Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatiebijeenkomst over speelplaats in Zeist

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

't Hollebloc, 14 Juni, 20.00 uur

Informatiebijeenkomst over herinrichting speelplaats Couwenhoven 54

Op donderdag 14 juni a.s. wordt voor omwonenden een informatiebijeenkomst gehouden over de herinrichting van de speelplaats Couwenhoven 54. Deze bijeenkomst, onder voorzitterschap van wethouder Thomas Swart van o.a. speel- en groenvoorziengen, vindt plaats in de vergaderzaal van Sociaal Cultureel Centrum "t Hollebloc in het winkelcentrum De Clomp. De aanvang is 20.00 uur.

Enige tijd geleden heeft de gemeente Zeist de speelplaats Couwenhoven 54 tijdelijk heringericht. Dit had tot doel om de overlast door voetballende jongeren te verminderen. De speelplaats is alleen bestemd voor kleine kinderen. Het is de bedoeling dat jongeren uit deze wijk voetballen op bijvoorbeeld het Couwenhovenseveld of het Koppelveld. Aangezien de speelplaats volledig is geasfalteerd, is het niet mogelijk om speeltoestellen te plaatsen. De wet Veiligheid Speeltoestellen en Attracties staat dit niet toe. Om die reden wil de gemeente Zeist tijdens de informatieavond aan bewoners de gelegenheid bieden om mee te denken en te praten over de toekomstige inrichting van de speelplaats.

Als u 14 juni niet aanwezig kunt zijn maar toch uw wensen kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met Lydia Jansz, van de gemeente Zeist, tel (030) 69 87 375.

Tot 23 juni 2001

Inschrijving voor vijf koopwoningen plan "Bergweg/Borneolaan"

Voor de locatie "Bergweg/Borneolaan" te Zeist wordt door woningcorporatie "Kombinatie '86" in samenwerking met bouwbedrijf EBU Doetinchem b.v. een nieuwbouwproject ontwikkeld met 38 eengezinshuurwoningen en 5 vrije sector koopwoningen. Vanaf dinsdag 12 juni 2001 tot en met zaterdag 23 juni 2001 kan bij makelaarskantoor Van Ee, Utrechtseweg 9 te Zeist, worden ingeschreven op de volgende 5 eengezins-koopwoningen:


* 1 blok van 3 woningen, koopsommen 485.000, 530.000,00 en 555.000,00 vrij op naam;

* 1 blok type 2-onder-1-kap, koopsommen 695.000 en 710.000,00 vrij op naam.

Informatie
De aanmeldingsformulieren en voorwaarden, de selectiecriteria en de voorlopige informatie over de koopwoningen, worden alleen verstrekt door makelaarskantoor Van Ee, Utrechtseweg 9 te Zeist. Aanmeldingsformulieren ingediend na 23 juni 2001 worden niet meer in behandeling genomen. De openingstijden van makelaarskantoor Van Ee zijn: dagelijks van 08.30 - 17.30 uur en zaterdags van 11.00 - 14.00 uur.

Procedure
De aanmeldingsformulieren worden door het makelaarskantoor geïnventariseerd. De gemeente controleert de juistheid van de gegevens van de kandidaten, alsmede de categorie-indeling volgens de door het gemeentebestuur vastgestelde selectiecriteria.
Omdat er meer kandidaten zullen zijn (en op basis van de toetsing in aanmerking komen) dan beschikbare woningen, volgt een officiële openbare loting door notariskantoor Van Rhijn in aanwezigheid van vertegenwoordiger(s) van de gemeente Zeist.
Deze openbare loting vindt plaats op 10 juli 2001 om 16.00 uur in kamer 10 van het noodgebouw naast het gemeentehuis. Alle kandidaten krijgen vooraf schriftelijk bericht van de makelaar over de categorie-indeling en een door de gemeente toegekend lotingsnummer. Dit nummer wordt door de notaris getrokken en is bepalend voor de volgorde van toewijzing. Alle kandidaten ontvangen z.s.m. schriftelijk bericht van de uitslag van de loting.

Toewijzingscriteria
De categorie-indeling geldt volgens onderstaande criteria: a: personen met een binding aan de gemeente Zeist die een woning in Zeist achterlaten;
b: overige personen met een binding aan de gemeente Zeist; c: personen met een binding aan het deelgebied Zuid-Oost.

Categorie a gaat voor b en c.
Categorie b gaat voor c.

Een binding kan zijn een maatschappelijke of economische binding aan het deelgebied Zuid-Oost van het Bestuur Regio Utrecht; dit omvat de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Behandeling van o.a. de voorjaarsnota

Raad vergadert op maandag 18 en dinsdag 19 juni

Op maandag 18 en dinsdag 19 juni komt de gemeenteraad bijeen voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2001 en nog een aantal andere onderwerpen. De aanvang van de vergadering op maandag 18 juni is 14.15 uur. Plaats van handeling: de congreszolder van Het Slot Zeist.

Wij maken u er attent op dat de aanvangstijd afwijkt van die van de reguliere maandelijkse vergaderingen. Rond 18.00 uur vindt een schorsing van de vergadering plaats om iedereen de gelegenheid te bieden de inwendige mens te versterken. De vergadering wordt 's avonds om 19.30 uur en op de dinsdagavond (19 juni), eveneens om 19.30 uur voortgezet. Het is de bedoeling dat de vergaderingen beide avonden uiterlijk om 23.00 uur eindigen.
De vergaderlocatie is in ieder geval tot de zomervakantie de congreszolder van Het Slot Zeist. Dit omdat de renovatie van het gemeentehuis, waaronder de vergaderzaal van de raad, nog in volle gang is. De raadsvergadering is als gewoonlijk openbaar en belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. Op de agenda staan onder voorbehoud o.a. de navolgende punten:


* Aanbieding exploitatie Het Rond;

* Vaststelling bestemmingsplan Bergweg/ Borneolaan;
* Begrotingswijziging Milieudienst ZOU;

* Vervanging oude verkeersregelinstallaties;
* Subsidieverordening uitstroom Abw, Ioaw, Ioaz en Wiw;
* Efficiencyonderzoek Milieudienst;

* Beleidsnotitie "De Brede School in Zeist";
* Kadernota Zorgbeleid;

* BRU-begroting;

* Werkartaal;

* De Voorjaarsnota.

De volledige agenda en de stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien bij de centrale balie in de Publiekshal, Slotlaan 20 (schuin tegenover het gemeentehuis).

Jaarverslag 2000: 'Zeist zet de luiken open'

Het jaarverslag 2000 van de gemeente Zeist ligt vers van de pers voor u klaar! Dit jaar in een vernieuwd jasje maar het is wederom een zeer kleurrijk boekwerk geworden.
Het jaarverslag geeft in vogelvlucht aan waar de gemeente gedurende het afgelopen jaar druk mee is geweest en wat de resultaten zijn van bepaalde inspanningen.

Het jaarverslag geeft informatie waaruit geleerd kan worden. Burgemeester Rudi Boekhoven benadrukt dat ook nog eens in zijn voorwoord: "Een terugblik in de vorm van een jaarverslag levert veel nuttige informatie en kennis op over de sterke en zwakke kanten van besturen, beslissen en organiseren. Hieruit kunnen verbeterpunten voortvloeien".

'Zeist zet de luiken open'
De titel van het jaarverslag is op verschillende manieren in te vullen. Het jaarverslag is natuurlijk dé manier voor een organisatie om met behaalde resultaten in het voorgaande jaar, hetzij positief hetzij negatief, naar buiten te treden, kortom de luiken voor een ieder die hierin geïnteresseerd is open te zetten. Daarnaast is de gemeente Zeist sterk gericht op interactieve beleidsontwikkeling. Een belangrijk onderdeel daarvan is onze inspraak en samenspraak, waardoor de inwoners van de gemeente Zeist mee kunnen praten over het op te stellen beleid. Projecten zoals het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing, Hoge Snelheids Lijn-Oost/A12 en het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan hebben als bijzondere aandachtspunten een zorgvuldige interactie met belanghebbenden gekregen. Ten aanzien van het project HSL-Oost/A12 werd gekozen voor een nauwe samenwerking met buurgemeente Driebergen-Rijsenburg. De burgemeester: "De nadruk op samenwerking met vele betrokkenen tekent de houding van de gemeente: zij heeft haar luiken open!".

Te koop of in te zien
Het jaarverslag kan door inwoners van de gemeente Zeist voor 5,- per exemplaar worden aangeschaft bij de centrale balie in de Publiekshal van de gemeente Zeist aan de Slotlaan 20 en in de Wijkwinkel Zeist Noord aan de Johan van Oldenbarneveldtlaan 70.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie