Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen lid Verhagen over relatie met Franse autoriteiten

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=416870Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 15 juni 2001 Auteur C.F.G. Schneiders

Kenmerk DEU/239/01 Telefoon + 31 (0)70 348 7030

Blad 1/3 Fax + 31 (0)70 348 5329

Betreft Vragen van het lid Verhagen

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 29 mei 2001,

kenmerk 2000111190, waarbij gevoegd waren de door het lid Verhagen van Uw Kamer overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Verhagen (CDA).

Vraag 1

Wilt u de vragen 2 en 3 van de schriftelijke vragen die ik op 19 april 2001 aan u stelde alsnog inhoudelijk beantwoorden?¹

Antwoord

Ik meen bij mijn beantwoording alle vragen van 19 april 2001 inhoudelijk te hebben beantwoord.

Vraag 2

Vond het onderhoud tussen de Nederlandse ambassadeur en de Franse autoriteiten plaats op initiatief van de Franse regering?

Antwoord

Ja.

Vraag 3

Wie waren deze Franse autoriteiten?

Antwoord

Een onderhoud vond plaats met de directeur kabinet van Minister van Buitenlandse Zaken Védrine en de diplomatieke adviseur van President Chirac.

Vraag 4


Wat was de aanleiding voor het aangaan van dit onderhoud en wat was de inhoud van het gesprek?

Antwoord

Aanleiding waren de uitlatingen van mevrouw Jorritsma. De inhoud van het gesprek richtte zich op de uitlatingen en de context waarin deze waren gedaan.

Vraag 5

Wat is namens de Nederlandse regering tegen de Franse autoriteiten gezegd?

Heeft de ambassadeur excuses aangeboden namens de Nederlandse regering?

Antwoord

Namens de Nederlandse regering is aangegeven dat mevrouw Jorritsma op persoonlijke titel had gesproken en overigens niet aan President Chirac in diens hoedanigheid van staatshoofd had gerefereerd.

Vraag 7

Is het feit dat een onderhoud heeft plaatsgevonden geen bewijs voor het feit dat de "episode" van invloed is geweest op de Frans-Nederlandse betrekkingen?

Antwoord

Neen. Het verloop van het gesprek geeft aan dat deze zaak, ook in Franse perceptie, niet van invloed is geweest op de Frans-Nederlandse betrekkingen.


1) Zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 1148, Vergaderjaar 2000-2001.

Kenmerk Error! Reference source not found.
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie