Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortzetting regionale televisie in Noord-Holland na 2001

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Dreef 3, Haarlem
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Datum19 juni 2001Bureau Communicatie
Tel(023) 514 44 52
OnderwerpTelevisie Noord-HollandFax(023) 514 41 55 Internet
www.noord-holland.nl
Email:
bjz.communicatie@
noord-holland.nl

Voortzetting regionale televisie in Noord-Holland na 2001

Na een experimentele periode van 2 jaar, hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten dat regionale televisie na 2001 in Noord-Holland gedurende een periode van in elk geval 5 jaar, aangeboden wordt. De bekostiging hiervan wordt voorgezet uit de hiervoor bestemde gelden uit het Provinciefonds. In het komende najaar zal besloten worden hoe er invulling gegeven zal worden aan het besluit.

Op 3 januari 2000 zijn de uitzendingen van regionale televisie in Noord-Holland van start gegaan. Het betreft een tweejarig experiment, waarin de zendgemachtigde voor publieke regionale televisie in Noord-Holland, de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland, samenwerkt met de Amsterdamse zender AT5: elk met een eigen editie, een overeengekomen uitzendgebied en onderlinge programma-uitwisseling. Aangezien het experiment afloopt per 31 december 2001, dient in dit jaar door Provinciale Staten een besluit te worden genomen over het aanbieden van regionale televisie na 2001.

In een gemeenschappelijke meerjarenvisie d.d. 8 december 1999 hebben de bestuurscolleges van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de samenwerking in de vorm van een editiestelsel voor 2000 en 2001 als vertrekpunt bevestigd en tevens uitgesproken, dat naarmate het draagvlak daarvoor ontstaat in vrijwilligheid verdergaande stappen in de samenwerking na 2001 mogelijk worden geacht.

Mede naar aanleiding van de voorwaarden van het Commissariaat voor de Media heeft in voorjaar 2001 een extern evaluatie-onderzoek plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat regionale televisie in Noord-Holland na 2001 voortzetting verdient, zij het op een andere basis dan de huidige. Op basis van een lopend "vooruitkijk"-onderzoek in najaar 2001 zullen er nadere voorstellen gedaan worden over de vraag op welke (samenwerkings)basis voortzetting van regionale televisie zal plaatsvinden. Dit principebesluit zal op 4 juli aanstaande aan de orde komen in de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur. De wijze waarop er invulling gegeven wordt aan het besluit, wordt in het komende najaar besloten.

Procedure
Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt op 4 juli a.s. behandeld in de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur. Indien het advies van de commissie positief is, zal een ontwerp-statenvoordracht en ontwerp-besluit aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd (eind september 2001), vervolgens ter advisering aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur (najaar 2000) en tenslotte ter besluitvorming aan Provinciale Staten in november of december 2001.

Inlichtingen voor de pers: Marieke Otevanger, bureau communicatie, tel. (023) 514 40 7 Inlichtingen voor anderen: Willem Padt, afdeling ZWC, tel. (023) 514 36 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie