Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Atwoorden op kamervragen over rapport Baud

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N

Kabinet van de Minister-President

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

Kenmerk : 01M408685 's-Gravenhage, 19 juni 2001

Hierbij doe ik u toekomen het antwoord op de vragen van het lid van uw Kamer, mevrouw A.C. Kant (SP), mij toegezonden met uw brief d.d. 13 juni 2001, kenmerk: 2000112120.

De MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage - Binnenhof 20 - Tel. (070) 356 41 00 - Fax (070) 356 46 83

- 2 -


1.
Wat is uw mening over de door 2 Vandaag gepresenteerde nieuwe informatie over verdwijningen van ambtenaren van het ministerie van landbouw in de tijd dat de heer Zorreguieta hier minister en dus eindverantwoordelijk was? (2 Vandaag, 8 juni jl.)


2.
Wat is uw reactie op het feit dat het rapport Baud op dit punt onvolledig blijkt?


3.
Erkent u dat deze nieuwe informatie een nader beeld geeft van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de heer Zorreguieta bij de verdwijningen ten tijde van het Videla regime?


4.
Heeft deze nieuwe informatie consequenties voor de opstelling van de regering ten opzichte van de heer Zorreguieta Zo nee, waarom niet?


5.
Bent u van mening dat deze nieuwe informatie de schriftelijke verklaring die de heer Zorreguieta naar aanleiding van het rapport van Baud heeft gegeven volstrekt ongeloofwaardig maakt? (Zie stuk 27 662, nr. 1)


6.
Bent u - in tegenstelling tot in het debat over de aankondiging van de verloving - alsnog bereid een oordeel over deze verklaring te geven? Zo nee, waarom niet? (Handelingen 27 662)


7.
Waarom neemt u geen afstand van deze verklaring? Zou dat niet, net als de beslissing, en uw mening dat de heer Zorreguieta niet welkom is tijdens het huwelijk, blijk geven van solidariteit met de slachtoffers?

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage

- 3 -

Antwoord op de vragen van mevrouw dr. A.C. Kant (SP) d.d. 12 juni 20011-7 De regering heeft in de aanloop naar de verloving van de Prins van Oranje met Máxima Zorreguieta aan prof.dr. M. Baud verzocht een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de periode van militair bewind in Argentinië en de rol en positie van de heer Zorreguieta in die periode. De onderzoeksrapportage is bij brief van 30 maart 2001 (TK 27 662, nr. 1) aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Tijdens het debat dat daarover op 4 april 2001 is gevoerd, heb ik op mij gestelde vragen geantwoord dat aan prof. Baud volledige wetenschappelijke vrijheid is gelaten bij het verrichten van zijn onderzoek, dat de regering de inhoud van zijn rapport voor zich laat spreken en dat zij zich van een oordeel over de verklaring van de heer Zorreguieta wenst te onthouden. De Kamer bleek zich hiermee te kunnen verenigen. De berichtgeving waarop in de thans gestelde vragen wordt gedoeld, brengt in het bovenstaande geen verandering.

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie