Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda's gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 18-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Commissie Maatschappelijke Zorg
Op maandag 18 juni 2001, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Maatschappelijke Zorg plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Opening.

* Verslag vergadering van 14 mei jl.

* Ingekomen stukken en mededelingen

a. Stappenplan voor gezamenlijke aanpak herijking ouderenbeleid gemeente Duiven en Westervoort
b. Informatiebulletin streekziekenhuis en verpleeghuis Zevenaar: "Verzie"
c. Kwartaaluitgave regionale brandweer: "Brandende Kwesties" d. Jaarverslag projectteam "Ondersteuning van het Onderwijs aan zieke kinderen"
e. Brochure: "Lokale omroep: de stand van zaken" f. Opschaling RIO
g. JOPs
h. Magazine voor de lokale sociale zekerheid: "Viszie" i. Lokaal Jeugdbeleid: jaarverslag 2000
j. Regionale Samenwerking Pilot Sociale Zekerheid: nieuwsbrief k. Recreatieschap Achterhoek Liemers: jaarverslag 2000, jaarrekening 2000, begroting 2002


* Bezwaarschrift tennisvereniging

* Subsidie Gehandicaptenraad (stukken worden nagezonden)
* Beleidsnotitie Personeel & Organisatie 2001
* Delegatie- en Mandaatbesluit

* Plan van nieuwe scholen primair onderwijs 2002/2003, 2003/2004 en 2004/2005

* Subsidie voor een WIW dienstbetrekking bij Familie boerderij "De Kleine Weide"

* Fusie openbare basisscholen

* Beleidsverslag ABW 2000

* P.M.-lijst

* Rondvraag

* Sluiting

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
Commissie Leefmilieu
Op dinsdag 19 juni 2001, aanvang 19.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Leefmilieu plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Opening let op: 19.00

* Verslag vergadering d.d.15 mei 2001, wordt nagezonden.
* Speeltoestellen De Hoge Hoeve

* Ontwerp 5e partiële herziening Steenderens
* P.M.-lijst, wordt nagezonden.

* Ingekomen stukken en mededelingen.

* Rondvraag en sluiting.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
Commissie Beheer
Op woensdag 20 juni 2001, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Beheer plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Opening.

* Verslag vergadering d.d. 16 mei 2001.

* Ingekomen stukken:


1. Bijeenkomst in verband met KAN-Evaluatie 2001.
2. Concept Jaarrekening Halt 2000.

3. PoStuur nummer 2, mei 2001.

4. Wijziging samenstelling Groen Linksfractie.

* Vervanging computernetwerk binnen gemeentehuis.
* Subsidie voor een WIW dienstbetrekking bij Familieboerderij De Kleine Weide.

* Jaarrekening en jaarverslag 2000 en begroting 2002 Recreatie schap Achterhoek/Liemers.

* Jaarverslag over 1999 en 2000 van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften van de Gemeente Westervoort.
* Aanbieding rekening 2000.

* Rekening 2000 WMG.

* Budgetrapportage 2001 nr.1.

* Jaarrekening 2000 en ontwerpbegroting van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

* Jaarrekening en verslag 2000 NV NUON (wordt nagezonden).
* Haalbaarheidsonderzoek Industrieschap A12.
* Definitief fusievoorstel openbare basisscholen Jan Ligthart en Springplank.

* Organisatie raadsexcursie 2001.

* Regiozaken.

* Rondvraag.

* Sluiting.

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.
Gemeenteraad

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie