Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking jaarcijfers 2000 van Management Share NV

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Bron: Management Share NV
Zoek soortgelijke berichten
Management Share NV

Persbericht

Jaarcijfers 2000 Management Share NV

Amsterdam, 15 juni 2001 De algehele omzet- en resultaatontwikkeling van Management Share NV is in 2000 fors negatief beïnvloed door de ontwikkelingen in de markt voor ICT-producten en -diensten. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen daalde van EUR 0,7 miljoen positief in 1999 tot EUR 4,2 miljoen negatief in 2000 op een omzet van EUR 10 miljoen (1999: EUR 15,5 miljoen)

Na toerekening van de buitengewone lasten bedraagt het nettoresultaat in 2000 EUR 8,3 miljoen negatief (1999: EUR 0,5 miljoen positief). Het negatieve resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen is grotendeels ontstaan in de eerste helft van het verslagjaar (EUR 2,8 miljoen negatief versus EUR 1,5 miljoen negatief in de tweede helft van het verslagjaar), waarbij van een duidelijke verbetering sprake was in het vierde kwartaal.

Buitengewone lasten
De buitengewone lasten van EUR 4,2 miljoen vóór belastingen hebben voor EUR 2,1 miljoen betrekking op de per medio van het verslagjaar getroffen herstructureringsmaatregelen die hebben geleid tot reorganisatie van bedrijfsonderdelen. Deze herstructurering heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2000, waardoor (toekomstige) omzet- en kostenniveaus weer met elkaar in verhouding zouden moeten komen. De overige EUR 2,1 miljoen hebben betrekking op afwaardering van activa naar verwachte directe opbrengstwaarde en overige afwaarderingen als gevolg van het faillissement van de dochterondernemingen Europe Data Consult BV, iShare BV, EDCOSS BV, VAC Software Share BV en de insolventie naar Duits recht van Jansen MI Consultants GmbH.

Eigen vermogen
Na verwerking van het resultaat bedraagt het geconsolideerd eigen vermogen ultimo 2000 EUR 3,4 miljoen negatief. Als gevolg van de liquidatie van de hiervoor genoemde dochterondernemingen hebben extra afwaarderingen plaatsgevonden voor in totaal een bedrag van EUR 4,2 miljoen.

Ontwikkelingen
Op 7 juni 2001 maakte Management Share bekend dat dochteronderneming EDUshare BV, gespecialiseerd in opleiding en training voor ICT-specialisten, aan de rechtbank in Amsterdam intrekking verzocht van de op 23 mei jl. verleende surséance omdat zij in staat is haar betalingen te hervatten. Management Share NV, aan wie eveneens op 23 mei jl. voorlopige surséance is verleend, blijft vooralsnog in surséance. Management Share NV is voornemens een akkoord aan haar crediteuren aan te bieden. Voor EDUshare BV en Management Share NV (de Holding) is een financieringsarrangement gesloten met (groot-)aandeelhouders, dat voorziet in zowel werkkapitaal voor EDUshare als in een voorlopig boedelkrediet voor Management Share NV.

Met het boedelkrediet zal de holding worden gereorganiseerd, hetgeen inhoudt dat de kosten tot het uiterst noodzakelijke worden geminimaliseerd. De omvang van de holding was gebaseerd op het toekomstperspectief in het geval van een fusie met SRC Caledon. Deze omvang is in de huidige situatie niet te rechtvaardigen. In dat kader zijn met het personeel van Management Share NV afspraken gemaakt over beëindiging van het dienstverband.

Op uiterlijk 1 augustus 2001 zal op voorwaarde van het succesvol afronden van het crediteurenakkoord en de reorganisatie van de holding - in overleg met de financiers een versterking van het werkkapitaal en het eigen vermogen plaatsvinden zodanig dat de continuïteit is gewaarborgd en de surséance kan worden beëindigd. Op dat moment ontstaat tevens een recht tegen nog nader te bepalen voorwaarden, de door de (groot-)aandeelhouders in 2000 verstrekte leningen á EUR 1,0 miljoen en de in 2001 verstrekte en nog te verstrekken boedelkredieten, te converteren in nieuw uit te geven aandelen Management Share.

Belangrijkste kerncijfers 2000
2000 1999
Resultaten (x EUR 1.000)
Netto-omzet 10.062 15.548
Bedrijfsresultaat -/- 4.227 751 Nettoresultaat -/- 8.392 455
Cashflow -/- 6.321 933
Vermogen (x EUR 1.000)
Eigen vermogen -/-3.430 1.772
Balanstotaal 2.621 7.085

Gegevens per gewoon aandeel (van nominaal EUR 0,03) Eigen vermogen -/-0,38 0,20
Cashflow -/- 0,70 0,11
Nettoresultaat -/- 0,93 0,05
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000)
Gewone aandelen 9.050 8.781
Cumulatief converteerbare preferente aandelen 732 -

Samenstelling Raad van Commissarissen
De heer W.J. Rooders heeft met ingang van heden zijn functie als commissaris neergelegd. Dit ter vermijding van conflicterende belangen in verband met zijn huidige intensieve betrokkenheid bij de vennootschap.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Management Share zal worden gehouden op 29 juni 2001 in Amsterdam.

Informatie:
R.A.M. Bus
Directeur
Hullenbergweg 371
Postbus 12413
1100 AK AMSTERDAM
Tel: (020) 652 02 02
Fax: (020) 652 02 81
E-mail: info@management-share.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie