Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Drentse burgers positief over de politie

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Politie Drenthe

Persberichten Regio Politie Drenthe

Drentse burgers positief over de politie.
17:27 maandag 18 juni 2001

Op 19 juni zijn de uitkomsten van de Politiemonitor Bevolking 2001 bekend gemaakt. Volgens de uitkomsten van deze Politiemonitor Bevolking blijkt dat Drenthe niet alleen de status van één van de veiligste gebieden heeft weten te behouden maar ook nog heeft weten te verbeteren ten opzichte van 1999.

Drenthe scoort op nagenoeg alle onderwerpen beter dan in 1999 en beter dan het landelijk gemiddelde van 2001. Opmerkelijk positief zijn met name de ontwikkelingen die betrekking hebben op beschikbaarheid, optreden en functioneren van de politie in de woonbuurt. Landelijk is er sprake van een lichte negatieve trend terwijl Drenthe hier niet alleen beter scoort dan het landelijke gemiddelde maar ook de trend in Drenthe positief te noemen is. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat het integraal veiligheidsbeleid en het beleid met betrekking tot buurt- en wijkzorg zijn vruchten begint af te werpen.

De Politiemonitor Bevolking is een tweejaarlijks landelijk onderzoek naar problemen in de buurt, onveiligheid, criminaliteit, preventiemaatregelen en het functioneren van de politie. Het onderzoek is in opdracht van de ministeries van Justitie en van BZK uitgevoerd door Intomart in samenwerking met de B&A Groep. Voor dit onderzoek zijn in Drenthe circa 3600 inwoners van 15 jaar en ouder benaderd voor een telefonische enquête. Doordat de monitor voor de vijfde keer wordt gehouden eerdere metingen vonden plaats in 1993, 1995, 1997, en 1999- is het mogelijk trends waar te nemen: zijn bepaalde problemen groter of juist kleiner geworden, is het aantal slachtoffers gestegen of gedaald. De politiemonitor is daarmee een belangrijk hulpmiddel voor de politie, het bestuur en het openbaar ministerie.

Hieronder zijn de uitkomsten per categorie op hoofdlijnen weergegeven.

Toelichting uitkomsten

Buurtproblemen
Ten aanzien van de buurtproblemen, zoals vermogensdelicten, verkeersoverlast en dreiging, hebben ten opzichte van 1999 steeds minder mensen het gevoel dat deze buurtproblemen voorkomen. Het meetpunt 'verloedering' is gelijk gebleven.
Landelijk is ten aanzien van buurtproblemen ook een positieve trend waarneembaar.

Onveiligheidsgevoelens
Met betrekking tot het onderwerp onveiligheidsgevoelens voelen, ten opzichte van 1999, minder mensen zich vaak onveilig. Landelijk is deze trend ook waarneembaar, maar deze trend is in Drenthe sterker.

Slachtofferschap
Voor wat betreft slachtofferschap, waaronder valt (poging tot) inbraak, fietsdiefstal en bedreiging, is het percentage mensen dat de afgelopen twee jaar slachtoffer is geweest, gedaald. Bij de autocriminaliteit is een lichte stijging waarneembaar. Landelijk is dezelfde ontwikkeling als in Drenthe te zien, maar de trend in Drenthe is positiever.

Politie en slachtoffer
De meldings- en aangiftebereidheid is positief. Het percentage mensen in Drenthe, dat bereid is melding of aangifte te doen, is gestegen ten opzichte van 1999.
Landelijk is dat percentage gedaald.

Contact tussen politie en burgers
Het percentage burgers dat (zeer) tevreden was over het laatste contact is zowel in Drenthe als landelijk licht dalend.

Politie in de woonbuurt
De beschikbaarheid en het optreden in de woonbuurt wordt in 2001 positiever beoordeeld dan in 1999. De waardering voor het functioneren is gelijk gebleven.
In Drenthe zegt 66 procent van de bevolking de politie minder dan eens per week in de straat te zien. Dit komt overeen met het percentage in 1999. De zichtbaarheid van Politie Drenthe wijkt niet af van het landelijk gemiddelde.

Preventie
Met betrekking tot genomen preventiemaatregelen is zowel in Drenthe als landelijk een positieve trend waarneembaar.

Voor nadere informatie of aanvraag van het Drentse deel van de Politiemonitor kan contact worden opgenomen met de stafafdeling BSO, de heer K.J.Nengerman, telefoon 0592-361273 .

Voor beantwoording van eventuele vragen van de pers is de korpschef, de heer J.F.H. van den Berg, woensdag 20 juni beschikbaar van 13.00 15.00 uur.
Afspraken kunt u maken via het secretariaat korpsleiding telefoon 0592-361305.


info@politie-drenthe.nl Politie Drenthe, voor een veilig en leefbaar Drenthe

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie