Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actief bodembeheer Rijntakken Utrecht stapje dichterbij

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
992901600

Actief bodembeheer Rijntakken stapje dichterbij

De provincie Utrecht krijgt in de toekomst enorme hoeveelheden bagger te verwerken vanwege het project 'Ruimte voor de rivier'. Het plan Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR) moet ervoor gaan zorgen dat de bagger die vrijkomt bij het verbreden en verdiepen van rivierbeddingen, zo veel mogelijk opnieuw gebruikt worden in het riviergebied zelf.

Overstromingen
Om grote overstromingen in de toekomst te voorkomen, moeten Rijn, Lek en IJssel meer ruimte krijgen. Bij de voorbereidingen van dat proces werkt de provincie Utrecht nauw samen met de provincies Gelderland en Overijssel. Het is de bedoeling dat de grond die in het rivierbed en de uiterwaarden op de schop gaat, zoveel mogelijk wordt hergebruikt in het gebied zelf, bijvoorbeeld voor natuurvriendelijke oevers en voor het opvullen van zandwinputten. Dat gaat gebeuren volgens de hiervoor opgestelde beleidsregels voor een Actief Bodembeheer Rijntakken, die aangeven hoe moet worden omgegaan met verontreinigde uiterwaardengrond uit de Rijntakken. Met het oog daarop hebben de drie provincies een startnotitie MER ABR en een voorontwerp voor beleidsregels een inspraakprocedure laten doorlopen, als aanloop naar een MER-procedure.

Milieu-effectrapportage
In de startnotitie staan de hoofdlijnen van de voorgenomen activiteit in het rivierengebied, de milieugevolgen daarvan en de te onderzoeken alternatieven. De startnotitie is reeds vastgesteld en heeft ter inzage gelegen bij belanghebbenden, wettelijke adviseurs en de commissie voor de milieu-effectrapportage. Enkele insprekers wilden dat er meer aandacht zou worden besteed aan nog niet beschreven reinigingstechnieken. Dit zou kunnen betekenen dat er meer grond gereinigd wordt. Ook bleek dat er nogal wat onduidelijkheid was over de plek van ABR binnen het bestaande beleid.

De reacties van de insprekers en de commissie zijn verwerkt in de richtlijnen voor het opstellen van het MER en inmiddels door GS vastgesteld. Nu kan werkelijk worden gestart met het opstellen van de milieu-effectrapportage. Als alles volgens plan verloopt, kan het milieu-effectrapport deze zomer de inspraak in. Het is de bedoeling dat het werk volgens de regels voor actief bodembeheer in het rivierengebied vanaf 2002 van start gaat.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Dick Neuteboom, 030 - 258 2152 of per e-mail:
Dick.neuteboom@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie