Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werken aan brandveiligheid gemeente De Lier

Datum nieuwsfeit: 18-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente De Lier

Werken aan brandveiligheid
De komende periode worden eigenaren en/of beheerders van horecapanden, kinderdagverblijven, logiesgebouwen en dergelijke aangeschreven over de brandveiligheid van hun pand. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vrijhouden van vluchtwegen en nooduitgangen. Ook een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van brandblusapparatuur zijn van belang.

Door de overheid is de gebruiksvergunning in het leven geroepen. Deze vergunning regelt het brandveilig gebruiken van voornoemde panden. Zonodig kan corrigerend worden opgetreden.
Betrokkenen ontvangen binnenkort een brief waarin uitgebreid wordt ingegaan op de gebruiksvergunning.

Verwijdering telefooncellen
In week 26 (25 juni tot en met 1 juli 2001) worden de telefooncellen bij de Veilingweg en de M.A. de Ruyterstraat verwijderd. Door de komst van mobiele telefonie werd er nauwelijks meer gebruik gemaakt van deze telefooncellen

Wees de dief te slim af!
Door politie Haaglanden wordt er op maandagavond 25 juni 2001 een informatiebijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. Het thema `stop inbraak´ staat deze avond centraal. U komt te weten hoe een inbreker te werk gaat en hoe u uw huis het beste kunt beveiligen. Er wordt een videoband getoond en er is foldermateriaal aanwezig. Uiteraard bestaat er de gelegenheid om vragen te stellen.

De avond wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur.

Wilt u deze informatiebijeenkomst bijwonen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig kenbaar te maken door onderstaande bon in te leveren bij de balie van het gemeentehuis. U kunt uw komst ook doorgeven aan mevrouw C.R. van der Meer, tel: 531373, e-mail: (cr.vandermeer@delier.nl).

Tot ziens op maandag 25 juni!

Bestuurlijke herindeling; de toekomst van De Lier De bestuurlijke organisatie van het Westland staat momenteel volop in de belangstelling. Zeker in politieke kringen vormt ze het gesprek van de dag. Het gaat daarbij om de vraag hoe de zeven Westlandse gemeenten bestuurlijk georganiseerd moeten worden.

De gevolgen van de uiteindelijk gekozen bestuursvorm vragen veel van de gemeentebesturen van de betrokken gemeenten. Al blijven alle Westlandse woonkernen met al hun specifieke kenmerken ook in de toekomst voortbestaan, elke vorm van samenvoeging brengt vooral veel bestuurlijke en organisatorische veranderingen teweeg. Waar haalt u straks uw paspoort? Wie beslist er over uw aanvraag bouwvergunning? Gaan gesubsidieerde instellingen er op voor- dan wel achteruit ? Om nog maar niet te spreken van politieke gevolgen. Wat gebeurt er met alle specifieke dorpspartijen in deze regio?

De Werkgroep Bestuurlijke Organisatie Westland, waarin alle Westlandse gemeenten zijn vertegenwoordigd, spreekt zich in september van dit jaar uit over de bestuurlijke herindeling. Tal van varianten zijn al besproken. Uiteindelijk zijn er na intensief overleg in de Werkgroep Bestuurlijke Organisatie Westland twee varianten komen bovendrijven. Één gemeente Westland en de zogeheten 5-2-variant, waarbij Schipluiden en Maasland samen één gemeente vormen en de overige vijf gemeenten eveneens onder één gemeentevlag verder gaan. Een meerderheid van de raad van de gemeente De Lier houdt echter vast aan een derde variant, waarbij De Lier, Maasland en Schipluiden gezamenlijk één gemeente vormen.

Om de mening van de inwoners te peilen, wordt er op woensdag 19 september 2001 een volksraadpleging gehouden. Het spreekt voor zich dat aan de volksraadpleging - waar gaat uw voorkeur naar uit? - een gedegen traject vooraf moet gaan. Dit traject ziet er vooralsnog zo uit:

Maandag 18 juni 2001, aanvang 18.00 uur
Tijdens een vergadering van de commissie Algemene - en Bestuurlijke Zaken wordt het voorstel over de bestuurlijke organisatie Westland besproken.
U bent bij deze vergadering van harte welkom. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan dient u dit uiterlijk op de dag van de vergadering, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te maken aan mevrouw C.R. van der Meer, voorlichter, tel. 531373, e-mail: (cr.vandermeer@delier.nl).

Donderdag 28 juni 2001, aanvang 14.00 uur
De raad van De Lier spreekt zich tijdens de raadsvergadering uit over een voorlopige keuze voor herindeling. Tevens wordt in deze vergadering de basis gelegd voor de volksraadpleging die op 19 september 2001 gehouden zal worden.
U bent van harte welkom op de openbare tribune. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan dient u dit uiterlijk op de dag van de vergadering, bij voorkeur schriftelijk, te melden bij de secretaris.

Donderdag 13 september 2001
Discussiebijeenkomst voor alle inwoners.
Nadere informatie hierover volgt nog.

Woensdag 19 september 2001
Volksraadpleging. Iedere inwoner van De Lier die 18 jaar of ouder is, ontvangt een uitnodigingskaart om te komen stemmen. Meer informatie hierover volgt nog.

De raad zal zich op donderdag 18 oktober 2001, mede op basis van de dan bekende uitslag van de volksraadpleging, definitief uitspreken over het Lierse standpunt met betrekking tot de toekomstige bestuurlijke organisatie van het Westland. Een belangrijk moment.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie