Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe juridische dienst inzake fraudebestrijding gestart

Datum nieuwsfeit: 18-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Afzender: law-(watch@justice.com)

Contactpersoon: Rob van der Vaart

Nieuwe juridische dienst inzake fraudebestrijding gestart.

Datum: 18 juni 2001


1. Inleiding


LawWatch Nederland is een team dat zich bezighoudt met juridische recherche. In Nederland is dit een nieuwe vorm van dienstverlening op juridisch gebied. De term juridisch rechercheren betekent dat de medewerkers alle denkbare vormen van juridisch handelen onderzoeken. Dit kan een procedure of faillissement zijn waarin u bent verwikkeld, maar ook het handelen van uw advocaat, notaris of accountant of zelfs van de rechter die uw zaak behandelt of behandeld heeft. In beginsel maakt het daarbij niet uit of het een lopende of reeds afgesloten zaak betreft, als er nog maar enig belang aanwezig is.


2. Voorgeschiedenis


Het initiatief om LawWatch Nederland op te richt is van Rob van der Vaart, die medeauteur is van het IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) dat door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht (Stichting WORM) is uitgegeven. Deze stichting is destijds opgericht door een aantal verontruste burgers. In het IRM-rapport zijn de resultaten vermeld van een landelijk onderzoek naar belangenverstrengeling bij de rechterlijke macht en de advocatuur. Dit rapport is aan onder andere de Minister van Justitie aangeboden. Dit heeft ertoe geleid dat per 1 januari 1997 rechters en plaatsvervangend rechters (advocaten) verplicht zijn om hun nevenfuncties openbaar te maken met als doel - de schijn van - belangenverstrengeling te vermijden. Daarnaast heeft Rob van der Vaart meegewerkt aan televisie- en radioprogramma's en publicaties in de media.


3. Samenwerking

LawWatch Nederland heeft een omvangrijk netwerk opgebouwd binnen de diverse beroepsgroepen. Het gaat om specialisten op diverse terreinen die te kennen hebben gegeven sympathiek te staan tegenover het LawWatch-concept en op wie wij te allen tijde een beroep kunnen doen. Zo meldt LawWatch Nederland fraudesignalen bij de Interregionale fraudeteams van het Openbaar Ministerie en Politie. Vervolgens kan LawWatch Nederland fungeren als intermediair tussen slachtoffer en politie/Openbaar Ministerie. Zaken die langs deze weg binnenkomen behandelt LawWatch Nederland in samenwerking met het meest aangewezen fraudeteam.

Ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft al verschillende mensen doorgestuurd die zich tot het centrale integriteitsmeldpunt hadden gericht met klachten over rechters.


4. Doelstellingen

LawWatch Nederland streeft ernaar deelnemers aan het rechtsverkeer bij te staan en bescherming te bieden in alle gevallen waarin het vermoeden bestaat dat hun zaak geen eerlijke, onafhankelijke behandeling krijgt. Te vaak is gebleken dat belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan belangen van andere ­ vaak machtiger ­ deelnemers en dat dit een eerlijk proces in de weg staat. LawWatch Nederland brengt onjuistheden en onregelmatigheden in procedures aan het licht en bewerkstelligt voor de gedupeerde indien nog mogelijk correctie en/of schadevergoeding en eventueel eerherstel.


5. Werkwijze

De werkwijze van LawWatch Nederland laat zich niet vergelijken met die van een advocaat. Dit is een raadsman of ­vrouw die voor u in rechte optreedt in procedures. Dit zijn beëdigde beroepsbeoefenaren en daarom gebonden aan gedragsregels. Deze regels, hoezeer ook bedoeld om u te beschermen, verhinderen dat zij zich openlijk teweerstellen tegen collega-advocaten of rechters die het met de eerlijke en onafhankelijke rechtspraak niet zo nauw nemen. LawWatch-medewerkers en ­juristen zijn niet gebonden aan deze beperkingen en kunnen eventueel naast een advocaat worden ingeschakeld. Wij zullen voor u de onderste steen boven halen wat de feiten betreft. Zo zullen wij procesmateriaal opvragen en bestuderen, maar ook ander officiële documenten bij ongeacht welke instantie, wanneer wij dit van belang achten voor uw zaak.

Wij zoeken daarbij niet alleen naar onjuist of onzorgvuldig juridisch handelen, maar zijn daarnaast alert op "lijnen" die tussen de verschillende betrokkenen bestaan.

Goed voorbeeld hiervan is een verzekeringszaak waarbij de behandelend rechter ook in de raad van commissarissen van de desbetreffende verzekeraar zit.


6. Belangenverstrengeling

Als onderzoek uitwijst dat er inderdaad reden is om aan de juridische juistheid en/of onafhankelijkheid te twijfelen, zal het LawWatch-team actie ondernemen. De wijze waarop wij dit doen is uniek in Nederland. Zo kunnen wij afhankelijk van de aard en ernst van de zaak besluiten deze aan de Minister van Justitie en/of een andere minister die het aangaat voor te leggen. Ook komt het voor dat wij hiervoor politieke belangstelling zoeken, zodat hierover kamervragen kunnen worden gesteld. Bij voldoende gewicht van een zaak zullen ook de media hierover worden geïnformeerd. Uiteraard is niet elke zaak geschikt voor een dergelijke grootscheepse aanpak. Soms is het al voldoende wanneer één van onze medewerkers u naar de tegenpartij of rechtbank vergezelt. Of, zoals in het hiervoor genoemde geval van belangenverstrengeling: de rechter wraakt.

Het doel dat wij willen bereiken is in ieder geval een schadevergoeding voor de gedupeerde. Wij verzorgen daarom voor u het indienen en behandelen van een schadeclaim. Gaat het om beëdigde beroepsbeoefenaren die een fout hebben gemaakt, dan starten wij indien mogelijk een tuchtrechtprocedure. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan fouten van advocaten, accountants en medici.


7. Rechten van de mens

Toch zal het niet altijd mogelijk zijn de schade via een Nederlandse rechtsgang te herstellen. Wanneer deze schade is veroorzaakt omdat er geen sprake is geweest van eerlijke en onafhankelijke rechtspraak, is in ieder geval één van uw mensenrechten geschonden en kunt u zich beroepen op het EVRM-verdrag. Deze afkorting staat voor het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Als slachtoffer kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie voor de rechten van de mens in Straatsburg. Wel moeten dan alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Dat wil zeggen dat u in Nederland tot de hoogste rechter heeft geprocedeerd en dat er geen beroepsmogelijkheid meer is. Van deze laatste voorwaarde kunt u worden vrijgesteld wanneer een eerlijke en onafhankelijk proces reeds op voorhand twijfelachtig is. Bijvoorbeeld omdat u al langer wordt tegengewerkt door de overheid of de rechterlijke macht die uw zaak onredelijk lang aanhoudt.

LawWatch Nederland kan u hierbij begeleiden.

Wel moet de klacht worden ingediend binnen zes maanden na de uitspraak in hoogste instantie.


8. Werkterrein

Het werkterrein van LawWatch Nederland is internationaal. Omdat één van onze juristen lid is van de New York State Bar Association, kan LawWatch Nederland u in de Verenigde Staten van Amerika in rechte vertegenwoordigen.

Overigens: een zaak hoeft nog geen ernstige vormen te hebben aangenomen voordat u ons raadpleegt. Graag verlenen wij u ook juridische bijstand als "het kalf nog niet verdronken is". Wanneer u slecht informatie wilt hebben over bijvoorbeeld een afnemer die waarschijnlijk een faillissement tegemoet gaat, kunt u contact met ons opnemen met de vraag wat u te doen staat en of wij uw vordering willen bewaken.


9. Tarieven

Wij werken zowel met een abonnementensysteem als op basis van een honorarium.

Een abonnement vanaf 250 Euro (exclusief BTW) geeft recht op juridische bijstand tegen een sterk gereduceerd tarief ad 75 Euro per uur (exclusief BTW en 8% kantoorkosten). Eenvoudige verzoeken om informatie worden dan niet in rekening gebracht.

Het honorarium wordt individueel vastgesteld en kan variëren van "no cure, no pay", tot een uren x tariefafspraak (of een combinatie). In de meeste gevallen vragen wij een voorschot. Wij rekenen een uurtarief vanaf 120 Euro per uur, exclusief 19% BTW en 8% kantoorkosten.


10. Brochures

Voor onderstaande onderwerpen kunt u een aparte brochure aanvragen:

Bestuursrecht
Klachtrecht
Faillissementen
EVRM-procedures


11. Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn neergelegd bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.

Wilt u een afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen:

0575 ­ 57 42 92, of u kunt het vragenformulier ingevuld aan ons toezenden.

LawWatch Nederland

Weerdslag 60

7206 BT

Zutphen

Telefoon: 0575 574292reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...