.

Meer claims tegen werkgever op komst
Het oplopen van een beroepsziekte leidt vooralsnog niet tot meer schadeclaims tegen de werkgever. Toch zal een stijging hiervan in de toekomst het geval zijn. Dat komt omdat de drempel voor het indienen van zon vordering lager is geworden. Dit blijkt uit het rapport Werkgeversaansprakelijkheid bij beroepsziekten dat onderzoeksbureau Research voor Beleid in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt.

Onderwijsbegroting meer dan 50 miljard
In 2001 investeert het kabinet 1,2 miljard structureel meer in het onderwijs en éénmalig 300 miljoen. Voor 2002 komt daar nog eens 900 miljoen structureel bovenop. Hiermee wordt de inzet van minister Hermans en staatssecretaris Adelmund voor innoveren en investeren voortgezet. Met het extra geld uit de voorjaarsnota komt de OC en W-begroting boven de 50 miljard.

Noodlijdende beroepsopleidingen
De SVGB is een meldpunt voor noodlijdende beroepsopleidingen op het internet gestart: www.noodlijdendeopleidingen.nl. Beroepsopleidingen die met moeite het hoofd boven water houden, kunnen zich op deze site melden. Vervolgens nodigt de SVGB hen uit voor een gesprek. Naar aanleiding van het gesprek geeft de SVGB gratis advies over mogelijke oplossingen voor de opleiding. Dit betekent niet dat de SVGB verwacht dat de noodlijdende opleiding zich bij haar aansluit. Zij wil alleen haar kennis en ervaring beschikbaar stellen, omdat de SVGB zich sterk maakt voor kleine gespecialiseerde beroepsopleidingen.

Meer werknemers volgen bedrijfsopleiding
Vier op de tien werknemers in de particuliere sector hebben in 1999 één of meer bedrijfsopleidingen gevolgd. Het betreft in totaal anderhalf miljoen mensen. Het aandeel werknemers dat een bedrijfsopleiding volgt is sterk toegenomen. In 1993 nam slechts een kwart van de werknemers deel aan een bedrijfsopleiding. Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat het bedrijfsleven in 1999 in totaal circa 6,8 miljard (3 miljard euro) heeft uitgegeven aan opleidingen, gemiddeld bijna 1.800 per werknemer.

Eerste ToekomstPas voor staatssecretaris Adelmund Staatssecretaris Adelmund ontving onlangs de eerste ToekomstPas op een grote manifestatie in de RAI te Amsterdam, ten overstaan van een groot aantal betrokkenen bij het beroepsonderwijs in de bouw- en houtnijverheid.

Branches belangrijk bij innovatie
Brancheorganisaties spelen een belangrijke rol bij de bevordering van innovatie in hun ledenkring. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd memorandum van VNO-NCW. Het memorandum bevat een uitgebreid overzicht van de activiteiten van twaalf bij VNO-NCW aangesloten brancheorganisaties met een actief innovatiebeleid. De inventarisatie biedt inzicht in de mogelijkheden die brancheverenigingen ter beschikking staan om innovaties in hun bedrijfstak te bevorderen. Daarnaast bevat de publicatie aanbevelingen inzake het overheidsbeleid voor kennisoverdracht.

Basisadministratie bedrijven stap dichterbij met prototype Onder regie van het ministerie van Economische Zaken vindt een proef plaats met het prototype voor een nieuw systeem voor de uitwisseling van gegevens over bedrijven.

Nieuw: dienstverlening aan zzpers
De CNV BedrijvenBond is per 1 mei gestart met een nieuwe vorm van dienstverlening aan zzpers ofwel zelfstandigen zonder personeel.

Website VNO-NCW ingrijpend vernieuwd
De website van VNO-NCW is ingrijpend vernieuwd. Kenmerken van de vernieuwing zijn: een aanzienlijke uitbreiding van de hoeveelheid informatie, een betere toegankelijkheid en meer actualiteit. De site is te bereiken via het bekende internetadres: www.vno-ncw.nl.

Mkb helpt 19.000 allochtonen aan baan
Het streven van het kabinet en de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf om in een jaar tijd 20.000 allochtonen aan het werk te helpen, is geslaagd. Dat vindt H. de Boer, voorzitter van MKB-Nederland, een van de initiatiefnemers van het convenant. Daarvan zijn er 19.000 vervuld. Om de doelstelling te kunnen realiseren, zijn echter ook de 5.500 allochtonen meegeteld die na ondersteuning van het project zelfstandig een baan vonden. Verder zijn 4.000 vacatures ingevuld door autochtone werklozen, omdat geen passende allochtone kandidaat voorhanden was.

Sluitende aanpak langdurige werkloosheid leeft in Europa De afspraken in de Europese Unie om langdurige werkloosheid op een gelijkluidende manier te bestrijden en te voorkomen leven in Europa. Via een sluitende aanpak geven de Europese lidstaten, op weliswaar eigen wijze, invulling aan de afspraak om werkloze jongeren en volwassenen binnen respectievelijk 6 en 12 maanden een aanbod op scholing of werk te doen.

Europese subsidie voor projecten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt
Organisaties kunnen tot 15 augustus 2001 subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt te bestrijden. De subsidie komt uit het EQUAL-programma van de Europese Unie en bedraagt in totaal 440 miljoen. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de helft van de kosten van het project; de overige helft moeten zij zelf financieren. In een aantal gevallen is het mogelijk een aanvullende projectsubsidie te krijgen, die wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vrouw maakt snelle opmars op arbeidsmarkt
De groei van het aantal banen in de laatste zes maanden van 2000 is volledig toe te schrijven aan vrouwen. Het totaal aantal banen steeg in die periode met 60.000 tot bijna 7,4 miljoen. Dat waren 47.000 deeltijdbanen en 13.000 fulltime banen, allemaal voor vrouwen. Tegenover de opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt staat het feit dat de langdurig werkloze man steeds moeilijker aan werk komt.

Stimuleringsprojecten allochtone jongeren bevorderen kansen op de arbeidsmarkt
De stimuleringsprojecten voor Turkse en Marokkaanse jongeren en jongeren van Antilliaanse en Arubaanse afkomst blijken succesvol. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsmarktkansen van deze jongeren door deelname aan deze (gemeentelijke) projecten zijn toegenomen.

Steeds meer ouderen blijven langer werken
De arbeidsdeelname van ouderen stijgt. Vorig jaar werkte 48% van de 55 tot 64-jarige mannen en 20% van de vrouwen in die leeftijdscategorie. Sinds in 1993 het dieptepunt in de arbeidsparticipatie van ouderen werd bereikt, is het aandeel werkende ouderen met 10% gestegen. Dat blijkt uit de rapportage Ouderen 2001 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Genomineerden bekend voor de titel Beste Leerbedrijf van het jaar 2001!
De SVGB, het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs van de branche, organiseert elk jaar de Verkiezing van het Beste SVGB-Leerbedrijf. Een bedrijf dat op bijzondere wijze vorm geeft aan het opleiden van de leerling in de praktijk, de zogenoemde beroepspraktijkvorming, wordt daarmee even extra in het voetlicht geplaatst.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie