Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vierde Milieubeleidsplan wil werken aan duurzaamheid

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Dubo Centrum

Vierde Nationaal Milieubeleidsplan wil werken aan duurzaamheid

Minister Pronk (VROM) heeft op 13 juni jongstleden het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) gepresenteerd onder de titel "Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid". Dit NMP bevat de veranderingen en maatregelen die nodig zijn om de gewenste milieusituatie in 2030 te kunnen realiseren.

Dit vierde NMP wijkt af van de voorgaande milieubeleidsplannen: in plaats van vier jaar wordt een termijn van 30 jaar bezien. Daarnaast komen ook internationale dimensies van milieuproblematiek aan de orde. Er is dan ook sprake van een nieuwe beleidscyclus, met een over meerdere decennia te volgen weg naar duurzaamheid, aldus minister Pronk.

Het uitgangspunt van het aangekondigde beleid is de notie dat het milieubeleid - hier en nu maar ook elders en later - een bijdrage moet leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving en te midden van een vitale natuur. De mondiale diversiteit mag niet worden aangetast en natuurlijke hulpbronnen mogen niet worden uitgeput.

Milieuproblemen
Bij ongewijzigd beleid zullen er in 2030 enkele grote milieuproblemen zijn:

* verlies aan biodiversiteit

* klimaatverandering

* overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen
* bedreigingen van de gezondheid

* bedreigingen van de externe veiligheid

* aantasting van de leefomgeving

* mogelijke onbeheersbare risico's

Leidende principes bij de aanpak van deze problemen zijn duurzaamheid, voorzorg en eigen verantwoordelijkheid.

Energie
Ten aanzien van een duurzame energiehuishouding kondigt het NMP4 een aanpak langs drie sporen aan:

* vergroting van de inzet van hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en biomassa

* verlaging van het energiegebruik door efficiencyverbetering
* inzet op geavanceerde energietechnologie
Eén van de initiatieven in dit kader is de uitvoering van het binnenkort te ondertekenen Klimaatconvenant met provincies en gemeenten.

Gezondheid
De vernieuwing van het milieubeleid in relatie tot gezondheid concentreert zich rond straling, biotechnologie en voedselveiligheid. De Stralings Prestatie Norm voor nieuwe woningbouw wordt in 2002 in het Bouwbesluit geïmplementeerd, aldus Pronk.

Leefomgeving
De inzet van het beleid is om het milieubeleid effectiever te laten bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hiertoe zijn veranderingen noodzakelijk, namelijk:

* vergroting van de samenhang tussen milieubeleid en ruimtelijk beleid

* versterking van de samenhang tussen het beleid van de verschillende overheden

* vergroting van de verantwoordelijkheid van decentrale overheden voor de plaatselijke leefomgeving, waarbij de centrale overheid (het rijk) de kaders vaststelt. Dit betreft de minimale milieueisen voor gezondheid en veiligheid van mensen en kwaliteit van de natuur.

Meer informatie over het NMP4 vindt u hier.

15 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie