Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B en W Hilversum willen tunnel boren naar Media Park

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hilversum
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum

College van b en w Hilversum wil tunnel boren naar Media Park
Het Hilversums college van b en w wil het Media Park beter bereikbaar maken door vanaf de A1 bij Witte Bergen een tunnel te boren tot aan het Media Park. Daarmee wijst het college varianten als een weg over de heide of een weg bij de Erfgooierstraat ´uit volle overtuiging´ en ´pertinent´ af. De keuze valt op een ´dure maar duurzame´ oplossing die zo min mogelijk hinder voor de bevolking met zich mee brengt. ´Het is een fundamentele oplossing voor de bereikbaarheid van Hilversum, de overvolle buitenringwegen en de in discussie geraakte positie van het Media Park en de bijbehorende werkgelegenheid´, meent het college.

De buitenring van Hilversum kent grote doorstromingsproblemen. Hilversum is daardoor slecht bereikbaar. Dit is een probleem dat het lokale belang van Hilversum te boven gaat. Dat heeft ook de minister van verkeer en waterstaat erkend. Als bovenregionaal probleem ziet de minister:


* de bereikbaarheid van het Media Park (onderdeel noord);
* de doorstroming op en leefbaarheid aan de Diependaalselaan (onderdeel zuid).

Voor deze problemen is de gemeente Hilversum opgenomen in de verkenningentabel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

In 1999 is een probleemanalyse gedaan. Dit jaar zijn de studies, waarin oplossingsrichtingen zijn onderzocht en concrete maatregelen worden voorgesteld, gereedgekomen.

Onderdeel noord
Hilversum heeft een reputatie op het multimediagebied en neemt daarmee in Nederland een unieke plaats in, zo stelt het college. Het is schone werkgelegenheid die economisch van grote betekenis is. Daarom wil het college investeren in de kwaliteit en de toekomst van Hilversum door haar positie van multimediastad te behouden en te versterken. Zo wordt voorkomen dat multimediabedrijven wegtrekken uit Hilversum. Een goede bereikbaarheid dient het noodzakelijke vertrouwen in de toekomst. Het college zoekt naar een oplossing die een zo groot mogelijk draagvlak heeft bij de Hilversumse bevolking.

Als oplossing vraagt het college steun van de raad voor een pakket aan maatregelen dat bestaat uit flankerend beleid (openbaar vervoer, vervoermanagement) en uitbreiding van de infrastructuur.

Het college kiest derhalve in volgorde van afnemende prioriteit voor:


* een variant met een geboorde tunnel met twee verdiepingen vanaf de aansluiting Witte Bergen op de A1 tot aan Media Park; Deze variant biedt tevens een oplossing voor het verkeer dat van de A27 komt en Hilversum in wil.

* een variant met een geboorde tunnel met twee verdiepingen vanaf de A1 bij Laren tot aan Media Park

Onderdeel zuid
Voor onderdeel zuid gaat het college de raad voorstellen om een voorkeur uit te spreken voor een variant die uitgaat van het principe: "langzaam rijden, gaat sneller". In deze variant wordt de hele Diependaalselaan voorzien van een middenberm. Voorts zal er een rotonde moeten komen met de Utrechtseweg. Die met de Loosdrechtseweg en Vreelandseweg blijven gehandhaafd. Tevens zullen er op een tweetal plaatsen zogenaamde keerlussen worden gemaakt voorzien van uitvoegstroken. Deze dienen samen met de rotondes voor de keermogelijkheden. Op de overige kruispunten is enkel rechtsafslaan mogelijk: vanaf de Diependaalselaan rechtsaf de zijstraat in en vanaf de zijstraat rechtsaf de Diependaalselaan op. Enkele doseerlichten op de Diependaalselaan zorgen voor een gedoseerde doorstroming waardoor, in combinatie met de middenberm, het oversteken van de Diependaalselaan verbetert.

Vervolg
Om de volgende fase (planstudiefase) in het MIT te bereiken zal het gemeentelijk standpunt moeten kunnen rekenen op steun van de provincie en wat betreft onderdeel noord van de gemeente Bussum. Hierover zal overleg gevoerd worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie