Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Investeringsverwachtingen voor 2001 hoog

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Investeringsverwachtingen voor 2001 hoog

De ondernemers in de industrie verwachten dat hun investeringen dit jaar 16 procent hoger uit zullen komen dan in 2000. Met deze groei zullen de investeringen in 2001 bijna 23 miljard gulden (10,4 miljard euro) bedragen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Voor 2002 zijn de ondernemers minder optimistisch. In vrijwel alle industriële bedrijfstakken worden flinke dalingen voorzien.

Optimisme in 2001
Een mogelijke verklaring voor het optimisme voor 2001 vormen de tegenvallende investeringen in 2000. In eerdere peilingen gaven de ondernemers nog aan hoge verwachtingen te hebben voor hun investeringen in 2000. De investeringsgroei in 2000 is echter beperkt gebleven tot 4 procent. De beperkte groei wordt voor een deel verklaard doordat investeringen die gepland waren voor 2000 doorgeschoven zijn naar 2001. Het doorschuiven van investeringen zien we vooral in de chemische en de voedings- en genotmiddelenindustrie. In beide industrietakken werden de eerder verwachte hoge groeicijfers voor de investeringen in 2000 niet gerealiseerd. De hoge groeipercentages voor 2001 in zowel de chemische als de voedings- en genotmiddelenindustrie wijzen erop dat de ingebruikname van investeringsgoederen nu voorzien wordt voor 2001.

Verwachte daling in 2002
Voor 2002 zijn de meeste ondernemers in de industrie minder optimistisch. Zij verwachten dan 17 procent minder te investeren dan in 2001. Deze daling wordt in vrijwel alle industriële bedrijfstakken voorzien. Ook in de delfstoffenwinning en de nutsbedrijven verwachten de ondernemers in 2002 dalende investeringen. Bij de delfstoffenwinning was in 2001 ook al sprake van een daling.

Technische toelichting
Investeringen zijn erg gevoelig voor bijstellingen zoals het opschuiven van de datum van oplevering. Ook de economische ontwikkeling in een bedrijfstak kan aanleiding zijn om investeringsprojecten te annuleren of juist versneld uit te voeren. De uitkomsten over de investeringsverwachtingen zijn ontleend aan een steekproefonderzoek dat het CBS dit voorjaar heeft gehouden bij bedrijven in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid). Daarbij is gevraagd naar de totale waarde (in lopende prijzen) van de materiële vaste activa, die in het voorbije, lopende en komende kalenderjaar in gebruik (zullen) worden genomen, ook door middel van huur en operational lease. Onder andere op dit laatste punt wijkt de in dit onderzoek gehanteerde definitie van de investeringen af van het in de Nationale Rekeningen gebruikte investeringsbegrip.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie