Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvDA aan debat over jaarverslag nationale ombudsman

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 19 juni 2001

BIJDRAGE VAN USMAN SANTI (PVDA) AAN HET PLENAIR DEBAT OVER HET JAARVERSLAG 2000 VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN

Jaarlijkse behandeling jaarverslag NO

Wij hebben volhard in ons standpunt dat de Nationale Ombudsman (NO) evenals de voorzitter van de Algemene Rekenkamer de gelegenheid moet hebben jaarlijks plenair het jaarverslag toe te lichten. Dit is enige malen in Vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) behandeld en ook door het presidium besproken. Uiteindelijk werd de afspraak gemaakt om met ingang van dit jaar dit al toe te staan, doch door het gedraai van het CDA is het met een jaar vertraagd. Uiteraard juichen we toe dat met ingang van volgend jaar de NO als Hoog College van Staat die mogelijkheid wordt geboden. In deze kabinetsperiode is de positie van de NO grondwettelijk vastgelegd. Het toestaan van de NO om jaarlijks plenair het verslag toe te lichten is een bevestiging van zijn grondwettelijke positie.

Gevolgen toename klachten, taak en functie van de NO

Het is duidelijk dat de toename van een aantal klachten tot capaciteitsproblemen leidt bij de NO. Het heeft ertoe geleid dat de NO slechts beperkt gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid tot onderzoek uit eigen beweging. Ook hebben klagers te maken met langere duur van behandeling. Naar mijn mening moet de NO in de gelegenheid worden gesteld al zijn taken naar behoren uit te oefenen. Het is goed om efficiënter te gaan werken, maar dat moet niet gaan leiden tot vertraging afdoening. De NO heeft in een toelichting aan de Vaste kamercommissie voor BZK medegedeeld dat hij in onderhandeling is over verhoging van het budget in verband met toename van de klachten. De vertraging van de afhandeling van klachten wordt door de minister van BZK onderkend. Nu nog daaraan gevolg geven.

Voorlichting

Elk jaar wordt door de NO medegedeeld dat er een landelijke voorlichtingscampagne van start gaat. De vraag is en blijft of bij dergelijke campagnes de bijzondere doelgroepen, zoals allochtonen, worden bereikt.

Decentrale overheden

Van de 537 gemeenten hebben zich er 99 aangesloten bij de NO. Door een door ons gesteunde motie Scheltema-Denie moet iedere gemeente vóór 1 januari 2002 in een met waarborg omklede ombudsmanfunctie hebben voorzien. Binnenkort verschijnt er Voorontwerp van Wet tot aanpassingen van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman. De verwachting is niet dat het wetsontwerp per 1 januari 2002 afgehandeld zal zijn. De situatie doet zich dan voor dat per 1 januari 2002 de meerderheid van de gemeenten niet een met waarborg omgeven externe klachtinstantie heeft. Ik vraag de minister wat daarvan de oorzaak is en wat hij daaraan gaat doen. Te denken is aan aanpassing van het Vergoedingenbesluit.

Externe klachtvoorziening bij gemeenschappelijke regelingen

De NO heeft bij de toelichting van het jaarverslag gewezen op de manco in de wetgeving dat bij gemeenschappelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden van sociale diensten, geen klachtenvoorziening is geregeld. Dit is natuurlijk een slechte zaak. Mijn verzoek aan de minister van BZK is om actie te ondernemen.

KLACHTEN OVER VOORTVARENDHEID BESTUUR

De NO dient te beoordelen of een onderzochte gedraging al dan niet behoorlijk is. Al jaren staat het vereiste van voortvarendheid in de onderzoeken op de eerste plaats. De meeste klachten over de overheid in dit verband betreffen het niet binnen de wettelijke termijn beslissen op een aanvraag op bezwaarschrift. Ik heb bij de behandeling van het onderwerp termijnen voor bestuur en rechter gesteld dat in geval van niet tijdige besluitvorming de burger in kennis wordt gesteld van de mogelijkheden om bezwaar of beroep in te stellen wegens het niet tijdig beslissen. De NO wenst dat deze informatieplicht wettelijke wordt vastgelegd. Ik ben daar ook grote voorstander van. Vraag aan de minister is of hij daartoe bereid is. Vergelijk in dit verband de ongelijke positie voor een burger. Wanneer hij de wettelijke termijn overschrijdt, wordt hij niet ontvankelijk verklaard. Als sancties op termijnoverschrijding is te denken aan fictieve verlening of rentevergoeding. Mijn fractiegenoot José Smits heeft bij de behandeling van de Wet beslistermijn sociale verzekeringen aan deze problematiek ruim aandacht besteed.

Raden voor de Kinderbescherming

Omdat de partij en de fractie veel te maken hebben met klachten over de Raden voor de Kinderbescherming (RvdK's), wil ik van de minister weten waarom de NO beperkt gebruik maakt van zijn mogelijkheden om klachten bij de RvdK's te onderzoeken. Daar komt nog bij dat de RvdK´s zelf daar een potje van maken. Zij hebben nog steeds geen jaarverslag over klachtenafhandeling over het jaar 1999 gepubliceerd. Zou de NO niet ambtshalve zelf een onderzoek kunnen doen?

Gebruik naam Ombudsman

De NO gaat opnieuw in op de vraag of de naam NO niet beschermd moet worden. Daarover zijn gesprekken daarover gevoerd met de NO. Mijn fractie heeft vragen over het instellen van een kinderombudsman n.a.v. voorstellen van o.a. mijn collega Khadija Arib. Wat is het nadere standpunt van de regering hierover?

UITBREIDING TAKEN NO

Tot slot zou ik van de minister van BZK willen vernemen wat zijn standpunt is over uitbreiding van taken van NO. Bij de behandeling heeft de toenmalige minister van BZK Dijkstal gesteld dat de eerder genoemde grondwettelijke bepaling het mogelijk maakt om de taken van de NO uit te breiden. Hiermee zijn wij het nadrukkelijk eens.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...