Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EVP Top geeft uitbreiding hoogste prioriteit

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wim van Velzen
Zoek soortgelijke berichten
Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

EVP Top geeft uitbreiding hoogste prioriteit

Göteborg, 14 juni 2001

Tijdens de Topbijeenkomst van de EVP Partij ter voorbereiding van de EU Top op 15 en 16 juni 2001 in Göteborg stond de uitbreiding van de EU als hoogste punt op de agenda. De EVP heeft aan haar regeringsleiders, te weten premier Aznar van Spanje, premier Schüssel van Oostenrijk, premier Juncker van Luxemburg en de nieuwe Italiaanse premier Berlusconi, gevraagd om op de EU Top een krachtig signaal af te geven met betrekking tot de uitbreiding. Dit houdt in dat de onderhandelingen met de "koplopers" (Tsjechië, Hongarije en Polen) eind 2002 afgerond zouden moeten zijn, zodat deze landen al mee kunnen doen aan de Europese verkiezingen in 2004. Dit vraagt niet alleen een inspanning van de kandidaat-lidstaten, maar ook van de EU zelf, die tijdig haar gemeenschappelijk positie over bepaalde hoofdstukken moet bepalen. In reactie op het plan van bondskanselier Schröder en Schüssel om na de uitbreiding nog zeven jaar hun arbeidsmarkt af te schermen uit angst voor een stroom arbeiders uit Midden- en Oost-Europa, presenteerde premier Orban van Hongarije een rapport over het vrije verkeer van personen (klik op de pagina´s voor een vergrote versie).

Orban1.jpg (621892 bytes)

Orban2.jpg (627694 bytes)

Orban3.jpg (642769 bytes)

Orban4.jpg (471083 bytes)

De negatieve uitkomst van het referendum in Ierland, waarbij de ratificatie van het Verdrag van Nice werd afgewezen, was een grote teleurstelling, maar men realiseerde zich dat het "nee" van de Ierse bevolking geen "nee" was tegen de uitbreiding maar tegen een aantal politieke punten die samenhangen met de totstandkoming van het Verdrag van Nice. De Ieren hebben een de hun democratische recht uitgevoerd dus de uitslag daarvan moet worden aanvaard en hieruit moeten conclusies worden getrokken. Als er zomaar voorbij wordt gegaan aan de stem van Ierland versterkt dit het gevoel dat kleine lidstaten niet meetellen en dat de groten de dienst uitmaken. Duidelijk is in ieder geval dat een andere werkmethode moet worden gekozen om het debat over de toekomst van Europa voor te bereiden, namelijk de Conventie-methode. Er moet een dialoog met de Europese bevolking op gang gebracht worden zodat de voordelen van een uitgebreide Unie duidelijk worden. Uiteindelijk moet de Europese burger zich thuisvoelen in Europa. Er moet ook gediscussieerd worden over de zogenaamde subsidiariteit: wat wordt geregeld door de Europese Unie en wat door de nationale regeringen?

Naar aanleiding van het bezoek van president Bush aan Göteborg voor de EU-VS Top is het Kyoto Protocol over Klimaatverandering ook aan de orde geweest. De EVP Top is van mening dat het Protocol door de EU moet worden ondertekend, ongeacht of Amerika meedoet of niet. Er moet wel worden aangedrongen op de noodzaak van Amerikaanse deelname aan de Top In Bonn in juli 2001, waarop de uitwerking van het Kyoto Protocol zal worden besproken. President Bush heeft deze deelname inmiddels bevestigd. Duurzame ontwikkeling is een belangrijke Europese doelstelling die aan de sociale en economische doelen van de Toppen van Lissabon (2000) en Stockholm (2001) moet worden gekoppeld.

De EVP Top sprak de hoop uit dat tijdens de EU Top ook aandacht wordt besteed aan de verzwakking van de Europese economie. Om de economische neergang tegen te gaan zijn structurele maatregelen nodig, zoals de versnelling van de liberalisering van de energiemarkten. Tijdens de laatste EU Top is dit door de Franse premier Jospin geblokkeerd.

De ontwikkelingen op de Balkan zijn met grote verontrusting gadegeslagen. Voor de EVP Top was president Kostunica van Joegoslavië uitgenodigd, maar hij kon niet aanwezig zijn door politieke problemen binnen zijn parlement. Hij probeert namelijk de Montenegrijnse parlementsleden te overtuigen van de noodzaak voor een Joegoslavische wet over de samenwerking met het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, zodat de uitlevering van Milosevic en andere oorlogsmisdadigers vergemakkelijkt kan worden. De Amerikaanse regering heeft namelijk een financiering van $1,2 miljard voor de wederopbouw in Joegoslavië afhankelijk gesteld van de invoering van een dergelijke wet.
President Trajkovski en premier Georgievski van Macedonië waren ook uitgenodigd, maar zij moesten verstek laten gaan door de recente politieke en militaire ontwikkelingen in hun land. De EVP Top heeft het volgende actieplan voor Macedonië gepresenteerd:
* Er moet een vredesovereenkomst komen tussen de Slavische Macedoniërs en de Albanese minderheid, inclusief een wijziging van de Grondwet, waarin de rechten van de Albaniërs expliciet waardoor beschermd.

* De troepen van KFOR moeten de grenzen beter bewaken om de illegale invoer van wapens vanuit Kosovo tegen te gaan.
* De NAVO moet militaire waarnemers sturen om de UCK (het Kosovaarse Bevrijdingsleger, waaruit het merendeel van de Albanese rebellen bestaat) te ontwapenen.

* Indien er geen vredesovereenkomst wordt bereikt moet de NAVO bereid zijn om daadwerkelijk te interveniëren in Macedonië om te voorkomen dat het conflict zich verspreidt over de hele Balkan. Dit moet wel het laatste middel zijn dat men gebruikt als al het andere mislukt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie